Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị: - GV: Soạn bài, Sách tham khảo

Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị: - GV: Soạn bài, Sách tham khảo

Tải bản đầy đủ - 62trang

GV giải đáp những thắc mắc của hs
GV củng cố, hớng dẫn về nhà VD: Thuyết minh về tác giả An-đéc- xen
và truyện Cô bé bán diêm Hớng dẫn:
Đọc dàn ý chung về từng đối tợng tm đã học
Lập dàn ý Chú ý: Tm về nồi cơm điện: Tham khảo
cấu tạo, nguyên lí hoạt động trong sách Công nghệ 8
Hs trình bày dàn ý Củng cố, dặn dò:
- Ôn kiến thức đã học - Hoàn thành các dạng bài tập cơ bản
Duyệt giáo án. Ngày 22.12.2008 BGH
Ngày soạn: 2.1.2009 Ngày giảng: 5.1.2009
Bài 12
Luyện đề văn thuyết minh

A. Mục tiêu cần đạt:


Giúp hs: - Ôn tập , nắm chắc một số dạng đề văn thuyết minh đã học
- Luyện tập lập dàn ý, viết đoạn văn thuyết minh - Có ý thức chăm chỉ luyện tập

B. Chuẩn bị: - GV: Soạn bài, Sách tham khảo


- HS: Ôn tập kiến thức đã học về văn thuyết minh C. Tiến trình lên líp
1. Tỉ chøc: 8A1: 45; 8A2: 44 2. KiĨm tra: Lý thut
Bµi tËp vỊ nhµ 3. Bài mới
? Các dạng đề thyết minh đã học ? Trình bày dàn ý chung của một dạng
đề GV hớng dẫn dàn ý chung thuyết minh
về nhân vật
? MB trình bày ntn

I. Một số dạng đề thuyết minh - Thuyết minh về đồ dùng


- Thuyết minh về tác giả, tác phẩm - Thuyết minh về thể loại văn học
- Thuyết minh về nhân vật Dàn ý chung:
A. MB: Giới thiƯu chung vỊ nh©n vËt
B. TB: + Giíi thiƯu kq về nhân vật: Nhân vật
36
? TB tb những ý nào
? KB khẳng định điều gì
GV đa ra một số dạng đề
GV hớng dẫn chung về cách làm Về hình thức
Về nội dung
GV gọi hs trình bày đoạn văn đã viết Gäi hs nhËn xÐt
GV nhËn xÐt chung
? VỊ h×nh thøc nên trình bày ntn
GV gọi hs trình bày GV gọi hs nhËn xÐt
GV nhËn xÐt chung chÝnh, phơ trong t¸c phẩm , tác giả
Nêu nx , đánh giá chung về nhân
vật + Giới thiệu và miêu tả cụ thể về hình
dáng, tính cách, các sự kiện xảy ra đối với nhân vật
+ Vai trò, vị trí của nhân vật trong tác phẩm, trong lòng bạn đọc
C. KB: Khẳng định , đánh giá về nhân vật
hoặc bày tỏ tình cảm, thái độ đối với nhân vật

