Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác: Chèn đồ thị vào slide: Chèn bảng vào Slide:  Vào Insert  Table  Xuất hiện cửa sổ Insert Table: Thêm File Âm thanh hoặc Video vào Slide :

Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác: Chèn đồ thị vào slide: Chèn bảng vào Slide:  Vào Insert  Table  Xuất hiện cửa sổ Insert Table: Thêm File Âm thanh hoặc Video vào Slide :

Tải bản đầy đủ - 20trang

Thay đổi kích cỡ của tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Đưa trỏ chuột đến một trong các vị trí định vị đó  xuất hiện mũi tên hai chiều
 Khi đó giữ và di chuột theo ý muốn. Thay đổi vị trí của tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Đưa
chuột vào tranh xuất hiện mũi tên bốn chiều Khi đó giữ và di chuột theo ý muốn.  Xố tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Ấn Delete.

3. Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác:


 Trong qúa trình thiết kế bài giảng, đơi khi ta muốn có những Slide tương tự như những slide đã thiết kế ở một file khác, vì vậy để tiết kiệm thời gian, thao tác ta có thể
sao chép các slide có sẵn từ một file trình diễn đó.  Kích Insert  Slide from file  Hiện cửa sổ Slide Finder.
 Kích chuột nút Browse  Hiện cửa sổ Browse
12
 Trong Look in chọn thư mục chứa file trình diễn  Kích chuột vào file muốn chọn  Open hoặc Enter  Toàn bộ các slide của file hiển thị trong cửa sổ Slide
finder.
 Kích chuột vào các slide muốn chèn  Kích nút Insert. nếu chèn tất các slide thì kích Insert All  Các slide được chọn sẽ được chèn vào file trình diễn của bạn.

4. Chèn đồ thị vào slide:


 Vào Insert  Chart  Đồ thị có sẵn hiện ra:
13
 Kích chuột vào bảng số liệu để thay đổi tên, thay đổi số liệu cho đúng yêu cầu. Ví dụ: Thay đổi lại số liệu như sau:
 Thay đổi mầu cho đồ thi: Kích đúp chuột vào vị trí cần thay đổi màu  xuất hiện bảng mầu  Chọ mầu ưa thích.
 Thay đổi kiểu đồ thị: Kích chuột phải vào phần có đồ thị  Chart Type  xuất hiện cửa sổ Chart Type:
14
 trong Hộp Chart Type, chọn kiểu đồ thị  Ok

5. Chèn bảng vào Slide:  Vào Insert  Table  Xuất hiện cửa sổ Insert Table:


+ Trong Number of column: đánh vào số cột của bảng. + Trong Number of rows : đánh vào số dòng của bảng.
 Kích Ok  Đánh dữ liệu vào các ô như thông thường , dùng phím Tab và các phím mũi tên ,,, để di chuyển giữa các ơ trong bảng.
 Thay đổi các yếu tố của bảng: Kích chuột vào bảng  xuất hiện thanh Table and Border Nếu khơng hiện thì vào View  Toolbar  Table and Border
 Khi đó bơi đen các ơ bảng cần thay đổi  kích chuột vào lệnh trên thanh Table and Border để thay đổi.

6. Thêm File Âm thanh hoặc Video vào Slide :


 Để cho bài giảng được phong phú, lơi cuốn, ta hồn tồn có thể chèn thêm các file âm thanh hoặc video.
Chú ý: File âm thanh phải có đi dạng Wave, file video phải có đi dạng Avi hoặc Movie.
 Chèn Video:
Kích Insert  Movies and Sounds  Movie from file  cửa sổ Insert Movie
xuất hiện  Trong Look in, chọn thư mục chứa file cần chèn  Kích file Movie cần chèn  OK hoặc Enter.
15 Bút vẽ
Tẩy Các kiểu
đường kẻ Độ rộng của
đường kẻ Mầu của
đường kẻ
Mầu nền của bảng
Căn dữ liệu lên trên
Căn dữ liệu Vào giữa
Căn dữ liệu Xuống dưới
Căn đều độ rộng của các cột
Xuống dưới
Căn đều độ rộng của các dòng
Xuống dưới
 Chèn Âm thanh: - Kích Insert  Movies and Sounds  Sound from file  cửa sổ Inser
Sound xuất hiện  Trong Look in, chọn thư mục chứa file âm thanh cần chèn  Kích file âm thanh cần chèn  OK hoặc Enter.

7. Đặt hiệu ứng cho các đối tượng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác: Chèn đồ thị vào slide: Chèn bảng vào Slide:  Vào Insert  Table  Xuất hiện cửa sổ Insert Table: Thêm File Âm thanh hoặc Video vào Slide :

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×