Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Đặt mầu nền cho Slide: Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn Xố 1 hay nhiều Slide: Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:

Đặt mầu nền cho Slide: Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn Xố 1 hay nhiều Slide: Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:

Tải bản đầy đủ - 20trang

5. Đặt mầu nền cho Slide:


- Kích chuột phải vào giữa slide cần thay đổi màu nền.  Cách 1: Chọn slide Design  xuất hiện cửa sổ Slide design  Chọn kiểu nền ưa thích.
 Cách 2: Chọn BackGround  xuất hiện cửa sổ Background  kích chuột vào biểu tam giác chọn:
7
 More colors: Chọn mầu ưa thích  Ok  Apply đặt nền cho slide hiên tại hoặc Apply to all đặt nền cho tất cả các slide trong tệp.
 fill Effects: Đặt các hiệu ứng mầu  xuất hiện cửa sổ Fill effects  có thể chọn: + Gradien:
+ Texture + Pattem:
+ Picture:  Sau khi chọn xong kích OK  Apply đặt nền cho slide hiên tại hoặc Apply to all
đặt nền cho tất cả các slide trong tệp.

6. Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn


:
 Trong mỗi một bài giảng file trình diễn có thể chứa nhiều các Slide  vì vậy để các slide xuất hiện có thể lơi cuốn người học, người xem  Ta có thể thêm các hiệu
ứng cho các slide.  Kích chuột phải vào giữa Slide  chọn Slide Transition
8 Một mầu
Hai mầu Dải nhiều mầu
Thay đổi độ sang tối của mầu
 Cửa sổ slide Transition xuất hiện  chọn hiệu ứng ưa thích trong hộp Appy to selected.

7. Xố 1 hay nhiều Slide:


 Chọn chế độ hiển thị Slide Sorter hoặc nomal  đánh kích chuột vào Slide muốn xố giữ Ctrl, kích chuột vào các slide cần xố  Ấn phím Delete.
9 Đặt tốc độ xuất hiện
của slide Chọn âm thanh xuất
hiện của slide
Đặt thời gian để slide xuất hiện tự động
Slide xuất hiện sau khi kích chuột
Áp dụng hiệu ứng cho tất cả các slide nếu
chọn
Bài 3: THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO SLIDE Lý thuyết + Thực hành

1. Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:


 Trong quá trình thiết kế các Slide, việc thêm các đối tượng từ thanh Drawing không thể thiếu. Nó cho phép người thiết kế thêm các hộp chữ, hình vẽ hay thay đổi màu
sắc… một cách nhanh chóng, dễ dàng.  Hiển thị thanh Drawing trên màn hình nếu khơng có bằng cách:
- Kích View  Toolbars Drawing
 Thêm các đối tượng từ thanh drawing bằng cách: Kích chuột vào đối tượng cần thêm  đưa chuột đến vị trí trên Slide cần thêm và vẽ theo ý muốn.
 Thêm chữ vào đối tượng: Kích chuột phải vào đối tượng  Add text
10
Vẽ đường thẳng
Vẽ đường mũi tên
Vẽ hình tròn hoặc Elip
Vẽ hình vng, hình
chữ nhật Chèn hộp
chữ Chèn chữ
nghệ thuật Vẽ các hình
có sẵn
Đặt mầu nền cho đối tượng
Đặt mầu đường kẻ cho
đối tượng
Đặt mầu chữ cho đối tượng
Đặt kiểu đường kẻ cho
đối tượng
Đặt kiểu đường nét đứt cho đối
tượng
Đặt độ bóng đối tượng
Đặt các kiểu đường mũi tên
Đặt không gian 3 chiều cho đối
tượng
 Đặt mầu nền cho đối tượng: Kích chuột vào đối tượng để xuất hiện 8 vị trí định vị kích chuột vào biểu tượng Fill color  Chọn mầu ưa thích.
 Đặt kiểu mầu cho đường kẻ: Kích chuột vào đối tượng để xuất hiện 8 vị trí định vị kích chuột vào biểu tượng line color  Chọn mầu ưa thích.
 Đặt mầu cho chữ của đối tượng: Kích chuột vào đối tượng hoặc bơi đen phần chữ trong đối tượng cần thay đổi mầu chữ kích chuột vào biểu tượng Fond color
Chọn mầu ưa thích.  Thay đổi kiểu đường kẻ hoặc kiểu đường nét đứt cho đối tượng: Kích chuột vào
đối tượng kích chuột vào biểu tượng Line Style thay đổi kiểu đường kẻ hoặc kích chuột vào biểu tượng Dash Style kiểu đường nét đứt.
 Thay đổi kiểu đường mũi tên cho đối tượng: Kích chuột vào đối tượng kích chuột vào biểu tượng Arrow Style  Chọn kiểu đường mui xtên ưa thích.
 Thay đổi độ bóng hoặc khơng gian ba chiều cho đối tượng: Kích chuột vào đối tượng  Kích chuột vào biểu tượng Shadow Style
hoặc 3-D Style 2. Chèn một bức tranh ảnh từ ngồi vào Slide:
 Bài trình diễn sẽ trở lên hấp dẫn nếu như trong file trình diễn có thếm những tranh ảnh minh hoạ liên quan đến nội dung bài giảng kích thích, lơi cuốn người học.
 Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng
Trên thanh Drawing.
 Cách 2: Kích Insert  Picture  From file  Cả hai xuất hiện hộp thoại Insert Picture  Trong Look In chọn thư mục chứa
tranh cấn chèn  Chọn tranh cấn chèn  Kích Insert hoặc Enter.
11
Thay đổi kích cỡ của tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Đưa trỏ chuột đến một trong các vị trí định vị đó  xuất hiện mũi tên hai chiều
 Khi đó giữ và di chuột theo ý muốn. Thay đổi vị trí của tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Đưa
chuột vào tranh xuất hiện mũi tên bốn chiều Khi đó giữ và di chuột theo ý muốn.  Xố tranh: Kích chuột vào tranh xuất hiện 8 vị trí định vị  Ấn Delete.

3. Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt mầu nền cho Slide: Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn Xố 1 hay nhiều Slide: Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×