II. Luyện đề: 1. Dạng đề viết đoạn văn:


a. Viết đoạn văn diễn dịch giới thiệu về tác giả Vũ Đình Liên hoặc Thế Lữ
Hớng dẫn:
+ Hình thức: Đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề ở đầu đoạn
+ Nội dung: - Câu 1: Giới thiệu chung về tác giả
VD: Thế Lữ là nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới buổi đầu
Thế Lữ đợc coi là ngôi sao sáng trên bầu trời Thơ Mới
- Các câu còn lại: Giới thiệu cụ thể về tác giả
Cuộc đời: Tên, bút danh, quê quán, hoàn cảnh gia đình, một số hoạt động
chính Sự nghiệp: Sự nghiệp nói cung và sự
nghiệp văn chơng nói riêng- Các chặng đờng sáng tác, quan điểm sáng tác, nét
đặc sắc nổi bật phong cách Nên đọc tham khảo Tạp chí Văn học
Tuổi trẻ b. Viết đoạn văn song hành giới thiệu
về tg Phan Bội Châu Hớng dẫn:
- Hình thức: Không có câu chủ đề - Nội dung: mỗi câu trình bày một ý về
tác giả: năm sinh, mất; quê quán; các hoạt động chính; các tác phẩm chính;
c. Viết đoạn văn T-P-H giới thiệu về một tác phẩm đã học. Câu kết là một
câu cảm thán hoặc câu hỏi tu từ Hớng dẫn:
37
GV hớng dẫn lại về đoạn T- P- H
GV hớng dẫn vè cách viết các câu cảm thán, câu hỏi tu từ
GV gọi hs trình bày Hs nhận xét
GV đánh giá chung
? Trình bày dàn ý chung về ®å dïng, dơng cơ
? GV gäi hs lËp dµn ý trên bảng
? GV hớng dẫn cách lập dàn ý
GV gọi hs trình bày dàn ý chung Hs nhận xét
GV đánh giá chung
? Nêu dàn ý chung giới thiệu về tác giả, tác phẩm
GV yêu cầu hs lập dàn ý, trình bày tr- ớc lớp
- Hình thức: Đoạn T- P- H có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn
Câu kết là câu cảm thán hoặc câu hỏi tu từ: Câu cảm thán : Câu
có từ cảm thán làm sao; biết bao nhiêu; khâm phục thay; tự hào
thay; thật đẹp biết bao Câu hỏi tu từ: câu hỏi ko phải để trả lời
mà để khẳng định, phủ định, bộc lộ cx th
ờng có các từ: phải chăng
- Nội dung: Giới thiệu cụ thể về tác phẩm đã học
cách viết
2. Lập dàn ý: a. Giới thiệu vỊ chiÕc bµn lµ
Híng dÉn:
A. MB: Gt chung vỊ chiÕc bµn lµ B. TB:
1. Nguån gèc xuÊt xø 2. CÊu tạo
+ Vỏ bàn là: - Gồm đế nắp
- Đế đợc làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm, đợc đánh bóng, mạ crôm
- Nắp: bằng đồng, thép mạ crôm, nhựa chịu nhiệt. Trên gắn tay cầm
+ Dây đốt nóng: đợc làm bằnghợp kim ni-ken crom chịu nhiệt cao
+ Đèn tín hiệu, rơ le nhiệt, núm điều chỉnh nhiệt độ, phun nớc
3. Nguyên lí.Cách sử dụng 4. Công dụng
C. KB: Khẳng định lợi ích của bàn là

b. Giới thiệu về tác giả Ngô Tất Tố và đoạn trích Tức nớc vỡ bờ hoặc


Nguyên Hồng và đoạn trích Trong lòng mẹ
Hớng dẫn:
Học lại dàn ý chung. đọc lại kiến thức về tg, tp
Lập dàn ý c. Bạn em cha đọc truyện ngắn Lão
Hạc, em hãy viết bài giới thiệu nhân vật Lão Hạc cho bạn em biết, hiểu về
nhân vật này
38
? MB trình bày nội dung gì
? Thân bài t.b những ý nào
? KB trình bày ntn GV gọi hs đọc dàn ý đã làm
Hs nhận xét GV nhận xét chung
GV củng cố GV hớng dẫn , dặn dò về
nhà Hớng dẫn:
Đọc kĩ dàn ý chung Lập dàn ý
a. MB: Giới thiệu chung về nhân vật lão Hạc hoặc hcảnh tiếp xúc tác
phẩm b. TB:
+ Lão Hạc nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao
thật thà chất phác, nhân hậu, tự trọng có cs nghèo khổ, bần cùng ko lối thoát
+ Giới thiệu, kể, tả về lão Hạc: hình dáng, tính cách, các sự việc chính xảy
ra với nhân vật -Hoàn cảnh sống
- Hình dạng - Các sự việc chính xảy ra: ốm đau,
bán chó, kể chuyện, tâm sự với ông giáo, tìm đến cái chết
+ Vai trò, vị trí của nhân vật trong tp, Trong lòng bạn đọc
c. Kết bài: Khẳng định, đánh giá về nv, ảnh hởng,
tác động của nv đối với bản thân Củng cố, dặn dò
- Hoàn thành bài tập - Nhớ dàn ý chung về các đối tợng tm
- Ôn tập văn thuyết minh - Học thuộc lòng các bài Thơ Mới
phần phân tích tác phẩm
Duyệt giáo án. Ngày 5.1.2009 BGH
39
Ngày soạn:17. 1.2009 Ngày giảng: 19.1.2009
Bài 13
Thuyết minh về động thực vật, phong tục, lễ hội

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị: - GV: Soạn bài, Sách tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×