Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ - 37trang

4 Củng cố dặn dò
kiểu câu gì? Dấu câu nào? H Theo nội dung ở ý d, em cần đặt
kiểu câu gì? Dấu câu nào? -Cho HS làm bài. GV phát giấy và
bút dạ cho 3 HS. -Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại những câu HS đặt đúng .
VD: Chò mở cửa sổ giúp em với bBố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình
đi thăm ông bà. c Ôi, búp bê đẹp quá
-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS chú ý sử dụng các dấu câu
khi làm bài. _Cần đặt câu cảm, sử dụng dấu chấm
than. -3 HS làm bài vào phiếu lớp làm vào vở.
-3 HS làm bài vào giấy lên dán trên bảng lớp.
-Lớp nhận xét. -Một số HS đọc câu mình đặt.
-Nghe.
----------------------------------------------- THỂ DỤC
BÀI : THỂ THAO TỰ CHỌN ; TC : HOÀNG ANH HOÀNG YẾN I.Mục tiêu:
-Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân hoặc học đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động
tác và nâng cao thành tích. -Chơi trò chơi Hoàng Anh, hoàng yến. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối
chủ động. II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường. -Phương tiện. GV và cán sự mỗi người 1 còi, mỗi Hs 1 quả cầu, mỗ tổ tối thiểu 3-5
quả bóng rổ số 5, chuẩn bò bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổ chức trò chơi.

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.


Nội dung Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng tròn trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu. -Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ
tay. -Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân,
thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. Mỗi động tác
2x8 nhòp do GV hoặc cán sự điều khiển. 6-10
1 150-200m
1 1-2
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× -Trò chơi khởi động do GV chọn.
B.Phần cơ bản. aMôn thể thao tự chọn.
+Đá cầu. -Ôn tâng cầu bằng đùi. Đội hình tập do GV sáng
tạo hoặc theo hàng ngang từng tổ do tổ trưởng điều khiển, hay theo một vòng tròn do cán sự
điều khiển. -Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập và
phương pháp dạy như ở phần trên. -Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập
theo sân đã chuẩn bò hoặc có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau. Phương pháp dạy
như bài 55 hoặc do GV sáng tạo. +Ném bóng.
-Học cách cầm bóng bằng hai tay. Tập đồng loạt theo tổ nếu đủ bóng hay theo nhóm hoặc do GV
sáng tạo. GV nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích, cho HS luyện tập, GV quan sát và sửa sai
cho HS. -Học ném bóng vào rổ bằng tay.
-Tập theo sân, bảng rổ, đã chuẩn bò, có thể cho từng nhóm 2-4 HS cùng ném vào mỗi rổ hoặc do
GV sáng tạo. GV nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích cho HS tập luyện.
bTrò chơi Hoàng Anh, Hoàng Yến Đội hình chơi và phương pháp dạy do Gv sáng
tạo. C.Phần kết thúc.
-GV cùng HS hệ thống bài. -Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát do GV chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng
đích. 1-2
18-22 14-16
14-16
2-3
2-3
8-10
14-16 1-2
13-14
5-6 4-6
1-2 2
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
----------------------------------------------------------- KHOA HỌC ]
BÀI : SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Xác đònh quá trình phát triển của một số côn trùng bướm
cải, ruồi, gián. - Nêu đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.
2. Kó năng: - Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của côn trùng để có
biện pháp tiêu diệt những côn trùng có hại đối với cây cối hoa màu và đối với sức khoẻ con người.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×