Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Tải bản đầy đủ - 62trang

Ngày soạn: 6.12.2008 Ngày giảng: 8.12.2008
Bài 9
Ôn tập văn học nớc ngoài- Luyện đề Kiểm tra

A. Mục tiêu cần đạt:


Giúp học sinh: - Ôn tập kiến thức phần văn học nớc ngoài đã học về tác giả, tác phẩm
- Củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức đã học - Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận, biểu cảm, thuyết minh; kĩ năng tóm
tắt văn bản tự sự B. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài, Sách tham khảo - HS: Ôn kiến thức đã học

C. Tiến trình trên lớp:


1. Tổ chøc: 8A1: 45 ; 8A2: 44 2. KiÓm tra: LÝ thut
Bµi tËp: 3. Bµi míi:

I. HƯ thèng kiÕn thøc đã học:


stt Văn bản Tác giả
Thể loại Nội dung
Nghệ thuật 1
Cô bé bán diêm
An-đé- xen
1805- 1875
Đan Mạch
Truyện ngắn
- Sè phËn khæ ®au cđa mét em bÐ
nghÌo - Lßng yt nhg ng
nghÌo khỉ cđa tg §an xen méng
tëng vµ hiện thực
2 Đánh nhau
với cối xay gió
Xéc-van tét
1547- 1616
Tây Ban Nha
TiĨu thut
- Sù t¬ng phản về mọi mặt giữa Đôn
Ki- hô- tê và Xan- trô Pan- xa
Sử dụng phép t- ơng phản khi
xd nhân vật Ngôn ngữ sinh
động hài hớc
3 Chiếc lá
cuối cùng Ô. Hen-
ri 1862-
1910 Mỹ
Truyện ngắn
Ty thơng cao cả giữa nhg con ngêi
nghÌo khỉ. Søc mạnh của ty cs
Ngt chân chính là ngt của ty thơng vì
sự sống của con ng Kc đảo ngợc
thuống hai lần Tình tiết hấp
dẫn, sắp xếp chặt chẽ, khéo
léo
4 Hai cây
phong Ai-ma-
tốp Truyện
Tình yêu quê hơng da diết
Đan xen hai mạch kể
25
1928 C-gơ-r-
xtan Lòng biết ơn ngời
thầy đầu tiên Ngòi bút đậm
chất hội hoạ

