Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 02 Trò chơi Đội hình đội ngũ
Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu:
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trớc.
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng, có thể hơi chậm.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh mét sè con vËt cã h¹i.
III. Néi dung – Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,
3

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng


dọc: KL 4 hàng dọc, tập hợp
+ Tổ trởng tổ 1 đứng đối diện GV, tổ viên đứng sau.
25

15

5 lần - GV hô khẩu lệnh, tổ 1 làm mẫu.
- Tổ 2, 3, 4 thùc hiƯn theo. - GV ®iỊu khiĨn mÉu.
- CS điều khiển các bạn thực hiện theo nhiều hớng .
+ Tổ trởng tổ 2, 3, 4 đứng bên trái cạnh tỉ 1.
+ C¸c tỉ c¸ch nhau 1 khủu tay + Tổ viên đứng cách nhau 1
cánh tay. KL Nhìn trớc, thẳng
+ Tổ trởng tổ 1 tay phải lên cao, tay trái áp nhẹ vào đùi.
+ Tổ trởng tổ 2, 3, 4 tay phải chông hông di chuyển chạm ngời
bên phải mình, dóng hàng. + Tổ viên tổ 1 tay trái đa thẳng
chạm vai, nhìn vào gáy, dóng thẳng hàng bạn phía trớc.
+ Tổ viên tổ 2, 3, 4 thẳng hảng với tổ 1 và tổ trởng tổ mình.
Thôi + Buông nhẹ tay xuống.
5 lần


2. Trò chơi Diệt con vật có
hại 10

- GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi.
- Phạt những HS Diệt sai

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát
Giáo án số 03 Đội hình đội ngũ Trò chơi
Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trớc.
- Làm quen với đứng nghiêm - nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức độ tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5

2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.
 
2. Khëi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, ®Õm to theo nhÞp 1-2, 1-2, 1-2, …
3 ’
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×