Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Củng cố dặn dò: Kiến thức: - Củng cố cho học sinh về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu Kó năng: - Thực hành giải toán. Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Củng cố dặn dò: Kiến thức: - Củng cố cho học sinh về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu Kó năng: - Thực hành giải toán. Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 37trang

3. Củng cố dặn dò:


- Thi đua: Vẽ hoặc viết sơ đồ vòng đời của 1 loài côn trùng. - Xem lại bài.
- Chuẩn bò: “Sự sinh sản của ếch”. - Nhận xét tiết học.
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2007 TOÁN
BÀI : ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố cho học sinh về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu


số và so sánh các phân số.

2. Kó năng: - Thực hành giải toán.


3. Thái độ: - Yêu thích môn học.


II. Chuẩn bò:


+ GV: + HS: Vở bài tập.

III. Các hoạt động: TG


GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ 5’


2. Bài mới : a Giới thiệu bài


b Nội dung: HĐ1:
1’
34’ “n tập về số tự nhiên”
- Giáo viên nhận xét – cho điểm.
“Ôn tập về phân số.”
→ Ghi tựa.
Thực hành. Bài 1:
- Yêu cầu hs đọc đề. - Yêu cầu học sinh nêu phân số
dấu gạch ngang còn biểu thò phép tính gì?
- Khi nào viết ra hỗn số.
Bài 2: - Yêu cầu hs đọc đề.
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn.
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 3:
- Yêu cầu hs đọc đề. - Hát
- Lần lượt sửa bài 3 – 4. - Cả lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- Học sinh đọc đề yêu cầu. - Làm bài vào vở và nêu miệng
kết quả. - Sửa bài.
- Lần lượt trả lời chốt bài 1. - Khi phân số tối giản mà tử số lớn
hơn mẫu số.
- Học sinh đọc đề. - Chia cả tử số và mẫu số cho
cùng 1 số tự nhiên lớn hơn 1. - Học sinh làm bài1 hs làm bảng
lớp. - Nhận xét
- Học sinh đọc yêu cầu.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách quy đồng mẫu số 2 phân số?
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 4:
- Yêu cầu hs đọc đề. - Yêu cầu học sinh nêu :
+ So sánh 2 phân số cùng tử số? +So sánh 2 phân số khác mẫu số?
- Nhận xét - Tuyên dương .
- Nêu cách quy đồng . - Làm bài.
- Sửa bài – đổi tập.
- Học sinh đọc yêu cầu. - Nêu
- Làm bài vào vở , 3 hs làm bảng lớp.
- Sửa bài a. Có thể học sinh rút gọn phân số
để được phân số đồng mẫu.

3. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò: Kiến thức: - Củng cố cho học sinh về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu Kó năng: - Thực hành giải toán. Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×