Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
MỤC TIÊU BÀI DẠY : − NỘI DUNG : −

MỤC TIÊU BÀI DẠY : − NỘI DUNG : −

Tải bản đầy đủ - 32trang

Bài5 Nhúng thanh kim loại A II vào dung dòch CuSO
4
sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy thanh kim loại giảm 0,05m gam . Mặt khác cũng lấy thanh kim loại như trên nhúng vào dung dòch PbNO
3 2
thì khối lượng thanh kim loại tăng lên 7,1m gam .Xác đònh tên kim loại A .Biết rằng số mol CuSO
4
PbNO
3 2
tham ở hai trường hợp bằng nhau .
Hướng dẫn Gọi x là số mol của CuSO
4
PbNO
3 2
tham gia phản ứng A + CuSO
4
 →
ASO
4
+ Cu 1 Xmol Xmol
A + PbNO
3 2
 →
ANO
3 2
+ Pb 2 Xmol Xmol
Theo 1 Khối lượng kim loại giảm nên ta có pt : Ax – 64x = 0,05m I
Theo 2 Khối lượng kim loại tăng nên ta coù pt : 207x – Ax = 7,1m II
xA 64
0, 05m x207
A 7,1m
− =
− xA 64
0, 05m x207 A
7,1m −
= −
IV RÚT KINH NGHIỆM
Tiết 52
Ngày soạn
1732008 BÀI THỰC HÀNH 5 ĐIỀU CHẾ,THU KHÍ HIDRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ
HIDRO

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY : −


HS nắm vững nguyên tắc điều chế hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học −
Rèn kỹ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, điều chế và thu khí H
2
vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, kỹ năng nhận ra khí H
2
. Biết kiểm tra độ tinh khiết của khí hidro, biết tiến hành thí nghiệmvới H
2
dùng H
2
khử Cu0

II. NỘI DUNG : −


Điều chế hidro trong phòng thí nghiệm. Thu khí hidro −
Tính chất của hidro
CHUẨN BỊ : Hóa cụ : Cho mỗi nhóm thí nghiệm 4 ống nghiệm, giá ống nghiệm, giá sắt, kẹp đèn cồn, diêm, ống
dẫn khí thẳng, nút cao su, ống dẫn hình ∋
, que đóm, ống hút lấy hóa chất lỏng, thìa lấy hóa chất, bình nước
Hóa chất : Dung dòch HCl, kẽm viên, bột Cu0 III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1 ổn đònh tổ chức
2 Kiểm ta bài cũ 3Bài mới
tl Hoạt động của giáo viên
Nội dung kiến thức Giáo n Hóa 8 GV: Nguyeãn Đức Tuấn
7,1A 64 0, 05207 A
7,1A 454, 4 10,35 0, 05A 7,1A 0, 05A 10,35 454, 4
464, 75 A
65 7,15
⇒ −
= −
− =
− +
= +
= =
Hoạt động1:
Tiến hành thí nghiệm1
10’
HS : nhóm thực hiện thí nghiệm theo phân công
GV hướng dẫn cách thực hiện cho từng số. khi số 1 thực hiện xong GV hướng dẫn đến số
2
GV theo dõi HS làm thí nghiệm
I.Tiến hành thí nghiệm Thí nghòêm 1 :
Điều chế H
2
− Đốt cháy H
2
trong không khí.
Số 1 : Dùng 1 ống nghiệm, lấy nút cao su có ống dẫn khí thẳng đậy vào và kiểm tra độ kín của nút
Mở nút cao su, cho vào ống nghiệm 3 viên kẽm, dùng ống nhỏ giọt cho vào khoảng 2ml dd HCl.
Số 2 : Đậy ống nghiệm có Zn và dung dòch HCl số 1 vừa chuẩn bò bằng nút cao su có ống dẫn khí thẳng và đặt ống
nghiệm vào giá ống nghiệm Số 3 : Chờ khoảng 1 phút, đưa que đóm đang cháy vào đầu
ống dẫn khí có dòng khí H
2
bay ra. Quan sát, ghi nhận xét Hoạt động2: Thí nghiệm 2 10’
10’
GV nhắc các nhóm cụ thể là số 4 : khi đã thấy rõ hiện tượng cháy trong không khí của
H
2
thì cần dập tắt ngọn lửa và tiến hành thu khí H
2
thí nghiệm 2 GV lưu ý số 3 phải dùng ống nghiệm thật khô để Cu0 không bám vào
thành ống
HS : Chuẩn bò trước phiếu thực hành với các câu hỏi
Thí nghiệm 2 : Thu khí H
2
bằng cách đẩy không khí.
Số 4 : Lấy một ống nghiệm úp lên đầu ống dẫn khí có khí H
2
sinh ra. Sau 1 phút giữ cho ống này thẳng đứng và miệng chúc
xuống dưới rồi đưa miệng ống nghiệm này vào gần ngọn lửa đèn cồn. Quan sát, ghi nhận xét
Hoạt động3: Thí nghiệm 3 15’
15’
GV lưu ý số 3 phải dùng ống nghiệm thật khô để Cu0 không bám vào thành ống
HS : Chuẩn bò trước phiếu thực hành với các câu hỏi
Thí nghiệm 3 : Hidro khử đồng II oxit
Só 2 : Lấy 1 ống nghiệm khác, dùng nút cao su có hình
∋ đậy vào để kiểm tra, sau đó lấy nút cao su ra, cho vào ống
nghiệm 6 viên kẽm và khoảng 10ml dung dòch HCl Đậy ống nghiệm bằng nút cao su và đặt ống nghiệm vào
giá ống nghiệm. Số 3 : Lấy một ống nghiệm khác, dùng thìa lấy một ít bột
Cu0 cho vào đáy ống nghiệm Số 4 : Lắp hệ thống thí nghiệm theo mẫu GV đã lắp ráp
sẵn trên bàn GV Dùng đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm, sau đó dung nóng
mạnh chỗ có Cu0. Quan sát ghi nhận màu sắc chất tạo thành. Khi thực hiện xong thí nghiệm tắt đèn cồn.
Trả lời câu hỏi. Nội dung câu hỏi trong SGK phần II tr 120
H Đ 4 : kết thúc 5’
5’

II. Cuối tiết thực hành : GV nhận xét và rút kinh nghiệm tiết thực hành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU BÀI DẠY : − NỘI DUNG : −

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×