Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Tải bản đầy đủ - 62trang

Ngày soạn:17. 1.2009 Ngày giảng: 19.1.2009
Bài 13
Thuyết minh về động thực vật, phong tục, lễ hội

A. Mục tiêu cần đạt:


Giúp học sinh: - Biết cách làm bài văn thuyết minh về động thực vật, lễ hội, phong tục nào
đó - Rèn kĩ năng lập dàn ý, viết đoạn văn thuyết minh
- Có ý thức chăm chỉ, tích cực học tập B. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, một số tài liệu tham khảo - HS: Học, làm bài về nhà

C. Tiến trình lên lớp:


1. Tổ chức: 8A1: 42; 8A2: 40 2. KiĨm tra: LÝ thut
Bµi tập 3. Bài mới
? Các dạng đề thuyết minh thờng gặp ? Đề yêu cầu thm về một con vật nuôi
thì nên trình bày ntn ? Nhắc lại dàn ý chung về văn thuyết
minh ? Phần mở bài nêu những ý gì. Có mấy
cách mở bài ? Phần thân bài gồm những ND nào
? Muốn triển khai nội dung cụ thể phải làm gì

I. Hệ thống kiến thức cần nắm vững 1. Thuyết minh về động vật


- Thuyết minh về một loài vật: con chó, con mèo, con trâu
- Dàn ý chung: A. MB: Gth chung vÒ con vËt
B. TB:
1.Nguån gốc, các giống, loài 2. Các đặc điểm nổi bật về hình dáng bên
ngoài - Hình dáng, chân, tai, mắt, lông
3. Các đặc điểm nổi bật về tập tính, tính nết
40
? Phần kết bài nêu ntn
? Còn dạng bài thuyết minh nào nữa
? Phần mở bài nêu ND gì? ? Có mấy cách mở bài
? Phần thân bài thuyết minh theo trình tự ntn
? Khi giới thiệu đặc điểm, cần chú ý gt những gì
? Phần kết bài nên tbày ND gì
? Dạng bài nào trong báo chí ta hay th- ờng gặp
? Phần MB trình bày ND gì ? Thân bài triển khai thuyết minh theo
trình tự ntn
? Thuyết minh về cách thức tổ chức cần chú ý điều gì
? Kết bài trình bày ND gì
? Gọi hs đọc đề ? Yêu cầu của đề
GV hớng dẫn chung 4. Quạn hệ, vai trò, lợi ích, giá trị của
con vật ®èi víi ®s cđa con ngêi C. KB
Kh¼ng định vai trò, vị trÝ cña con vËt trong ®s con ngêi; tc cđa con ng víi vËt
nu«i
2. Thut minh vỊ thùc vËt: loài cây, loài hoa
- Dàn ý chung: A. MB: Giới thiệu chung về loài cây, hoa
Ttiếp, gián tiếp B. TB:
1. Giới thiệu về nguồn gốc, các giống loài, nơi phân bố
2. Giới thiệu đặc điểm nổi bật của cây, hoa
- hình dáng, màu sắc của thân, lá, nụ, hoa, quả
3. Cách chăm sóc, uốn tỉa, thu hoạch 4. Vai trò, tác dụng, giá trị của cây, hoa
trong cuộc sống con ngời C. KB:
Khẳng định, nhấn mạnh vị trí,ý nghĩa của cây, hoa đv đời sống con ngêi
3 . Thut minh vỊ ngµy lƠ tÕt :
- LƠ héi , ngµy tÕt, phong tơc … -
Dµn ý chung: A. MB: Giíi thiƯu chung vỊ lƠ héi, ngµy
lƠ tÕt B. TB:
1. Giíi thiƯu vỊ ngn gèc, xt xø cđa lƠ héi, lƠ tÕt
2. Thêi gian, c¸ch thøc tỉ chức: - Thời gian cụ thể: ngày tháng, mùa
- C¸ch thøc tỉ chøc: Chuẩn bị, những phong tục, hoạt động chính của con ngời
trong ngày lễ đó 3. Vai trò,ý nghĩa, giá trị đối với con ng;
C. KB: Kđịnh ý n của ngày lễ tết
ý thức giữ gìn nét đệp văn hoá truyền thống

