Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc:

GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Thứ 2 ngày 9 tháng 3 năm 2009 Tập đọc:
Thắng Biển.
I .Mục đích, yêu cầu: A. Mục tiêu chung:
1. Đọc: Đọc lu loát toàn bài: Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc gấp gáp, căng thẳng, cảm hứng ngợi ca. Nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, các từ thanh làm nổi bật sự giữ giội của cơn
bão, sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần quyết thắng của thanh niên xung kích. 2. Hiểu:
- Hiểu các từ míi vµ khã hiĨu trong bµi. - HiĨu néi dung, ý nghĩa : Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con ngời trong cuộc
đấu tranh chống thiên tai bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên. A. Mục tiêu riêng: HS đọc, viết đợc câu: Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào
II .Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:


Hoạt động daỵ Hoạt động học
HS k.tật A. Bài cũ:
- Kiểm tra 2 HS đọc thuộc bài thơ : Tiểu
đội xe không kính, trả lời câu hỏi trong sgk.
- GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài míi:

1. GTB: Nªu mơc tiªu tiÕt häc.


2. Híng dÉn lun đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc:


- Yc HS luyện đọc đoạn. Đ1: Cơn bão biển đe doạ.
Đ2: Cơn bão biển tấn công. Đ3: con ngời quyết chiến, quyết thắng
cơn bão biển. - Giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ mới
- Yc HS luyện đọc theo cặp. - Yc một HS đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. b Hớng dẫn tìm hiểu bài.
+ Cuộc chiến đấu giữa con ngời và cơn bão biển đợc miêu tả theo trình tự nh thế
nào?
- Yc HS đọc thầm đoạn 1, - Tìm những từ ngữ, hình ảnh trong
đoạn văn nói lên sự đe doạ của cơn bảo biển?
- 2 HS đọc bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS tiếp nối đọc 3 đoạn của bài 3 lợt. Mỗi lần xuống dòng là một đoạn.
- HS đọc chú giải SGK - HS luyện đọc theo cặp.
- Một HS đọc toàn bài. - HS theo dõi.
- HS đọc thầm, trả lời câu hỏi. + Đ1: Biển đe doạ
+ Đ2: Biển tấn công + Đ3: Ngời thắng biển
+ ... gió bắt đầu thổi mạnh- nớc biển càng dữ - biển cả muốn nuốt tơi con đê
mỏng manh nh con mập đớp con cá chim nhỏ bé.
+ HS đọc câu:
Khoảng
mênh mông ầm ĩ càng
lan rộng mãi vào
+ HS viết câu:
Khoảng mênh mông
ầm ĩ càng lan rộng
mãi vào 1
+ Trong đoạn 1 và 2 , tác giả sử dụng biện pháp miêu tả gì để miêu tả hình ảnh
của biển cả?
+ Các biện pháp nghệ thuật này có tác dụng gì?
+ ý đoạn 2 nói gì? - Yc HS đọc thầm đoạn 3:
- Những từ ngữ, hình ảnh nào trong đoạn văn thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh
và sự chiến thắng của con ngời trớc cơn bão biển?
+ ý đoạn 3 nói gì?
+ Bài văn nói lên điều gì?
c Hớng dẫn HS ®äc diƠn c¶m.
- GV híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m thể
hiện đúng nội dung.
- GV có thể chọn đoạn 3. C: Củng cố dặn - dò:
- Nêu ý nghĩa của bài văn. - Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị
bài sau
+... rõ nét, sinh động. Cơn bão có sức phá huỷ tởng nh không gì... nổi, nh một đàn
cá voi lớn, sóng trào... cuộc chiến đấu diễn ra rất dữ dội, ác liệt. Một bên là
biển, .... + Tác giả dùng biện pháp so sánh: nh
con mập đớp..., nh một đàn cá voi lớn: biện pháp nhân hoá: biển cả muốn nuốt t-
ơi..., biển, gió giữ điên cuồng.... + Tạo nên những hình ảnh rõ nét, sinh
động gây ấn tợng mạnh mẽ. ý 2: Cơn bão biển tấn công con đê.
+ Hơn hai chục thanh niên....Họ ngụp xuống, trồi lên, ... cứu đợc con đê sống
lại.
ý 3: Con ngời quyết chiến thắng cơn bão biển.
Đại ý: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con ngời trong cuộc
đấu tranh chống thiên tai bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn. - HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm cả
đoạn. - Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí ....
- Lắng nghe, thực hiện.
+ HS đọclại câu:
Khoảng
mênh mông ầm ĩ càng
lan rộng mãi vào
Toán:
Luyện tập
I .Mục tiêu: A. Mục tiêu chung:
- Giúp HS rèn kĩ năng thực hiện phép chia phân số. - Vận dụng thực hiện tốt các bài tập có liên quan và tính toán trong cuộc sống.
B. Mục tiêu riêng: HS thuộc bảng trừ trong phạm vi 6 II.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động daỵ Hoạt động học
HS k.tật A. Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm bài. - HS lên bảng làm bài bài.
2
4 3
4 2
5 2
6 4
- GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới:

1. GTB: Nêu mơc tiªu tiÕt häc. 2. Híng dÉn lun tËp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×