Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 06
Đội hình đội ngũ Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
nhanh, kỷ luật và trật tự hơn giờ trớc. - Học dàn dồn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng.
- Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại
3

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng


hàng dọc, đứng nghiêm nghỉ,
quay phải - trái: 25

10
- GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu.
- CS điều khiển các bạn thực hiện theo nhiều hớng .
Nội dung Yêu cầu Định lợng
Phơng pháp Tổ chức
5 lần 5 lần
5 lần
2. Dàn Dồn hàng:
KL A làm chuẩn, cách 1 sải tay, dàn hàng
+ A hô có tay phải lên cao, ngón tay khép, đa tay để dàn hàng.
+ Các bạn khác tay dang ngang và di chuyển để tay chạm vào tay bạn
bên cạnh. + Vừa di chuyển vừa dóng hàng
Thôi + Tất cả bỏ tay xuống về t thế
nghiêm 5
- GV thị phạm, giải thích.
- HS thực hiện theo yêu cầu. - GV quan sát, nhận xét, sửa sai.

3.Trò chơi Qua đ
ờng lội :
Yêu cầu: lắng nghe, quan sát. không chen lấn, xô đẩy
10

- GV nêu tên trò chơi, tả cảnh đờng lội. Thị phạm, giải thích động tác bớc
về đích. - HS thực hiện theo khẩu lệnh
- GV điều khiển, nhắc sửa động tác
sai, trừ điểm đội sai. - Phạt đội thua cuộc.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 07
Đội hình đội ngũ Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức cơ bản đúng,nhanh, trật tự. - Học đi thờng theo nhịp 2 4 hàng dọc. Yêu cầu biết và thực hiện đợc ở
mức cơ bản đúng. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở
mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×