Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt:

Mục tiêu cần đạt:

Tải bản đầy đủ - 62trang

tình thái từ
Duyệt ngày 10. 11.2008 BGH
Ngày soạn: 22.11.2008 Ngày giảng: 24.11.2008
Bài 7
Bổ sung lý thuyết văn thuyết minh
Phơng pháp thuyết minh một thứ đồ dùng

A. Mục tiêu cần đạt:


Giúp học sinh: - Ôn lại kiến thức đã học về văn thuyết minh: Đặc điểm chung của văn thuyết
minh, yêu cầu và phơng pháp thuyết minh - Nắm đợc phơng pháp thuyết minh một đồ dùng, dụng cụ trong sinh hoạt
hoặc trong học tập - Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý bài thuyết minh
B. Chuẩn bị
:
GV: Soạn bài, t liệu tham khảo, một số đoạn văn hay về thuyết minh HS: Ôn kiến thức về văn thuyết minh, quan sát,xem xét một số đồ dùng quen
thuộc
C.
Tiến trình lªn líp :
1. Tỉ chøc: SÜ sè 8A1: 45; 8A2: 44 2. KiÓm tra: Lý thut
Bµi tËp vỊ nhµ
3.Bµi míi:
GV kiểm tra kiến thức đã học ? Khái niệm văn thuyết minh
? Đặc điểm của văn thuyết minh
? Làm thế nào để thuyết minh tốt về một đối tợng
I.Hệ thống kiến thức cần nắm vững
1. Văn thuyết minh, đặc điểm a.Khái niệm: Là kiểu VB thông dụng nhằm
cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, ngnhân của các hiện t
ợngvà sự vật trong
tự nhiên bằng phơng thtbày, gthiệu, giải thích..
b.Đặc điểm chung - Tri thức trong VB thuyết nminh: Phải
khách quan, xác thực hữu ích - Ngôn ngữ: Chính xác rõ ràng, chặt chẽ
- Sử dụng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích
2. Yêu cầu và ph
ơng pháp thuyết minh 18
? Có nên quan sát kĩ đối tợng hoặc đọc tài liệu viết về đối tợng ko
Các phơng pháp thuyết minh th- ờng sử dụng
? Trình bày dàn ý chung ? MB trình bày nội dung gì
? TB gồm mấy ý
? Trong từng ý cần trình bày ntn
? KÕt bµi cã néi dung nh thÕ nµo
GV chÐp đề lên bảng GV yêu cầu hs chọn đối tợng
a. Yêu cầu - Muốn thm đợc SVHT Phải có tri thức
về đtợng
- Muốn có tri thức về đt phải quan sát: Ko chỉ đơn giản là nhìn, xem mà phải phát hiện
đặc điểm tb nhất để phân biệt SVHT này với SVHT khác
- Học tập tích luỹ kiến thức: sách báo, tra từ điển
- Phân tích , tìm các bộ phận của ĐT tm, mỗi bộ phận có đặc điểm gì
= Nắm đợc bchất, đặc trng, tránh sa vào các đặc điểm không tiêu biểu, không quan
trọng b. Ph
ơng pháp thuyết minh - Nêu đn
- Liệt kê - Nêu VD
- Dùng số liệu - So sánh
- Phân loại, phân tích 3. Ph
ơng pháp thuyết minh một thứ đồ dùng a. Yêu cầu chung:
- Phải quan sát, tìm hiểu kĩ: cấu tạo, tính năng, cơ chế hoạt động, cách sử dụng, bảo
quản - Khi tb cần gthiệu lần lợt các bộ phận tạo
thành, nói rõ tác dụng, cách SD, BQ 4.Dàn ý chung

A. MB: Gt về đối tợng ®ỵc tm B. TB:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×