Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Tải bản đầy đủ - 62trang

GV hớng dẫn về nhà 2. Viết đoạn văn diễn dịch:
Cảm nghĩ về nhân vật cô bé bán diêm Thu bµi, nhËn xÐt giê
- VỊ nhµ hoµn thµnh bµi tËp - Ôn kiến thức kì I
Duyệt giáo án. Ngày 8.12.2008 BGH
Ngày soạn: 12.12.2008 Ngày giảng: 15.12.2008
Bài 10
Cách làm bài thuyết minh về một thể loại văn học
thuyết minh về tác giả, tác phẩm

A. Mục tiêu cần đạt:


Giúp học sinh: - Biết cách làm bài thuyết minh về một thể loại văn học, về một tác giả,
một tác phẩm - Rèn kĩ năng lập dàn ý, viết đoạn văn thuyết minh
- Có ý thức học tập chăm chỉ, tích cực B. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, Nâng cao Ngữ văn 8 - HS: Ôn kiến thức về thể loại văn học, tác giả, tác phẩm đã học

C. Tiến trình trªn líp:


1. Tỉ chøc: 8A1 45 ; 8A2: 44 2. KiĨm tra: LÝ thut
Bµi tËp 3. Bµi míi:
? Gäi hs trình bày cách tm vỊ mét thĨ t hĨ loại
Nêu những nội dungchính cần có trong dàn ý?

