Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh : Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: 8A1: 45; 8A2: 44

Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh : Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: 8A1: 45; 8A2: 44

Tải bản đầy đủ - 62trang

Ngày soạn: 20.12.2008 Ngày giảng: 22.12.2008
Bài 11
Ôn kiến thức học kì 1. luyện đề

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh :


- Ôn tập kiến thức đã học trong học kì 1 về Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm của chơng trình
- Rèn kĩ năng làm các dạng bài tập viết đoạn theo yêu cầu, kĩ năng phân tích các biện pháp tu từ, kĩ năng lập dàn ý, viết đoạn văn thuyết minh
- Có ý thức chăm chỉ, tích cực học tập B. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, SGK, SGV - HS: Ôn kiến thức đã học trong học kì 1

C. Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: 8A1: 45; 8A2: 44


2. KiĨm tra: Lý thut Bµi tËp về nhà:
3. Bài mới: GV nêu yêu cầu chung
? Khi học xong phần văn bản nhật dụng, em có thêm những hiểu biết
nào

I. Hệ thống kiến thức cần nắm vững:


1. Phần văn bản: Yêu cầu chung: Nhớ tên tg, tp- giai
đoạn- thể loại- PTBĐ- Nội dung- Nghệ thuật
a. Cụm bài văn bản nhật dụng - Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Tác hại nhiều mặt, mặt trái của việc sử dụng bao bì nilông; thấy cần phải hạn
32
? Liên hệ địa phơng em
? Phần VHVN từ đầu thế kỉ XX đến 1945 đã học những VB nào
? VB từ đầu thế kỉ XX- 1930: Tg, tp, nội dung chính
? Chú ý tp của Tản Đà, Trần Tuấn Kh¶i
? VHVN tõ 1930- 1945 đã học những tp nào
? Những tp thuộc trào lu hiện thực, tác giả
? Giá trị nội dung của những tp này
? Nh÷ng tp thuéc phong trào Thơ mới đã học, ®· biÕt
? PhÇn TiÕng Việt cần nắm vững những kiến thức nào
? Phần từ vựng
GV hớng dẫn cách viết đoạn văn phân chế dùng bao bì ni lông; vận động mọi
ng cùng thực hiện - Ôn dịch, thuốc lá: Tác hại to lớn nhiều
mặt của thuốc lávới sức khoẻ cá nhân cộng đồng; với đạo đức lối sống của
con ngời. Cả thế giới đang hởng ứng pt chống thuốc lá. Kêu gọi mọi ng cùng
ngăn ngừa nạn thuốc lá - Bài toán dân số: Sự gia tăng dân số
đáng lo ngại trên tg; thấy sự cần thiết phải hchế s gia tăng dân số
b. Cụm bài phần VH Việt Nam từ đầu tk xx đến 1945
+ Từ đầu tk xx- Trớc 1930: - Bộ phận VH yêu nớc CM đầu TK
XX Thơ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh:
Đau xót trớc cảnh nớc mất nhà tan, tự thấy tnhiệm cuă bản thân, phong thái
ung dung lạc quan - Bộ phận VH hợp pháp: Thể hiện lòng
yêu nớc thầm kín +Giai đoạn 1930- 1945
-VH hiện thực Các TP trun kÝ cã gtrÞ hiƯn thùc: T¸i hiƯn cs khổ cực
khốn cùng của các tầng lớp nhân dân d- ới thời Pháp thuộc; Phơi bày bộ mặt bất
nhân, tàn bạocủa qlại phk Gtrị nhân đạo:- Ca ngợi những pc tốt
đẹp của con ng. - Bày tỏ sự cảm thông,
đồng cảm, thơng xót với sp bất hạnh của con ng
- Lên án tố cáo bộ máy thống trị đơng thời dã man, tàn bạo
- VH lãng mạn: Thơ mới: Ông đồ, NR, QH thể hiện ty qh đất nớc với nhiều
cách bh khác nhau c.
Cụm VB VH nớc ngoài: đã có bài ôn riêng
2. Phần Tiếng Việt: a. Từ vựng:
+ Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ + Trờng từ vựng
+ Từ tợng hình, từ tợng thanh. + Từ ngữ địa phơng biệt ngữ XH
+ Các biện pháp tu từ: - Nói quá - Nói giảm, nói
33
tích tác dụng của biện pháp tu từ
? Phần ngữ pháp cần nắm vững kiến thức nào
? Phân biệt- cho ví dụ về 3 từ loại đã học
GV gọi hs nhận xét GV nhận xét chung
? Khi viết đoạn văn cần chú ý những gì về hình thức, nội dung, cách trình
bày
GV lu ý hs về phần Tập làm văn Các dạng đề cách làm
GV giới thiệu một số dạng đề thờng tránh
Chú ý kĩ năng phân tích biện pháp tu từ: - Đoạn văn theo mô hình T- P- H
