Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Bài cũ: Hớng dẫn HS kể chuyện. a Tìm hiểu yc của đề

Bài cũ: Hớng dẫn HS kể chuyện. a Tìm hiểu yc của đề

Tải bản đầy đủ - 22trang

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động daỵ
Hoạt động học A. Bài cũ:
- Nêu các cách thu ho¹ch rau, hoa. - Gv nhËn xÐt, ghi điểm.
B.Bài mới:
GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: HD gọi tên và nhận dạng các chi tiết
và dụng cụ. - GV phát các bộ lắp ghép cho các nhóm và
yêu cầu các nhóm lựa chọn các chi tiết và phân loại theo nhóm các chi tíêt.
- GV gọi một số HS lên bảng chỉ và nêu tên các chi tiết.
- GV hớng dẫn HS cách sắp xếp các chi tiết trong hộp dụng cụ.
HĐ2: HD sử dụng cờ-lê, tua-vít.
- GV HD học sinh lắp và tháo tua-vít theo các bớc nh HD trong SGK.
- GV thực hiện chậm và giải thích cách làm nh trong sgk cho HS quan sát.
- GV gọi một số HS lên bảng thục hiện lại cách bớc tháo và lắp tua-vít.
Khi chúng ta sử dụng tua- vít thì tay kia sử dụng cờ lê để giữ chật ốc hãm.
. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Về chuẩn bị bài sau . - HS nêu cách bón phân cho rau, hoa.
- Lớp theo dõi nhận xÐt. - HS theo dâi më SGK.
- C¸c nhãm tiÕn hành phân loại theo cách gọi tên trong SGK.
- Một số HS lên bảng chỉ tên các dụng cụ trong bộ lắp ghép và nêu tên các chi tiết đó, líp theo
dâi nhËn xÐt. - HS theo dâi vµ mét HS lên bảng thực hành.
- HS theo dõi. - HS lắng nghe.
- Một số HS thự hiện lại các bíc nh GVhíng dÉn, líp nhËn xÐt.
- HS theo dõi.
- Cả lớp lắng nghe.
- Lắng nghe, thực hiện.
Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2008 Toán:
Luyện tập chung.
I .Mục tiêu: A. Mục tiêu chung: Giúp HS rèn kĩ năng.
- Thực hiện các phép tính với phân số. - Giải bài toán có lời văn.

B. Mục tiêu riêng: HS thuộc bảng trừ trong phạm vi 8


II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động daỵ


Hoạt động học HS k.tật

A. Bài cũ:


- Gọi HS chữa bài tập. - HS chữa bài.
- Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. 14

1. GTB: nêu mục tiêu. 2. Hớng dẫn lun tËp.


Bµi 1: - GV khun khÝch HS chän mẫu số
chung hợp lí. - Củng cố phép cộng phân số.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yc - Yc HS tự làm
Bài 3: - Chú ý HS cách trình bày cần rút gọn.
- Củng cố phép nhân phân số.
Bài 4: Tính: - Củng cố phép chia phân số.
Bài 5: Chú ý các bớc giải.
- Tìm số đờng còn lại. - Tìm số đờng bán vào buổi chiều Tìm
phân số của một số - Tìm số đờng bán đợc cả hai buổi.

C. Củng cố dặn - dò:


- Nhận xét tiết học. - Dặn HS về ôn bài, chuẩn bị tiết sau
và làm bài tập - HS lắng nghe.
- HS nêu yc và tự làm bài vào vở. - HS chữa bài.
- Líp nhËn xÐt, thèng nhÊt kÕt qu¶. a MÉu sè chung: 12, kết quả là:
12 7
b MSC: 12, kết quả là:
12 19
- HS nêu yc và tự làm bài vào vë.
15 14
15 55
15 69
3 11
5 23
= −
= −
;
14 5
14 1
14 6
14 1
7 3
= −
= −
12 1
24 2
24 18
24 20
4 3
6 5
= =
=

- Tự làm bài rồi chữa bài. a
8 5
24 15
6 4
5 3
6 5
4 3
= =
× ×
= ×
b
5 52
5 13
4 13
5 4
= ×
= ×
a
5 24
1 5
3 8
3 1
: 5
8 =
ì ì
=
b
14 3
2 7
3 2
: 7
3 =
ì =
Bài giải: Số kg đờng còn lại là:
50 - 10 = 40 kg Buổi chiều bán đợc số kg đờng là:
40
8 3
ì
= 15 kg Cả 2 buổi bán đợc số kg đờng là:
10 + 15 = 25 kg Đáp số: 25 kg đờng
- Lắng nghe. - Thực hiện.
+ HS đọc bảng trừ
trong phạm vi 8 SGK Toán
1
+ HS viết bảng trừ
trong phạm vi 8
Tập làm văn :
Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối.
15

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Hớng dẫn HS kể chuyện. a Tìm hiểu yc của đề

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×