Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ - 34trang

KL Nhìn trớc, thẳng Thôi
KL Nghiêm KL Nghỉ
5 lần

2.Quay phải trái:
KL Bên phải trái , quay + Nghe khẩu lệnh quay bên nào
thì xoay ngời về đúng hớng đó. + Không đợc nhẩy lên trong khi
xoay. + Phải biết định hớng trớc khi
quay.
3. Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm
nghỉ, quay phải trái.
5

- GV thị phạm, giải thích đọng tác. - HS thực hiện theo khẩu lệnh

- GV điều khiển, nhắc sửa động tác sai.
4. Trò chơi Diệt con vật có
hại 10

- GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi.
- Phạt những HS Diệt sai

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Phòng giáo dục quận hoàng mai
Giáo án số 05 Đội hình đội ngũ Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
chính xác, nhanh, kỷ luật và trật tự hơn giờ trớc. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5

2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại
3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng


hàng dọc, đứng nghiêm nghỉ,
quay phải - trái: KL 4 hàng dọc, tập hợp
25

15

5 lần - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu.
- CS điều khiển các bạn thực hiện theo nhiều hớng .
Nội dung Yêu cầu Định lợng
Phơng pháp Tổ chức KL Nhìn trớc, thẳng
Thôi 5 lần

5 lần

2.Trò chơi Qua đ
ờng lội :
Yêu cầu: lắng nghe, quan sát. không chen lấn, xô đẩy
10
- GV nêu tên trò chơi, tả cảnh đờng lội. Thị phạm, giải thích động tác b-
ớc về đích. - HS thực hiện theo khẩu lệnh
- GV điều khiển, nhắc sửa động tác
sai, trừ điểm đội sai. - Phạt đội thua cuộc.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống
bài: 3. Bài về nhà:
- Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. 4. Xng líp:
5 ’
- GV híng dÉn HS thùc hiƯn đúng yêu cầu.

Phòng giáo dục quận hoàng mai
Giáo án số 06
Đội hình đội ngũ Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
nhanh, kỷ luật và trật tự hơn giờ trớc. - Học dàn dồn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng.
- Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×