Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 37trang

4. Củng cố dặn dò
-Cho HS trình bày kết quả. -GV nhận xét và chốt lại lời
giải đúng: .Anh hùng lưc lượng vũ trang
nhân dân. .Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa
tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng.
-3 HS làm bài vào giấy lên dán trên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2007 TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc , quãng đường. 2. Kó năng:
- Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều trong cùng thời gian

3. Thái độ: - Yêu thích môn học.


II. Chuẩn bò:


+ GV: + HS: Vở bài tập.

III. Các hoạt động: TG


GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ 5’


2. Bài mới : a Giới thiệu bài


b Nội dung: HĐ1:
1’
34’ “Luyện tập chung”
- Giáo viên chốt – cho điểm.
“Luyện tập chung.”
→ Ghi tựa.
Thực hành. Bài 1:
- Yêu cầu hs đọc đề.
- GV nêu : + Em có nhận xét gì về 2 động tử
trên cùng một quãng đường ? + Muốn tìm thời gian 2 xe gặp
- Hát - Học sinh lần lượt sửa bài nhà
- Lần lượt nêu tên công thức áp dụng.
- Học sinh đọc đề - 2 học sinh lên bảng thi đua vẽ
tóm tắt ô tô xe máy
A gaëp nhau B 180 km
- 2 động tử ngược chiều nhau
- Lấy quãng đường chia cho tổng
nhau , ta làm như thế nào ? - GV hình thành công thức :
t
gặp
= S : v
1
+ v
2
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 2:
- Yêu cầu hs đọc đề. - Giáo viên chốt vời 2 cách giải.
- Tìm S AB. V ca nô = 12 km giờ
t đi của ca nô ?
- Nhận xét - Tuyên dương . Bài 3:
-Yêu cầu hs đọc đề. GV nêu :
+ Em có nhận xét gì về các đơn vò đo quãng đường
- Lưu ý : Đổi đơn vò đo quãng đường theo mét hoặc đổi đơn vò đo
vận tốc theo m phút v = s : t đi m phút
Bài 4: - Yêu cầu hs đọc đề.
của 2 vận tốc Giải :
Sau mỗi giờ ô-tô và xe máy đi được quãng đường là :54 + 36 = 90
km Thời gian để hai xe gặp nhau là :
180 : 90 = 2 giờ Đáp số : 2 giờ
b Sau mỗi giờ 2 ô-tô đi được quãng đường là :
42 + 50 = 92 km Thời gian hai xe gặp nhau là :
276 : 92 = 3 giờ Đáp số : 3 giờ .
- Cả lớp nhận xét
- Đọc đề. - Nêu cách làm.
Giải Thời gian ca-nô đi hết quãng
đường là : 11giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 3
giờ 45 phút = 3,75 giờ Độ dài đọan đường AB là :
12 x 3,75 = 45 km Đáp số : 45 km
- Cả lớp nhận xét.
- Đọc đề. - S = km ; t = phút
- Học sinh tự giải. Giải
15 km = 15000 m Vận tốc chạy của con ngựa đó là :
15000 : 20 = 750 mphút Đáp số : 750 mphút
- Học sinh đọc đề. - Nêu tóm tắt.
- Học sinh tự giải. Giải
2giờ 30 phút = 2,5 giờ Quãng đường đi được trong 2 giờ
30 phút : 42 x 2,5 = 105 km
Sau 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B là :
135 - 105 = 30 km Đáp số : 30 km

3. Củng cố dặn doø:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ 5’ Bài mới : a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×