Tải bản đầy đủ - 108 (trang)
Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa

Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa

Tải bản đầy đủ - 108trang

16
6. Mở tài liệu trên đĩa 6. Mở tài liệu trên đĩa

Tiến hành một trong 3 Tiến hành một trong 3
cách sau: cách sau:
A. A.
Kích chuột vào menu Kích chuột vào menu
File, File,
c c
họn họn
Open Open
. .
B. B.
Kích chuột vào nút Kích chuột vào nút
Open Open
trên thanh cơng cụ chuẩn trên thanh cơng cụ chuẩn
C. C.
Nhấn tổ hợp phím Nhấn tổ hợp phím
Ctrl + O Ctrl + O
17
6. Mở tài liệu trên đĩa 6. Mở tài liệu trên đĩa

Hộp thoại mở tệp hiện ra Hộp thoại mở tệp hiện ra
như hình vẽ như hình vẽ
– Chọn thư mục chứa tệp
Chọn thư mục chứa tệp
– Chọn tệp tài liệu
Chọn tệp tài liệu
– Nhấn nút
Nhấn nút
Open Open
18
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thốt khỏi Word. Thốt khỏi Word.
19
7. 7.
Đóng tài liệu Đóng tài liệu

Chọn một trong hai Chọn một trong hai
cách sau: cách sau:
– Menu File
Menu File ⇒
⇒ Close.
Close.
– Click chuột vào nút x
Click chuột vào nút x

Chú ý: Chú ý:
ghi văn bản ghi văn bản
trước khi đóng tài liệu. trước khi đóng tài liệu.
20
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thoát khỏi Word. Thoát khỏi Word.
21
8. 8.
Thoát khỏi Word Thoát khỏi Word

Chọn một trong 2 cách Chọn một trong 2 cách
sau: sau:
– Menu File
Menu File ⇒
⇒ Exit
Exit
– Nhấn nút x
Nhấn nút x
22
Bài 2: Các thao tác soạn thảo cơ bản Bài 2: Các thao tác soạn thảo cơ bản
1. 1.
Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey.
2. 2.
Thao tác trên khối văn bản. Thao tác trên khối văn bản.
3. 3.
Thiết lập Tab. Thiết lập Tab.
4. 4.
Chèn ký tự đặc biệt. Chèn ký tự đặc biệt.
23
bản bản
1. 1.
Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey.
2. 2.
Thao tác trên khối văn bản. Thao tác trên khối văn bản.
3. 3.
Thiết lập Tab. Thiết lập Tab.
4. 4.
Chèn ký tự đặc biệt. Chèn ký tự đặc biệt.
24
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa Mở tài liệu trên đĩa

Tải bản đầy đủ ngay(108 tr)

×