II. Luyện tập: GV chép đề


GV gợi ý cách làm Gọi gọi hs trình bày đoạn
văn đã viết
Gọi hs nhận xét GV tóm tắt mẫu một số VB
GV hớng dẫn cách làm
Gọi hs trình bày dàn ý Gv nhận xét, bổ sung
GVhớng dẫn hs tập viết đoạn Gọi hs trình bày đoạn văn
GV hớng dẫn cách giới thiệu về tg
GV gọi hs trình bày bài viết Hs nhận xét
1. Tóm tắt truyện hoặc đoạn trích từ 10 đến 15 câu:
a. Cô bé bán diêm b.Chiếc lá cuối cùng
c. Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió Gợi ý:
- Hình thức: Viết thành đoạn văn Đảm bảo số câu qui định
Lời văn sáng sủa, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp
- Nội dung: Đảm bảo đợc các chi tiết, sự việc chính
- VD: Cô bé bán diêm C T NV8- T53; Bài tập rèn kĩ năng tích hợp NV8
Chiếc lá cuối cùng Ch TN BT TL NV8
2. Viết đoạn hoặc bài văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ về truyện:
a. Cô bé bán diêm b. Chiếc lá cuối cùng
Hớng dẫn: - Hình thức: Đảm bảo cấu trúc của bài văn, hoặc
đoạn văn D D, QN, T-P-H - Nội dung:
Bài văn: a. MB: Gt vỊ tg, tp
C¶m nghÜ chung vỊ tp’ b. TB:
+ Cnghĩ về ND:- Cn về cảnh ngộ đáng thơng của cô bé bán diêm
- Cn về ớc mơ của cô bé - Cn về thái độ của ng đời
- Cn về bức thông điệp tg muốn nhắn gửi tới bạn ®äc
+ Cn vỊ ngth: Sù ®an xen gi÷a méng tëng vµ hiƯn thùc Ha đối lập tơng phản
c. KB: Kđịnh cnghĩ 3. Đọc văn bản Hai cây phong, em cảm nhận
đ ợc những
vẻ đẹp nào của thiên nhiên và con ngời? Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tác
giả và tác phẩm này. Gợi ý:
- Vẻ đẹp của thiên nhiên, con ng: Vẻ đẹp thân
26
GV đọc bài mẫu
GV hớng dÉn c¸ch viÕt bài cn về nhân vật nói chung
Hs vận dung viết các ý chính
Gọi hs trình bày đoạn văn
Yêu cầu hs liệt kê các đặc điểm cđa hai nh©n vËt, tìm
mặt tốt, xấu, hạn chế
GVhớng dẫn hs cách viết Gọi hs trình bày
GV gọi hs trình bày Gọi hs nhËn xÐt
GV chÐp ®Ị kiĨm tra 30 phót
GV thu bài thuộc, cao quí của hai cây phong, của quê hơng;
vẻ đẹp của tâm hồn nhạy cảm yêu thiên nhiên, yêu qh, yêu mến, biết ơn ng thầy đầu tiên
- Tác giả, tác phẩm:- Tg: Tên tuổi, gia đình, sự nghiệp, tác phẩm chính
- Tp: Xuất xứ, giá trị nội dung, gtrị nghth Câu hỏi TN BT TL
4. Bức tranh của hoạ sĩ Bơ-men không phải là thần d
ợc, nó là tác phẩm nghệ thuật đ ợc tạo nên
bởi tình yêu th ơng con ng
ời. Hãy viết đoạn văn diễn dịch, quy nạp hoặc tổng-phân-hợp bày tỏ
cảm nghĩ về hoạ sĩ Bơ-men Gợi ý:
- Cảm nghĩ chung về nhân vật: Hoạ sĩ nghèo nh- ng giàu tình yêu thơng
- Cụ thể: + Nghèo, luôn khao khát mơ ớc vẽ ktác
+ Lo lắng trớc căn bệnh hiểm nghèo của G + BÊt chÊp ma, rÐt nghiĨm lỈng lÏ vÏ clá để
cứu G, hi sinh tính mạng để giành sự sèng cho G. Bøc tranh cơ vÏ lµ mét kiƯt tác
5. Cảm nghĩ về cặp nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa
- Gợi ý: Hai nhân vật đối lập, nhng lại bổ sung cho nhau
về: nguồn gốc; hình dáng, diện mạo; bản chất, hành động
6. Một số đề dạng câu hỏỉ: a. Hình tợng ngọn lửa diêm thể hiện ớc mơ gì?
Truyện muốn gửi tới ngời đọc thông điệp nào HD:
- Thể hiện những ớc mơ của tuổi thơ: Đợc sống trong mái ấm gđ, bên ng thân, đợc ăn ngon,
mặc đẹp, đợc vui chơi, đợc sống trong vòng tay yt của ông bà, cha mẹ
- Hãy cảm thông, thơng yêu trẻ thơ, hãy để cho các em đợc sống một cs thật hạnh phúc, không
nên vô tình, vô cảm trớc nỗi đau của các em; hãy trân trọng những ớc mơ bình dị kì diệu của
các em b. Nếu đợc phép đặt lại tên cho tp Chiếc lá
cuối cùng em sẽ chọn nhan đề ntn? Vì sao tác giả lại đặt tên cho tp của mình là: Chiếc lá cuối
cùng III. Kiểm tra:
1.Đặt hai câu ghép: a. Cã quan hƯ gi¶ thiÕt-kÕt qu¶
b.Cã quan hƯ nèi tiÕp
27
GV hớng dẫn về nhà 2. Viết đoạn văn diễn dịch:
Cảm nghĩ về nhân vật cô bé bán diêm Thu bài, nhËn xÐt giê
- VỊ nhµ hoµn thµnh bµi tËp - Ôn kiến thức kì I
Duyệt giáo án. Ngày 8.12.2008 BGH
Ngày soạn: 12.12.2008 Ngày giảng: 15.12.2008
Bài 10
Cách làm bài thuyết minh về một thể loại văn học
thuyết minh về tác giả, tác phẩm

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình trên lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×