II. Luyện đề: Đề 1: Nhiều con vật nuôi có ích đã gắn


bó với cs của con ngời từ lâu đời. Em
41
GV yêu cầu mỗi học sinh chọn một con vật để lập dàn ý
VD: Con trâu, con chó, con mèo
GV gọi hs trình bày dàn ý tríc líp Gäi hs nhËn xÐt bỉ sung
GV ch÷a mẫu dàn ý về con trâu
? Yêu cầu của đề 2 GV yêu cầu hs chọn một loại cây để
lập dàn ý
? Trình bày dàn ý đã chuẩn bị
? Nhận xét dàn ý
? Bổ sung những ý thiếu
GV chữa mẫu mét dµn ý h·y viÕt bµi giíi thiƯu vỊ mét con vật
nuôi ở địa phơng em Hớng dẫn:
- Chọn con vật nuôi mà mình có hiểu biết nhiều về nó
- Tìm hiểu về nguồn gốc, giống loài - Quan sát, rút ra nhận xét về các đặc
điểm: hình dáng, màu sắc lông, đặc điểm tiêu biểu các bộ phận: chân, tai, mắt,
mũi - Lập dàn ý
+ MB: Gt về con trâu +
TB: - Nguồn gốc: đợc thuần hoá từ lâu. Trâu VN thuộc nhóm trâu đầm lầy
- Đặc điểm:- Thuộc họ bò, phân bộ nhai lại, nhóm sừng rỗng, bộ guốc
chẵn, lớp thú có vú. Hình dáng to cao. Da thờng có màu đen, lông thờng màu
xám, xám đen. Chân to, vững chãi, sừng cong. Mắt: tròn, to, lồi. Chỉ có 1 hàm
răng. Mỗi năm đẻ 1 lứa, nuôi con bằng sữa. Thích đợc tắm, đằm mình trong
vòng níc, ao, hå - Vai trß, Ých lợi: Kéo cày, bừa, kéo
gỗ, chở hàng. Cung cấp thịt, sữa, sừng làm tù và, lợc, chuôi dao, đồ mĩ nghệ, da
làm mặt trống. Con vật linh thiêng trong 12 con giáp. Biểu tợng thể thao, gắn với
lễ hội chọi trâu. Đề tài của thơ ca, nhạc hoạ
C. KB: Kđ vị trí, vai trò của con trâu
Đề 2: Phú Thọ quê em có biết bao loài cây, loài hoa. Em hãy giới thiệu về một
loại cây hoa mà em yêu thích Hớng dẫn:
- Lập dàn ý: +
MB: Gt về cây đào +
TB: - Nguồn gốc: Xh ở Vn từ lâu. Những địa danh trồng đào nổi tiếng
- Các loại: nhiều loại - Đặc điểm nổi bật: Thân gỗ,
cao3- 5 m. Lá hình mũi mác.Nụ tròn, nhỏ. Hoa 5 cánh đơn, cánh kép nhiều
tầng màu hồng nhạt, đỏ thắm. Quả hình trái tim, loại quả hạch, cùi dày
- Chăm sóc, uốn tỉa, thu hoạch: tuốt lá trớc tết 1 tháng
42
GV gọi hs trình bày những hiểu biết về cây cọ, cây chè, cây tre
GV bổ sung thêm ? Đọc đề 3. Yêu cầu của đề
GV hỡng dẫn cách làm
? Yêu cầu của đề 4 GV hớng dẫn cách lập dàn ý
? MB trình bày ND gì
? Thân bài trình bày những ý nào
? Kết bài nêu ND gì
GV củng cố dặn dò
GV đọc hoặc gọi hs đọ những đoạn văn thuyết minh hay
- Vai trò, tác dụng: Kinh tế, văn hoá, tinh thần, thẩm mĩ gắn với thú chơi
đào ngày Tết. Là đề tài của thơ ca, nhạc hoạ.
+ KB: Kđ vị trí của cây đào trong cs của ng Việt
- Có thể giới thiệu về cây ở địa phơng: C©y cä, c©y chÌ, c©y tre
- Cã thĨ giíi thiƯu về loài hoa: hoa đào, hoa cúc, hoa sen, hoa hồng
Đề 3: Thuyết minh về ngày tết Nguyên Đán hc tÕt Trung thu.
Híng dÉn: - Gt vỊ tÕt Trung thu
- Nguồn gốc của tết Trung thu - Đặc điểm cđa tÕt Trung thu
- VÞ trÝ, ý nghÜa cđa tÕt Trung thu trong c.s con ng
tìm đọc Các dạng bài tập làm văn cảm thụ thơ văn
Đề 4: Thuyết minh về một sản vậtmón ăn
- Hớng dẫn:
a. MB: Gt chung vỊ s¶n vËt b. TB:
+ Ngn gèc, xt xø, nguyên liệu chế biến
+ Đặc điểm của món ăn: - Hình dáng, màu sắc, hơng vị.
- Sơ lợc cách chế biến + Giá trị ẩm thực ý nghĩa của món ăn
c. KB: Nhận xét,khẳng định vai trò, giá trị của
món ăn VD: - thuyết minh về bánh chng, bánh
giày, bánh gai - Thuyết minh về cốm, phở
Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại dàn ý thuyết minh về loài cây,
loài hoa - Dàn ý tm về con vật nuôi
- Đọc đoạn văn thuyết minh hay - Về nhà học thuộc lý thuyết
- Hoàn chỉnh bài tập về nhà
43
Duyệt giáo án. Ngày 19.1.2009 BGH
Ngày soạn: 31.1.2009 Ngày giảng: 2.2.2009
Bài 14
Luyện đề
thuyết minh về phơng pháp, cách làm,
Về danh lam thắng cảnh

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×