Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Kó năng: - Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm Thái độ: - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm Bài cũ: 2’ Bài mới a Giới thiệu bài

Kó năng: - Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm Thái độ: - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm Bài cũ: 2’ Bài mới a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 37trang

Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007 ĐẠO ĐỨC
BÀI : EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HP QUỐC TIẾT 1 I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quôc và
quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.

2. Kó năng: - Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm


việc tại đòa phương em.

3. Thái độ: - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm


việc tại đòa phương và ở nước ta.

II. Chuẩn bò:


- GV: Tranh, ảnh băng hình, bài bao1 về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở đòa phương và ở VN.
- HS:

III. Các hoạt động: TG


GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ: 2’


2. Bài mới a Giới thiệu bài


b Nội dung HĐ1:
1’ 30’
16’ - Chiến tranh gây ra hậu quả gì?
- Để mọi người đều được sống trong hoà bình, trẻ em có thể làm
gì? Tôn trọng tổ chức Liên Hợp
Quốc tiết 1.
Phân tích thông tin. Mục tiêu: Giúp học sinh có những
hiểu biết cơ bản nhất về Liên Hợp Quốc và quan hệ của VN với tổ
chức này. Phương pháp: Trực quan, đàm
thoại, thảo luận. - Yêu cầu học sinh đọc các thông
tin trang 40, 41 và hỏi: - Ngoài những thông tin trong
SGK, em nào còn biết gì về tổ chức LHQ?
- Giới thiệu thêm với học sinh một số tranh, ảnh, băng hình về các
hoạt động của LHQ ở các nước, ở VN và ở đòa phương.
→ Kết luận:
+ LHQ là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay.
+ Từ khi thành lập, LHQ đã có - Hát.
- Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, nhóm đôi.
-HS đọc thông tin trong sgk - Học sinh nêu.
-HS quan sát và nghe
- Thảo luận 2 câu hỏi trang 42.
HĐ2:
12’ nhiều hoạt động vì hoà bình, công
lí và tiến bộ xã hội. + VN là một thành viên của LHQ.
Bày tỏ thái độ BT 1 SGK Mục tiêu: Học sinh có thái độ và
suy nghó đúng về tổ chức LHQ. Phương pháp: Thảo luận, thuyết
trình. - Chia nhóm giao nhiệm vụ cho
các nhóm thảo luận các ý kiến trong BT1 SGK.
- Vì sao em lại tán thành các ý kiến đó ?
- Vì sao lại không tán thánh các ý kiến đó
→ Kết luận: Các ý kiến đúng: c, d.
Các ý kiến sai: a, b, đ.
Hoạt động nhóm bốn.
- Thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày.
mỗi nhóm trình bày 1 ý kiến. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kó năng: - Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm Thái độ: - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm Bài cũ: 2’ Bài mới a Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×