Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học.

Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 22trang

2. Rèn kĩ năng nghe:


+ Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II .Đồ dùng
- Một số chuyện viết về lòng dũng cảm của con ngời. - Truyện đọc lớp 4.

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:


Hoạt động daỵ Hoạt động học

A. Bài cũ: - Gọi HS kể một đoạn của câu chuyện:


Những chú bé không chết. trả lời câu hỏi.
- Vì sao chuyện có tên là : Những chú bé
không chết?
B.Bài mới: 1. GTB: Nªu mơc tiªu tiÕt häc.

2. Híng dÉn HS kĨ chun. a Tìm hiểu yc của đề


- Gọi HS đọc đề bài - GV gạch dới những từ quan trọng dới đề bài.
- Kể lại câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã đ ợc nghe hoặc ®
ỵc ®äc .
- Yc HS ®äc gỵi ý 1,2,3,4. Lu ý HS cách chọn truyện.
Yc HS GT câu truyện mình đợc kể.
b HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghÜa c©u chun.
- Yc HS kĨ trong nhãm 2.
- GV và HS bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện lôi cuốn nhất.

C: Củng cố dặn - dß: - NhËn xÐt tiÕt häc.


- Yc vỊ nhà kể lại câu chuyện. - Chuẩn bị bài sau.
- HS kể. - Trả lời câu hỏi.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc đề bài.
- 4 HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện của mình.
- Kể chuyện trong nhóm đôi, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
- Thi kể chuyện trớc lớp. - Mỗi HS kể xong nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, lôi cuốn nhất.
- Lắng nghe, thực hiện.
Kĩ thuật
Các chi tiết và dụng cụ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
I .Mục tiêu: - Biết tên gọi, hình dạng và các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
- Sử dụng đợc cờ-lê, tua-vít để tháo, lắp các chi tiết. - Biết lắp ghép một số chi tiết với nhau.
13
III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động daỵ
Hoạt động học A. Bài cũ:
- Nêu các cách thu hoạch rau, hoa. - Gv nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới:
GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: HD gọi tên và nhận dạng các chi tiết
và dụng cụ. - GV phát các bộ lắp ghép cho các nhóm và
yêu cầu các nhóm lựa chọn các chi tiết và phân loại theo nhóm các chi tíêt.
- GV gọi một số HS lên bảng chỉ và nêu tên các chi tiết.
- GV hớng dẫn HS cách sắp xếp các chi tiết trong hộp dụng cụ.
HĐ2: HD sử dụng cờ-lê, tua-vít.
- GV HD học sinh lắp và tháo tua-vít theo các bớc nh HD trong SGK.
- GV thực hiện chậm và giải thích cách làm nh trong sgk cho HS quan sát.
- GV gọi một số HS lên bảng thục hiện lại cách bớc tháo và lắp tua-vít.
Khi chúng ta sử dụng tua- vít thì tay kia sử dụng cờ lê để giữ chật ốc hãm.
. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Về chuẩn bị bài sau . - HS nêu cách bón phân cho rau, hoa.
- Lớp theo dâi nhËn xÐt. - HS theo dâi më SGK.
- C¸c nhóm tiến hành phân loại theo cách gọi tên trong SGK.
- Một số HS lên bảng chỉ tên các dụng cụ trong bộ lắp ghép và nêu tên các chi tiÕt ®ã, líp theo
dâi nhËn xÐt. - HS theo dâi và một HS lên bảng thực hành.
- HS theo dõi. - HS l¾ng nghe.
- Mét sè HS thù hiƯn lại các bớc nh GVhớng dẫn, lớp nhận xét.
- HS theo dõi.
- Cả lớp lắng nghe.
- Lắng nghe, thực hiện.
Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2008 Toán:
Luyện tập chung.
I .Mục tiêu: A. Mục tiêu chung: Giúp HS rèn kĩ năng.
- Thực hiện các phép tính với phân số. - Giải bài toán có lời văn.

B. Mục tiêu riêng: HS thuộc bảng trừ trong phạm vi 8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×