T: Giới thiÖu ND chÝnh, tên tg, tp, trích dẫn đoạn thơ văn nếu đoạn ngắn
P: Chỉ ra BPTT: gọi tên, từ ngữ thể hiện Phân tích gtrị bđạt, biểu cảm td trong
viƯc thĨ hiƯn néi dung VB H: Kh¸i qu¸t các ý đã pt, nâng cao ý
b. Ngữ pháp: + Từ loại:-Trợ từ: từ chuyên đi kèm một
từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ cách đánh giá sv,sv đợc
nói đến ở từ ngữ đó có, ngay, chính, đích thị, những
- Thán từ:từ blộ cx của ng nói viết hoặc để gọi đáp a,ôi,ô,ô hay,
than ôi
- Tình thái từ: từ đợc thêm vào
câu- tạo câu ck, ct, các sắc thái tc của ng nóià, , hử, chứ
+ Câu ghép: câu cã tõ hai cơm C-V ko
bao chøa nhau trë lªn tạo thành + Dấu câu
c. Đoạn văn, cách trình bày đoạn văn: + Đoạn văn: - Kn:
- Đặc điểm + Cách trình bày đoạn văn:
- Đoạn diễn dịch, - Đoạn qui nạp
- Đoạn song hành - ĐoạnT-P-H
3. Phần Tập làm văn:
+ Văn tự sự: chú ý kết hợp mt bc + Văn bc về tpVH
- Chú ý bc trên hai pdiện ND- NT + Văn thuyết minh:
- Thuyết minh một thứ đồ dùng - Thuyết minh một thể loại VH
- Thut minh vỊ tg, t¸c phÈm VH II. Lun đề:
1. Phần trắc nghiệm: Hs tự làm trong Sách BT TN Ngữ văn 8
2.Tự luận: Một số dạng đề thờng gặp:
Dạng đề tự sự:
a. Tóm tắt văn bản tự sự: Đề 1: Tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc.
34
gặp Gv cho hs chép một số đề cơ bản
GV hớng dẫn một số đề khó hs cần giải đáp
Đề 2: Tóm tắt đoạn trích Tức nớc vỡ bờ
Đề 3: Tóm tắt đoạn trích Trong lòng mẹ.
b. Dạng đề kể chuyện đan xen yếu tố miêu tả, biểu cảm
Đề 1: Cho sự việc: Sau khi bán chó, lão Hạc sang báo cho ông giáo. Hãy đóng
vai ông giáo kể lại giây phút lão Hạc báo tin với vể mặt tâm trạng đau khổ
cùng nỗi lòng của ông giáo sau khi lão Hạc về.
Đề 2: Tởng tợng, nhập vai ngời bạn của bé Hồng kể lại sự việc bà cô trò chuyện
với Hồng và Hồng gặp mẹ. Hớng dẫn:
- Dạng tóm tắt VB tự sự: tự học lại
GV hớng dẫn cách làm
GV hớng dẫn cách viết
Gọi hs trình bày Gọi hs nhận xét
GV nhận xét chung, sửa lỗi
GV hớng dẫn cách viết đoạn văn
GV kiểm tra dàn ý chung của moọt số dạng đề thuyết minh
Cách tóm tắt trong vở ghi - Dạng đề kể chuyện:- Giữ nguyên cốt
truyện- thay đổi ngôi kể. Chú ý thay lời kể phù hợp với ngôi kể, bổ sung tâm trạng
của ngời kể chuyện, hoặc cuae nv miêu tả cảnh sắc, thái độ, ngoại hình nhân vật
Dạng đề viết đoạn:
a. Viết đoạn văn có qui định về cách trình bày, về nội dung:
- Viết đoạn văn qui nạp trình bày những hiểu biết mà em có đợc sau khi học VB:
Thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Viết đoạn văn bày tỏ cảm nghĩ về một
VB đã học b. Viết đoạn văn phân tích hiệu quả sử
dụng của BPTT VD: phân tích tác dụng của phép tu từ nói
quá đợc sử dụng trong câu thơ: Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức ngời sỏi đá cũng thành cơm Hớng dẫn: Viết đoạn T-P-H: Chú ý gọi
tên BPTT Dạng ®Ò thuyÕt minh:
- ThuyÕt minh vÒ ®å dïng: VD: ThuyÕt minh về nồi cơm điện
- Thuyết minh về thể loại : Thơ năm chữ - Thuyết minh về tác giả, tác phẩm:
35
GV giải đáp những thắc mắc của hs
GV củng cố, hớng dẫn về nhà VD: Thuyết minh về tác giả An-đéc- xen
và truyện Cô bé bán diêm Hớng dẫn:
Đọc dàn ý chung về từng đối tợng tm đã học
Lập dàn ý Chú ý: Tm về nồi cơm điện: Tham khảo
cấu tạo, nguyên lí hoạt động trong sách Công nghệ 8
Hs trình bày dàn ý Củng cố, dặn dò:
- Ôn kiến thức đã học - Hoàn thành các dạng bài tập cơ bản
Duyệt giáo án. Ngày 22.12.2008 BGH
Ngày soạn: 2.1.2009 Ngày giảng: 5.1.2009
Bài 12
Luyện đề văn thuyết minh

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh : Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: 8A1: 45; 8A2: 44

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×