Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 07
Đội hình đội ngũ Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức cơ bản đúng,nhanh, trật tự. - Học đi thờng theo nhịp 2 4 hàng dọc. Yêu cầu biết và thực hiện đợc ở
mức cơ bản đúng. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở
mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiƯn. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.
 
2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại
3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN


đã học: 25

10
- GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các bạn thực hiện .
KL 4 hàng dọc, tập hợp KL Nhìn trớc, thẳng
Thôi KL Nghiêm
KL Nghỉ KL Bên phải trái , quay
KL A làm chuẩn, cách 1 sải tay, dàn hàng
Thôi 5 lần
5 lần 5 lần
5 lần

2. Đi th ờng theo nhịp 1 2
hàng dọc:
KL Đi thờng, bớc + Đồng loạt bớc chân trái về tr-
ớc đi thờng theo nhịp 1 2. KL Đứng lại, đứng
Thi kỹ năng ĐHĐN đã học.
8

- GV thị phạm, giải thích. - HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV quan sát, nhận xét, sửa sai.
3. Trò chơi Qua đ
ờng lội :
Yêu cầu: lắng nghe, quan sát.
không chen lấn, xô đẩy 10
- GV nhắc lại yêu cầu, tổ chức chơi.
- HS thực hiện theo khẩu lệnh

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. - Trò chơi Lµm theo hiƯu lƯnh”
2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 08
ĐHĐN Thể dục rèn luyện t thế cơ bản
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức tơng đối chính xác. - Làm quen với t thế đứng cơ bản và đngs đa tay về trớc. Yêu cầu thực hiện
đợc ở mức cơ bản đúng. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở
mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×