I. Kiến thức cần nắm vững: Cách làm bài thuyết minh


1.Thuyết minh vÒ mét thể loại văn học Dàn ý chung:
A. MB: Giới thiệu kq về thể loại vị trí của thể
loại trong nền VH B. TB:
1. Gt về nguồn gốc, xuất xứ 2. Thuyết minh các đặc điểm của thể loại
theo trình tự VD: Thuyết minh về một thể thơ
+ Số câu, số chữ + Về niêm luật
+ Cách hiệp vần
28
Gv cung cấp một số trình tự tm của một số thể loại văn học
? Kết bài nên tb nội dung gì
? Nêu dàn ý bài tm về tác giả ? Mở bài tbày ND gì
? Thân bài sắp xếp ý theo trình tự ntn
? Kết bài trình bày ND gì
GV khái quát GV đa ra dàn ý chung
? MB trình bày ntn
? Thân bài trình bày những ý nào
? Kết bài ntn +Về cách ngắt nhịp
+ Về các đặc điểm khác bố cục
Thuyết minh về truyện: Cốt truyện, tình huống, nhân vật, sự việc
Thuyết minh về văn chính luận: bố cục, luận điểm, phơng pháp lập luận,
3. Vai trò, tác dụng của thể loại trong nền VH dân tộc
Hoặc u điểm, hạn chế của thể loại Những tp tiêu biểu nổi tiếng đợc làm
theo thể loại này C. Kết bài:Đánh giá, nhận xét về thể loại
Khẳng định vị trí của thể loại
2. Dàn ý chung tm về tác giả: A. MB:
Gthiệu khái quát vỊ tg B. TB:
a. Giíi thiƯu vỊ tiĨu sư, con ng Cuộc đời - Họ, tên thật, bút danh khác, năm sinh,
năm mất, quê quán - Gia đình, trình độ học vấn, cá tính nếu
có - ảnh hởng của gđ, quê hơng . tới sáng
tác
nếu có 2. Sự nghiệp:
- Sự nghiệp chính trị Cách mạng Nếu có
- Sự nghiệp văn chơng: + Các chặng đờng stác và các tp tb ở
mỗi chặng + Quan điểm ngth sáng tác
+ Nét đs nổi bật trong st Đ Đ phong cách
3. Vai trò, sự đóng góp của tg ®v nỊn VH, XH.
C. KB - Th¸i ®é, ®¸nh gi¸ về tg
- Kđịnh vị trí của tg trong nền VH 3. Dµn ý chung thut minh vỊ tp’
A. MB: Giíi thiệu kq về tpvị trí của tp trong sn sáng t¸c cđa tg; trong nỊn VH
B. TB 1. Gt vỊ hoàn cảnh stác; hoặc xuất xứ của
tp 2. Tóm tắt ND tác phẩm
- Truyện: Tóm tắt cốt truyện
29
GV kq lại GV đa ra dàn ý chung
Gọi hs nhắc lại những kiến thức cần nắm vững
GV chép đề lên bảng GV cho hs thảo luận, tìm thể thơ
đợc sd
GV hớng dẫn chung về cách làm
Gọi hs trình bày về đặc điểm của thể thơ lục bát đã học lớp 6
Hs lập dàn ý
Gọi hs trình bày trớc lớp
Gọi hs nhận xét GV nhận xét, thống nhất dàn ý
GV gợi ý cách làm, hs dựa vào định hớng của GV và kt đã học để
lập dàn ý
GV gợi ý cách làm. hs tìm ý phần thân bài
- Thơ: ND chủ yếu 3. Giới thiệu đặc điểm nổi bật của tp
- Đặc điểm nội dung VD: Giá trị hiện thực
Giá trị nhân đạo - Đặc điểm nghệ thuật
4. Giá trị, ý nghĩa của tp đv tgiả, với VH, với csống- Hoặc hạn chế nếu có
C. KB: Nhận xét, đánh giá về tp
Vị trí của tp’ trong nÒn VH 4. ThuyÕt minh vÒ tg, tp Kết hợp kiểu
2,3 II.Luyện tập
Bài 1. Đọc kĩ bài ca dao hoặc bài thơ sau
đây. Hãy thuyết minh đặc điểm của thể thơ đợc sd trong bài ca dao, bài thơ
a. Cày đồng đang buổi ban tra Mồ hôi thánh thót nh ma ruộng cày
Ai ơi bng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần
b. Bài thơ Ông đồ c. Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn
Hớng dẫn: a. Đọc kĩ bài ca dao, xác định thể loại cần
tm - lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu,
quan trọng xem lại đặc điểm thể thơ lục bát đã học ở lớp 7
- Tìm dẫn chứng minh hoạ cho các đặc điểm của ca dao
- Lập dàn ý chi tiết b. Đặc điểm thể thơ ngũ ngôn
+ Số câu chữ: Mỗi dòng thơ có 5 tiếng, số câu trong bài ko hạn định, có thể chia
thành nhiếu khổ + Cách gieo vần:
Thông thờng vần chân có thể vần liền hoặc vần cách; vần bằng, trắc đều đợc
Vần có thể thay đổi, ko nhất thiết phải vần liên tiếp
+ Cách ngắt nhịp: - Thông thờng: nhịp 32; 23
- Ngoài ra có thể ngắt nhịp: 122; 14 Bài 2: Giới thiệu về một tác giả thuộc trào
lu văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 Gợi ý: Chọn tg Nguyên Hồng, Nam Cao,
Ngô Tất Tố
30
Gọi hs trình bày trớc líp
GV gäi hs nhËn xÐt Gv nhËn xÐt, híng dÉn
Hs tập viết đoạn, trình bày
GV hớng dẫn hs chọn tg + Tg văn xuôi hiện thực
+ Tg Thơ mới Hd hs cách lập dàn ý dựa vào dàn
ý chung
Gọi hs trình bày dàn ý GV nhận xét
GV củng cè kiÕn thøc cần nắm vững
GV dặn hs về nhà làm bài tập 5 Dựa vào kiến thức đã học để lập dàn ý
Bài 3: Giới thiệu một tác phẩm một văn bản đã học trong chơng trình Ngữ văn
THCS Gợi ý:
- Vd: tm về truyện ngắn Lão Hạc + Hc sáng tác, Xuất xứ
+ Tóm tắt cốt truyện: Kể về cuộc đời của một lão nông
+ Giới thiệu đặc điểm của tp: - Gtrị hiện thùc: Pa cc sèng nghÌo khã,
c¬ cùc cïng qn cđa hai cha con l·o H¹c còng nh cđa ng nông dân trong XH thực
dân phong kiến - Giá trị nhân đạo:
Trân trọng ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chÊt cđa l·o H¹c ThËt thµ, trung thực,
nhân hậu tự trọng Cảm thông, xót thơng trớc nỗi khổ của con
ngời Gián tiếp tố cáo XH thực dân, phong kiến
đảy ngời nd vào con đờng cùng quẫn, bế tắc
Bài 4: Em đã đợc học nhiều tác phÈm hay cđa c¸c t¸c giả văn học Việt Nam giai
đoạn 1930-1945. Hãy viết bài văn thuyết minh về một tác giả và tác phẩm mà em
yêu thích Hớng dẫn:
Chọn tác giả và tp yêu thích MB: chú ý gt cả tg và tp
TB: Giới thiệu tác gỉa, tác phẩm + Gt tác giả
+ Gt Tác phẩm
Củng cố dặn dò Bài 5: Giới thiệu về O. Hen-ri và truyện
ngắn Chiếc lá cuối cùng - Ôn tập kiến thức, chuẩn bị kiểm tra học

Duyệt giáo án. Ngày 15.12.2008 BGH
31
Ngày soạn: 20.12.2008 Ngày giảng: 22.12.2008
Bài 11
Ôn kiến thức học kì 1. luyện đề

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×