Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cân cẩu đã lắp săõn.

CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cân cẩu đã lắp săõn.

Tải bản đầy đủ - 37trang

- GV gợi ý : + Khi bắt đầu đi ô tô cách xe
máy ? km + Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy
?km + Sau bao lâu ô tô đuổi kòp xe máy
? + Ô tô đuổi kòp xe máy lúc ? giờ
- Nhận xét - Tuyên dương . là:
11giờ 7phút - 8giờ 37phút= 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.
Xe máy đã đi trước ô-tô một quãng đường là :
36 x 2,5 = 90 km Thời gian cân để ô-tô đuổi kòp xe
máy là : 90 : 54 -36 = 5 giờ
Ô-tô đuổi kòp xe máy vào lúc : 11giờ 7 phút + 5 giờ =16 giờ 7phút
Đáp số : 17 giờ 7 phút - Cả lớp nhận xét.

3. Củng cố dặn dò:


- Về nhà làm bài 2 , 3 146 - Chuẩn bò ; n tập về số tự nhiên
- Nhận xét tiết học
--------------------------------------------------------- KĨ THUẬT
BÀI : LẮP XE CẦN CẨU TIẾT 1 I. MỤC TIÊU:
HS cần phải: -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.
-Lắp được xe cân cẩúng kó thuật, đúng qui trình. - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cân cẩu đã lắp săõn.


- Bộ lắp ghép mô hình kó thuật. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
ND-TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Kiểm tra bài
củ: 5
2.Bài mới GTB1-2
HĐ1:Quan sát nhận xét mẫu
5-6
HĐ2: HD thao Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng cho tiết
thực hành. -Yêu cầu các tổ kiểm tra báo cáo.
-Nhận xét chung. Tác dụng của xe cần cẩu trong thực tế
và cách lắp ghép xe cần cẩu. Cho HS quan sát mầu xe cần cẩu đã lắp
sẵn. -HD HS quan sát kó từng bộ phận và trả
lời câu hỏi : Để lắp được xe cần cẩu theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy nêu
các bộ phận đó ? HD chọn các chi tiết :
HS để các vật dụng lên bảng. -Nhóm trưởngkiểm tra báo cáo.
Xe cần cẩu dùng để cẩu hàng và bốc vác ở các cảng.
- Quan sát mẫu xe của giáo viên. -Quan sát mẫu và nêu các bộ phận:
+ 5 bộ phận : giá đơx cẩu, cần cẩu, ròng rọc, dây tời, trục bánh xe.
Đọc SGK và chọn các chi tiết
tác kó thuật 20- 23
HĐ3: Nhận xét, đánh giá.
5-7 3.Dặn dò.
1-2 - Chọn cùng HS đủ, đúng từng loại chi
tiết trong SGK. - Xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp
theo từng loại chò tiết. Lắp từng bộ phận :
+ Lắp giá đỡ : -Để lắp giá đỡ cần những chi tiét nào ?
-Yêu cầu HS quan sát hìh 2 sau đó 1 HS lên lắp ráp.
-Chú ý vò trí các thanh chữ U. c vít dài cho ốc các lỗ dài.
+ Lắp cần cẩu H3-SGK: - Gọi 2 HS lên lắp lại H 3a và H3b SGK.
- Nhận xét qui trình lắp ghép của HS. - HD HS lắp ghép H3c
+ Lắp các bộ phận khacs H4 – SGK: -Yêu cầu HS quan sát H4 và trả lời câu
h SGK. Nhận xét toàn bộ các bước lắp.
Lắp ráp xe cần cẩu : - Lắp ráp xe cần cẩu theo các bước trong
sách. -Lưu ý cách lắp ghép vòng hãm vào trục
quay và vò trí buộc dây tời vào trục quay cho thẳng với ròng rọc để quay tời được
dễ dàng. - Kiểm tra hoạt động của cần cẩu Quay
tai quay, dây tời quấn vào nhả ra deễ dàng
Xếp tháo gọn các chi tiết vào hộp. Nhận xét tinh thần học tập của HS.
- Chuẩn bò tiết thực hành. theo HD SGK.
-xếp gọn các chi tiết theo thứ tự lắp ghép sản phẩm.
Quan sat gioá viên HD lắp ghép các bộ phận và liên hệ đens các
sản phẩm. -Quan sát hình SGK .
-1HS lên thực hành. Quan sát các thanh chữ U và vò trí
lằp ghép cho đúng kó thuật.
Quan sat cần cẩu, chuẩn bò bộ phận cho việc lắp.
-2 HS lên lắp ghép : + HS 1 hình 3a.
+ HS 2 hình 3b.
Nêu lại các bước lắp ghép cần cẩu.
- Quan sát qui trình lắp ráp của giáo viên xem các vật dụng cần có.
-Đối chiếu các vòng hãm với trục quay để nhận xét cho đúng.
Nêu lại các bước trong qui trình lắp ghép, nhớ lại các việc cần làm
và một số lưu ý cho tiết sau. Thu dọn đồ dùng để vào theo
đúnga qui đònh. -Chuẩn bò cho tiết 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2007
TOÁN BÀI : ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố về đọc viết so sánh các số tự nhiên và
tính hiệu, chia hết cho 2, 3, 5, 9.

2. Kó năng: - Rèn kó năng chính xaùc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cân cẩu đã lắp săõn.

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×