Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Đặt hiệu ứng cho các đối tượng: Tạo liên kết cho các đối tượng:

Đặt hiệu ứng cho các đối tượng: Tạo liên kết cho các đối tượng:

Tải bản đầy đủ - 20trang

 Chèn Âm thanh: - Kích Insert  Movies and Sounds  Sound from file  cửa sổ Inser
Sound xuất hiện  Trong Look in, chọn thư mục chứa file âm thanh cần chèn  Kích file âm thanh cần chèn  OK hoặc Enter.

7. Đặt hiệu ứng cho các đối tượng:


 Trong mỗi một Slide trình giảng có thể có nhiều đối tượng như chữ, tranh, hình vẽ, âm thanh, video….Để lôi cuốn, thu hút người học, người xem ta có thể tạo thêm các
hiệu ứng cho các đối tượng khi xuất hiện, đồng thời các hiệu ứng đó cón thể còn nhấn mạnh theo hướng tích cực hơn tới người học, người xem. Việc đặt hiệu ứng cho các
16
đối tượng là rất quan trọng và cần thiết khi thiết kế giáo án điện tử. Nếu khai thác tốt, nó hồn tồn có thể giúp chúng ta thực hiện được các ý tưởng thiết kế của mình.
 Kích chuột phải vào đối tượng cần đặt hiệu ứng  Custom Animation  xuất hiện cửa sổ Custom Animation  Kích Add Effect ta có thể chọn:
+ Entrance: Các hiệu ứng có tác dụng khi đối tượng bắt đầu xuất hiện. + Emphasis: Các hiệu ứng có tác dụng sau khi đối tượng đã xuất hiện.
+ Exit: Các hiệu ứng có tác dụng khi đối tượng thốt khỏi Slide. + Motion Paths: Hiệu ứng có tác dụng làm cho đối tượng chuyển động theo một hình
dạng nào đó có sẵn hoặc người thiết kế tự tạo.  Sau khi đặt hiệu ứng cho đối tượng, ta có thể chọn hình thức để áp dụng hiệu ứng
cho đối tượng: - Kích chuột vào Tam giác cạnh ô Start để
chọn:
+ On Click: Hiệu ứng được áp dụng sau khi kích chuột.
+ With Previous: Hiệu ứng được áp dụng cùng với hiệu ứng của đối tượng trước đó.
+ After Previous: Hiệu ứng được áp dụng ngay sau hiệu ứng của đối tượng trước đó.
17
 Đồng thời tac ũng có thể đặt tốc độ xuất hiện các hiệu ứng bằng cách: - Kích chuột vào Tam giác ở ơ Speed có thể chọn:
+ Very Slow: Hiệu ứng xảy ra rất chậm. + Slow: Hiệu ứng xảy ra rất chậm.
+Medium: Hiệu ứng xảy ra x
ảy ra ở m ức độ vừa
phải. + Fast: Hiệu ứng xảy ra nhanh.
+ Very fasr: Hiệu ứng xảy ra rất nhanh.

8. Tạo liên kết cho các đối tượng:


 Các đối tượng có trên Slide hồn tồn có thể đóng vai trò như các nút hoạt động. Nó giúp cho ta có thể tạo ra các liên kết tới các thơng tin khác có liên quan như mở
một tài liệu, liên kết với một URL thậm chí nghe nhạc, xem phim hoặc cũng có thể là một bài giảng, bài trình diễn khác. Ta hình dung giống như ta đang xem thơng tin tren
một trang Web, trong trang Web đó có rất nhiều liên kết.. Các liên kết này sẽ đưa ta đến các nguồn thơng tin phía trong, đầy đủ và chi tiết hơn.
 Kích chuột phải vào đối tượng muốn tạo liên kết  Action Settings  xuất hiện cửa sổ Action Settings  Kích chuột Hyperlink to  Kích Tam giác để
chọn đối tượng sẽ liên kết đến.
18 Kích
Kích
 Các đối tượng liên kết đến có thể là: + Slide: Các trang có trong file trình diễn.
+ URL: Một địa chỉ trang Web. + Other Powerpoint Presentation: Một file trình diễn khác.
+ Other file : một tệp nào đó có ở trên đĩa như một văn bản, một file chương trình…..  Ngồi ra có thể tạo thêm các hiệu ứng cho liên kết khi nó hoạt động như:
+ Kích Play Sound: bật mộ file âm thanh. + Kích Highlight Click: Đổi mầu khi kích chuột.
19
Bài 4:TỔNG DUYỆT – IN ẤN MỘT BÀI TRÌNH DIỄN PRESENTATION Lý thuyết + thực hành

1. Định giờ tự động cho bài giảng :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt hiệu ứng cho các đối tượng: Tạo liên kết cho các đối tượng:

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×