Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
CUỐI TIẾT THỰC HÀNH Số 3 : Rửa dụng cụ MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : Mỗi nhóm : − TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

CUỐI TIẾT THỰC HÀNH Số 3 : Rửa dụng cụ MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : Mỗi nhóm : − TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ - 32trang

trong nước. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dòch mới tạo thành trong
lọc. Nhận xét, giải thích hiện tượng quan sát được.
Trả lời câu hỏi : Nội dung câu hỏi trong SGK phần II tr 133

II. CUỐI TIẾT THỰC HÀNH Số 3 : Rửa dụng cụ


Số 4 : Sắp xếp các loại hóa cụ, hóa chất Các nhóm hoàn thành phiếu thực hành
Học sinh viết tường trình
4 Dặn dò : Về nhà làm bài tập xem phần thực hành IV Rút kinh nghiệm bổ sung
Chương VI DUNG DỊCH
Tuần 30 Tiết 60
1342008 DUNG DỊCH -

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :


Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
Kiến thức :
− Hiểu được các khái niệm : dung môi, chất tan, dung dòch, dung dòch chưa bão hòa, dung dòch bão hòa
− Hiểu được những biện pháp thúc đẩy sự hòa tan của chất rắn trong nước được nhanh hơn, đó là sự
khuấy trộn, sự đun nóng và sự nghiền nhỏ chất rắn.
Kỹ năng : −
Biết cách pha chế một dung dòch chưa bão hòa và dung dòch bão hòa
Thái độ : −
Rèn tính cẩn thận, ý thức tập thể trong việc thu thập thông tin của nhóm

II. CHUẨN BỊ : Mỗi nhóm : −


Hóa cụ : 4 cốc thủy tinh 100ml, đũa khuấy, bình nước, thì lấy chất rắn, ống hút lấy hóa chất lỏng, cốc nhựa
− Hóa chất : Muốn ăn, dầu thực vật, xăng.
Giáo viên : −
Hóa cụ : Cối chày sứ, đế đun, lưới đèn cồn, 4 cốc thủy tinh 100ml, bình nước. −
Hóa chất : 2 gói muối ăn có khối lượng bằng nhau, 1 gói muốn ăn và 1 gói muối hột có khối lượng bằng nhau

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :


1 ổn đònh tổ chức 2 Kiểm ta bài cũ Kiểm tra :
3Bài mới Đặt vấn đề : Đặt vấn đề :
τ
Đặt vấn đề : Trong thí nghiệm hóa học, trong đời sống hàng ngày, các em thường hòa tan nhiều chất như đường, muối trong
nước, ta có dung dòch đường, dung dòch muối. Vậy dung dòch là gì ? Các em hãy tìm hiểu
tl Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS Nội dung kiến thức
HĐ 1 : Dung môi, chất tan, dung dòch.15’
15’
− GV Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1
SGK. −
GV yêu cầu HS của 1 nhóm phát biể, sau đó 1 HS của nhóm khác đọc
phần nhận xét trong SGK GV : Đường tan trong nước hay người
ta còn nói đường là chất bò hòa tan trong nước, đường là chất tan
GV : Chất tan có bắt buộc là chất rắn không ? Hãy cho thí dụ chất tan là
chất lỏng, chất khí ? GV : Trong các thí dụ trên, nước
có khả năng hòa tan các chất đường, cồn 90
HS : làm thí nghiệm theo nhóm. Dùng một cốc thủy tinh cho nước vào khoảng
2ml. Cho 1 thìa nhỏ muối ăn vào cốc nước,
khuấy nhẹ. Quan sát, nhận xét hiện tượng xảy ra
HS : nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi
→ cho ví dụ
+ Cồn 900 tan trong nước
1
. Dung môi −
chất tan −
dung dòch −
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dòch
− Chất tan là chất bò hòa tan trong
dung môi và chất tan −
Dung dòch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan :
HĐ 2 : Dung dòch chưa bão hòa và dung dòch bão hòa. 8’
8’
Sau khi học sinh nêu nhận xét GV ta có dung dòch chưa bão hòa
GV : Ta có dung dòch bão hòa. Thế nào là dung dòch chưa bão hòa ? Dung
dòch bão hòa ? GV lưu ý khi tìm hiểu về dung dòch
chưa bão hòa, dung dòch bão hòa cần lưu ý ở nhiệt độ nhất đònh

II. Dung dòch chưa bão hòa −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CUỐI TIẾT THỰC HÀNH Số 3 : Rửa dụng cụ MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : Mỗi nhóm : − TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×