Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Kiến thức cần nhớ : Hãy trả lời câu hỏi :

Kiến thức cần nhớ : Hãy trả lời câu hỏi :

Tải bản đầy đủ - 32trang

5’
HĐ 3 : Vận dụng
− Làm bài tập 6c tr 130
Hướng dẫn về nhà : −
Học bài −
Làm bài tập vào vở −
Xem trước bài 38 Ôn lại kiến thức cần nhớ Công thức hóa học của axit Công thức hóa học của muối
Thành phần Nguyên tử kim loại
Gốc axit HCl
NaCl , ZnCl
2
, AlCl
3
Na, Zn , Al Cl
H
2
S0
4
NaHS0
4
, ZnS0
4
,Al
2
S0
4 3
Na, Zn, Al HS0
4
vaø S0
4
HN0
3
KN0
3
, CaC0
3
K, Ca HC0
3
vaø C0
3
H
2
C0
3
KHC0
3
, CaC0
3
K, Ca HC0
3
và C0
3
H
3
P0
4
Na
3
P0
4
, Ca
3
P0
4 2
Na, Ca P0
4
IV.Rút kinh nghiệm bổ sung
Ngày soạn :0642008
BÀI LUYỆN TẬP 7 I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :
− Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức và các khái niệm hóa học về thành phần hóa học của nước và các
tính chất hóa học của nước. −
HS biết và hiểu đònh nghóa, công thức, tên gọi và phân loại các axit, bazơ, muối −
HS nhận biết được các axit có 0xi và không có 0xi, các bazơ tan và không tan trong nước, các muối trung hòa và muối axit khi biết CTHH của chúng và biết gọi tên các axit, bazơ và muối.
− HS biết vận dụng các kiến thức trên đây để làm các bài tập có tính chất tổng hợp có liên quan đến nước
axit, bazơ và muối.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


Giáo viên : −
Chuẩn bò phiếu học tập theo nội dung triển khai trong tiết học. Bảng hệ thống hóa về axit, bazơ, muối chỉ kẻ sẵn, các ô để trống. Các bảng nhỏ ghi kiến thức về axit, bazơ, muối để HS
lên gắn vào bảng hệ thống hóa.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :1 ổn đònh tổ chức 2 Kiểm ta bài cũ Kiểm tra :
3Bài mới Đặt vấn đề : Đặt vấn đề :
tl Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ 20’ 20’
HĐ 1 : GV phát phiếu học tập cho HS
− Các em đọc câu hỏi số 1 và chuẩn bò
kiến thúc để trả lời GV hướng dẫn HS thực hiện cách trả
HS : nhóm thảo luận →
phát biểu −
Các nhóm khác bổ sung ý kiến
HS : nhóm thảo luận →
cử đại diện lên

I. Kiến thức cần nhớ : Hãy trả lời câu hỏi :


1. Hãy tổng kết về nước theo các vấn đề sau :
− Cho biết thành phần hóa học đònh
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
lời câu hỏi số 2 GV treo bảng hệ thống hóa, giới thiệu
các bảng nhỏ Yêu cầu HS đọc câu hỏi
GV : Theo yêu cầu của câu hỏi, các em sẽ lựa chọn các bảng nhỏ và lần
lượt gắn lên và bảng hệ thống hóa sao cho kiến thức phù hợp.
Mẫu bảng hệ thống hóa
Axit Bazơ
Muối CTHH
Phân loại
Tên gọi
Mẫu bảng nhỏ : Nguyên tử kim loại + gốc axit
bảng khi GV gọi số nhóm Các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý
kiến tính và đònh lượng của nước ?
− Trình bày các tính chất hóa học của
nước ? 2. Trình bày những hiểu biết về hợp
chất axit, bazơ và muối thoe các yêu cầu
τ CTHH
τ Phân loại
τ Tên gọi
Hoạt động 2 : Luyện tập 20’
20’
HĐ 2 : GV từ kiến thức đã đượ củng cố về
nước và các hợp chất axit bazơ và muối, chúng ta làm bài tập vận dụng
Bài tập 1 tr 131 SGK GV phân công các HS thuộc nhóm
1, 3, 5 làm bài tập 2 2, 4, 6 làm bài tập 3 các đề bài tập 2,
3 đã được viết sẵn trên bảng phụ để đảm bảo thời gian
GV yêu cầu HS giải bài tập 5 và gọi 1HS lên bảng giải
Cho HS cả lớp nhận xét bài giải trên bảng
GV kết luận và cho điểm HS Hướng dẫn về nhà :
GV gợi ý để HS biết cách giải bài tập 4
Bài tập 1, HS làm cá nhân, GV gọi HS lên bảng làm và ghi điểm
− HS các nhóm được phân cô chuẩn bò
làm bài tập trên bảng khi GV gọi tên HS : làm việc cá nhân
→ giải bài
tập ra vở nháp
CTHH của oxit kim loại Mx0y Khối lượng KL trong 1 mol oxit
100 70
. 160
= 112g Khối lượng oxi trong 1 mol oxit :
160 −
112 = 48 g Ta coù :
M.x = 112 x = 2 16.y = 48 y = 3
⇒ M = 56
→ M laø KL Fe
→ CTHH
Fe
2 3
gọi tên là sắt III oxit
Củng cố bài tập 5’ 5’
Giải tốn bằng
hỗnhợp hỗnhợp
m M
n =
. Cho 18g hợp kim nhôm-magiê vào
dung dòch HCl có 20,16 lít khí hiđrô bay ra ở đktc. Thành phần phần trăm
của nhôm và magiê trong hợp kim là: A. 49 và 51 B. 51 vaø 49
C. 49,28 vaø 50,72D.40vaø 60 n
2
H
20,16 n
22,4 =
=0,9mol
2Al + 6HCl  2AlCl
3
+ 3H
2 ↑
x 1,5x
Mg + 2HCl  MgCl
2
+ H
2 ↑
y y
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
4 Dặn dò : Về nhà làm bài tập xem phần thực hành IV Rút kinh nghiệm boå sung
1142008 BAØI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC

I MỤC TIÊU BÀI DẠY :


− Củng cố, nắm vững được tính chất hóa học của nước : Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo bazơ
và hidro, tác dụng với một số oxit phi kim tạo axit, với một số 0xit kim loại tạo bazơ −
Rèn kỹ năng tiến hành thí nghiệm với Na tri, với canxi oxit và với diphotpho pentaoxit, đó là những thí nghiệm có thể gây ra cháy, nổ, bỏng.
− HS được củng cố và các biện pháp bảo đảm an toàn khi học tập và nghiên cứu khoa học

B. NỘI DUNG : −


Tính chất hóa họ của nước

II. CHUẨN BỊ : Hoá cụ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức cần nhớ : Hãy trả lời câu hỏi :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×