Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Dung dòch chưa bão hòa − Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nùc xảy ra

Dung dòch chưa bão hòa − Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nùc xảy ra

Tải bản đầy đủ - 32trang

Kiến thức :
− Hiểu được các khái niệm : dung môi, chất tan, dung dòch, dung dòch chưa bão hòa, dung dòch bão hòa
− Hiểu được những biện pháp thúc đẩy sự hòa tan của chất rắn trong nước được nhanh hơn, đó là sự
khuấy trộn, sự đun nóng và sự nghiền nhỏ chất rắn.
Kỹ năng : −
Biết cách pha chế một dung dòch chưa bão hòa và dung dòch bão hòa
Thái độ : −
Rèn tính cẩn thận, ý thức tập thể trong việc thu thập thông tin của nhóm

II. CHUẨN BỊ : Mỗi nhóm : −


Hóa cụ : 4 cốc thủy tinh 100ml, đũa khuấy, bình nước, thì lấy chất rắn, ống hút lấy hóa chất lỏng, cốc nhựa
− Hóa chất : Muốn ăn, dầu thực vật, xăng.
Giáo viên : −
Hóa cụ : Cối chày sứ, đế đun, lưới đèn cồn, 4 cốc thủy tinh 100ml, bình nước. −
Hóa chất : 2 gói muối ăn có khối lượng bằng nhau, 1 gói muốn ăn và 1 gói muối hột có khối lượng bằng nhau

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :


1 ổn đònh tổ chức 2 Kiểm ta bài cũ Kiểm tra :
3Bài mới Đặt vấn đề : Đặt vấn đề :
τ
Đặt vấn đề : Trong thí nghiệm hóa học, trong đời sống hàng ngày, các em thường hòa tan nhiều chất như đường, muối trong
nước, ta có dung dòch đường, dung dòch muối. Vậy dung dòch là gì ? Các em hãy tìm hiểu
tl Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS Nội dung kiến thức
HĐ 1 : Dung môi, chất tan, dung dòch.15’
15’
− GV Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1
SGK. −
GV yêu cầu HS của 1 nhóm phát biể, sau đó 1 HS của nhóm khác đọc
phần nhận xét trong SGK GV : Đường tan trong nước hay người
ta còn nói đường là chất bò hòa tan trong nước, đường là chất tan
GV : Chất tan có bắt buộc là chất rắn không ? Hãy cho thí dụ chất tan là
chất lỏng, chất khí ? GV : Trong các thí dụ trên, nước
có khả năng hòa tan các chất đường, cồn 90
HS : làm thí nghiệm theo nhóm. Dùng một cốc thủy tinh cho nước vào khoảng
2ml. Cho 1 thìa nhỏ muối ăn vào cốc nước,
khuấy nhẹ. Quan sát, nhận xét hiện tượng xảy ra
HS : nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi
→ cho ví dụ
+ Cồn 900 tan trong nước
1
. Dung môi −
chất tan −
dung dòch −
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dòch
− Chất tan là chất bò hòa tan trong
dung môi và chất tan −
Dung dòch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan :
HĐ 2 : Dung dòch chưa bão hòa và dung dòch bão hòa. 8’
8’
Sau khi học sinh nêu nhận xét GV ta có dung dòch chưa bão hòa
GV : Ta có dung dòch bão hòa. Thế nào là dung dòch chưa bão hòa ? Dung
dòch bão hòa ? GV lưu ý khi tìm hiểu về dung dòch
chưa bão hòa, dung dòch bão hòa cần lưu ý ở nhiệt độ nhất đònh

II. Dung dòch chưa bão hòa −


Dung dòch bão hòa
− Dung dòch chưa bão hòa là dung
dòch có thể hòa tan thêm chất tan. −
Dung dòch bão hòa là dung dòch không thể hòa tan thêm chất tan
Hoạt động3: Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nùc xảy ra nhanh hơn 7’
7’
GV Thực tế muốn quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn ta thực hiện các biện
pháp nào ? GV Để chứng minh cho các biện pháp
các em vừa nêu. Chúng ta làm thí HS : nhóm thảo luận và cử đại diện trả
lời HS : nhóm làm thí nghiệm chứng minh
biện pháp khuấy nhẹ Dùng 2 cốc thủy tinh chứa cùng thể

III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nùc xảy ra


nhanh hơn : Muốn chất rắn tan nhanh trong nước,
ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
m dd
m d m
ôi m
ct =
+
nghiệm. GV lần lượt làm thí nghiệm chứng
minh biện pháp đun nóng, nghiền chất rắn
tích nước khoảng 2ml. Cho 1thìa muối vào mỗi cốc 1 cốc khuấy, 1 cốc không
khuấy. Quan sát lượng muối còn lại trong mỗi cốc
→ nêu nhận xét ?
HS : cả lớp quan sát và nêu nhận xét khi GV làm xong một thí nghiệm
pháp : −
Khuấy dung dòch −
Đun nóng dung dòch −
Nghiền nhỏ chất rắn Hoạt động 4: Luyện tập củng cố 10’
10’
HĐ 5 : Vận dụng và ghi nhớ GV : 1 HS đọc nội dung và làm bài tập
3 SGK GV 1HS đọc nội dung bài tập 4
1HS đọc nội dung bài tập 5 khi làm xong bài tập 4 rồi mới đọc nội dung
bài tập 5 1HS đọc nội dung bài tập 6
HS : hoạt động cá nhân và trả lời −
Cả hai bài tập 4 và 5. HS hoạt động theo nhóm và cử đại diện trả lời.
HS : hoạt động cá nhân bài 6
4 Dặn dò hướng dẫn về nhà
− Làm bài tập 3, 4, 5, 6 vào vở.
− Đọc trước nội dung bài “Độ tan của một chất trong nước”
− Học bài phần kết luận trong SGK
VI. Rút kinh nghiệm bổ sung Tiết 61 – Tuần 31
Ngày soạn: 1842008 ĐỘ HÒA TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :
Kiến thức : −
Bằng thực nghiệm, các em có thể nhận biết được chất tan và chất không tan trong nước. −
Hiểu được độ tan của một chất trong nước là gì ? −
Bằng những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước
Kỹ năng : −
Biết cách thực hiện thí nghiệm tìm hiểu chất tan và chất không tan
Thái độ : −
Rèn tính cẩn thận, ý thức tập thể trong việc thu thập thông tin của nhóm

II. CHUẨN BỊ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dung dòch chưa bão hòa − Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nùc xảy ra

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×