Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Đồ dùng dạy học. -Môt số tờ giấy khổ A4 để HS làm bài.

Đồ dùng dạy học. -Môt số tờ giấy khổ A4 để HS làm bài.

Tải bản đầy đủ - 37trang

5. Đọc diễn cảm bài văn.
6. Củng cố dặn dò
chi tiết nào cho thấy điều đó?
H: Đoc câu chuyện này, em có suy nghó gì?
-Cho HS đọc diễn cảm bài văn. -GV chép lên bảng đoạn cuối của bài
và hướng dẫn HS đọc hoặc đưa bảng phụ đã chép sẵn đoạn văn lên
-Cho HS thi đọc. -GV nhận xét và khen những HS đọc
hay. H: Bài văn nói gì?
-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS chuẩn bò cho tiết học sau.
-Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa
con trai cũng không bằng -HS phát biểu tư do
VD: Câu chuyện cho em thấy tư tưởng coi thường con gái là tư tưởng lạc hâu……….
-4 HS đọc nối tiếp bài văn.
-Mỗi nhóm cử 1 bạn thi đọc
-Phê phán tư tưởng lạc hâu Trọng nam khinh nữ Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi,
chăm chỉ, dũng cảm cứu bạn làm thay đổi quan niệm chưa đúng của cha mẹ bạn Mơ
về việc sinh con gái.
----------------------------------------- TẬP LÀM VĂN
BÀI : LUYỆN VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI I. Mục tiêu.
-Biết viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đọan đối thoại trong kòch. -Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử màn kòch.

II. Đồ dùng dạy học. -Môt số tờ giấy khổ A4 để HS làm bài.


-Môt số vật dụng để HS diễn màn kòch. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1. Giới thiệu bài
2. Làm bài tập. HĐ1: HDHS làm
bài 1.
HĐ2; HDHS làm -GV giới thiệu bài cho HS.
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Cho HS đọc yêu cầu bài 1 và đọc
phần 1, phần 2 của truyện Một vụ đắm tàu.
-GV giao việc. -Các em chọn đọc phần 1 hoặc
phần 2 của truyện Một vụ đắm tàu. -Cho HS đọc yêu cầu của BT và
đọc màn 1 và đoc màn 2. -Nghe.
-1 HS đọc yêu cầu của BT.
-HS chọn phần 1 hoặc 2 và đọc thầm. -1 HS đọc, lớp lắng nghe.
bài 2.
HĐ3: HDHS làm bài 3.
4. Củng cố dặn dò -GV giao việc.
.Mỗi em đọc thầm lại lại màn 1. .Màn 1 và màn 2 còn môt số chỗ
trống, em cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời đối thoại để
hoàn chỉnh. -Cho HS làm bài. GV cho ½ lớp
viết tiếp đoạn đối thoại của màn 1, ½ lớp còn lại viết tiếp đoạn đối
thoại của màn 2 . -GV phát giấy A4 cho các nhóm.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và khen các nhóm viết đúng, viết hay.
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập. -GV nhắc lại yêu cầu:
Các em có thể chọn hình thức đoc phân vai hoặc diễn thử màn kòch.
Nếu là đọc các em cố gắng đọc đúng, hay, đúng vai của mình. Nếu
diễn kòch, các em phân vai cho phù hợp…..
-Cho HS đọc hoặc diễn kòch. -GV nhận xét và khen nhóm viết
lời thoại hay nhất, đọc diễn cảm hay nhất hoăc diễn tả tốt nhất.
-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà viết lại vào vở
đoạn đối thoại của nhóm mình; tiếp tục tập dựng hoàn cảnh kòch
nếu có điều kiện. -HS chia nhóm 2 đến 3 em ở màn 1; 3
đến 4 em ở màn 2.
-Các nhóm làm bài vào giấy A4. -Đại diện các nhóm đứng tại chỗ nối tiếp
nhau đọc lời đối toại vừa viết của nhóm mình. Các nhóm viết cho màn 1 đọc
trước. -Lớp nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS thi đọc hoacë thi diễn kòch.
-Viết lại bài vào vở
---------------------------------- LỊCH SỬ
BÀI : TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết chiến dòch HCM, chiến dòch cuối cùng của


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học. -Môt số tờ giấy khổ A4 để HS làm bài.

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×