Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Bài cũ 4’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Bài cũ 4’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 37trang

HĐ2:
8’ nhóm diễn hay nhất.
Tìm hiểu ý nghóa lòch sử của chiến thắng ngày 30 4 1975.
Mục tiêu: Học sinh nắm ý nghóa lòch sử.
Phương pháp: Hỏi đáp. - Giáo viên nêu câu hỏi:
- Chiến thắng ngày 30 4 1975 có tầm quan trọng như thế nào?
→ Giáo viên nhận xét + chốt.
- Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lòch sử dân
tộc. - Đánh tan chính quyền Mó –
Ng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến
tranh. Từ đây, Nam – Bắc được thống
nhất.
Hoạt động lớp.
- Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời.
- Học sinh nhắc lại 3 em.

3. Củng cố dặn dò:


- Ngày 30 4 1975 xảy ra sự kiện gì? - Ý nghóa lòch sử của sự kiện đó?
- Học bài. - Chuẩn bò: “Hoàn thành thống nhất đất nước ”.
- Nhận xét tiết học
------------------------------------------------------- TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc, quãng đường. 2. Kó năng:
- Thực hành giải toán chuyển động cùng chiều 3. Thái độ:
- Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận.

II. Chuẩn bò:


+ GV: SGK + HS: Vở bài tập.

III. Các hoạt động: TG


GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ 4’


2. Bài mới : a Giới thiệu bài


“Luyện tập chung” - Giáo viên nhận xét cho điểm.
“Luyện tập chung.”
→ Ghi tựa.
- Hát - Học sinh lần lượt sửa bài.
- Nêu công thức áp dụng vào giải toán.
- Cả lớp nhận xét.
b Nội dung: HĐ1:
1’
34’
Thực hành.
• Bài 1:
- Yêu cầu hs đọc đề. - GV treo sơ đồ và nêu :
+ Trên sơ đồ có mấy chuyển động đồng thời ?
+ Chuyển động đó thuộc chuyển động gì ?
- GV gợi ý : + Lúc khởi hành xe máy cách xe
đạp bao xa ? + sau mỗi giờ xe máy đến gần xe
đạp bao nhiêu km ? + Tính thời gian đi để xe máy đuổi
kòp xe đạp - GV hình thành công thức :
t
đuổi
= s : v
1
– v
2
- GV hướng dẫn tương tự phần b
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 2:
- Yêu cầu hs đọc đề. + Bài toán thụôc dạng nào ?
+ Sử dụng công thức nào? - Hs tự làm vào vở , 1 hs làm
bảng lớp.
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 3:
- Yêu cầu hs đọc đề. - Giáo viên giải thích : Đây là
dạng bài toán ô tô đi cùng chiều với xe máy và đuổi theo xe máy
- Học sinh đọc đề a - Có 2 chuyển động đồng thời
- Chuyển động cùng chiều
- Hs tự giải theo bài mẫu - Cả lớp nhận xét.
b giải Sau 3 giờ xe đạp cách Hs một
khỏang là: 12 x 3 = 36 km
Xe máy đuổi kòp xe đạp sau thời gian là:
36 : 36-12 = 1,5 giờ Đáp số : 1,5 giờ
Giải Báo gấm chạy trong
1 25
giờ được số km là :
120 x 1
25 = 4,8 km
Đáp số : 4,8 km - Học sinh đọc đề và tóm tắt.
- Nêu dạng toán. - Giải
Thời gian mà xe máy đi trước ô-tô
- GV gợi ý : + Khi bắt đầu đi ô tô cách xe
máy ? km + Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy
?km + Sau bao lâu ô tô đuổi kòp xe máy
? + Ô tô đuổi kòp xe máy lúc ? giờ
- Nhận xét - Tuyên dương . là:
11giờ 7phút - 8giờ 37phút= 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.
Xe máy đã đi trước ô-tô một quãng đường là :
36 x 2,5 = 90 km Thời gian cân để ô-tô đuổi kòp xe
máy là : 90 : 54 -36 = 5 giờ
Ô-tô đuổi kòp xe máy vào lúc : 11giờ 7 phút + 5 giờ =16 giờ 7phút
Đáp số : 17 giờ 7 phút - Cả lớp nhận xét.

3. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ 4’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×