Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi:

Bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi:

Tải bản đầy đủ - 109trang

- Ghi nhớ tr 77. - Đoạn văn nói về ích lợi của một loài cây.

B. Bài mới 1- Giới thiệu bài:


2- Luyện tập: Bài 1:- Từng ý thuộc phần nào trong cấu tạo của bài
văn tả cây cối?
Lời giải: ý 1: Giới thiệu cây chuối tiêu- Phần mở bài.
ý 2, 3: Tả bao quát, tả từng bộ phận của cây chuối
tiêu- Phần thân bài.
ý 4: Lợi ích của cây chuối tiêu- Phần kết luận. Bài 2:
- Lu ý: HS hoàn chỉnh các đoạn văn bằng cách viết vào chỗ cã dÊu ba chÊm ...- Khi viÕt chó ý b¸m sát dàn ý
của bài. Đoạn 1:
Hè nào em cũng đợc về quê thăm bà ngoại. Vờn nhà bà em trồng nhiều thứ cây: nào na, nào ổi, nhng nhiều
hơn cả là chuối . Em thích nhất một cây chuối tiêu sai
quả trong bụi chuối ở góc vờn. Đoạn 4:
Cây chuối dờng nh không bỏ đi thứ gì. Củ chuối, thân chuối để nuôi heo; lá chuối gói giò, gói bánh; hoa
chuối làm nộm. Còn quả cguối chín ăn vừa ngọt vừa bổ. Còn gì thú vị hơn sau bữa cơm đợc vài quả chuối ngon
tráng miệng do chính tay mình trồng . Chuối có ích nh
thế nên bà em thờng xuyên chăm bón cho chuối tốt hơn.
C- Củng cố, dặn dò: Phơng pháp kiểm tra- đánh giá.
- 1 HS đọc ghi nhớ. - 2 HS đọc đoạn văn.
- HS nhận xét, GV cho điểm. Phơng pháp thuyết trình:
- Gv nêu yêu cầu.
Phơng pháp Luyện tập, thực hành.
- 1 học sinh đọc dàn ý bài văn miêu tả cây chuối tiêu. Cả lớp đọc thầm, trả lời câu hỏi
của GV
- 1 học sinh đọc 3 phần yêu cầu bài 2. Cả lớp đọc thầm 4 đoạn văn cha hoàn chỉnh trong
SGK. - GV phát giấy khổ to đã photo sẵn nội dung
bài cho các nhóm HS làm việc một nửa hoàn chỉnh đoạn 1,2; còn lại hoàn chỉnh ®o¹n 3,4
- HS suy nghÜ, trao ®ỉi ®Ĩ hoàn chỉnh các đoạn văn. Nhóm nào xong dán bài trên bảng
lớp. - Đại diện các nhóm đọc kết quả.
- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu Hs về nhà hoàn thành 2 đoạn văn
vào vở.
Toán phép trừ phân số tiÕp
I.MơC TI£U Gióp HS :
-NhËn biÕt phÐp trõ hai ph©n số khác mẫu số. -Biết cách trừ hai phân số khác mẫu số.
III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Khởi động 2.Kiểm tra bài cũ
-GV ghi lên bảng 2 bài toán và cho 2 HS lên bảng thùc hiƯn TÝnh :
12 3
12 5
; 25
6 25
11 −

3.Bµi míi
a Giới thiệu bài và ghi đề bài b Hình thành phép trừ hai phân số khác mẫu số
-GV nêu ví dụ trong SGK dới dạng bài toán. Muốn tính số đ- ờng còn lại ta làm thế nào ?
C ả lớp làm nháp,theo dõi trên bảng, nêu
nhận xét -Cả lớp lắng nghe
-HS đọc lại đề bài
3 2
5 4
-GV hỏi : Muốn thực hiện đợc phép trừ phải làm thế nào ? -GV hớng dẫn HS quy đồng mẫu số đợc:
15 10
3 2
; 15
12 5
4 =
=
-Cho c¶ líp thùc hiƯn trõ hai phân số đã quy đồng, GV nhận xét và sửa bài lên bảng lớp.
-Cho HS phát biểu cách trừ hai phân số khác mẫu số. c Thực hành
Bài tập 1 Gọi hai HS lên bảng làm bài nêu cách làm, cả lớp làm vào vở
nháp Bài tập 2
-ý a : GV ghi lên bảng phép tính
4 3
16 20

-Cho HS thùc hiƯn phÐp tÝnh vµo vë -GV nhËn xÐt sưa bài cho cả lớp
2 1
16 8
16 12
16 20
4 4
4 3
16 20
4 3
16 20
= =
=
=
x
x
-Tiến hành tơng tự ®èi víi bµi tËp b,c,d. Bµi tËp 3
-GV gäi HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán, cho HS tự làm vào vở.
-Gọi một số HS nêu kết quả. GV nhận xét và sửa bài lên bảng. 4.Củng cố - dặn dò
-GV nhận xét tiết học.-Xem trớc bài Luyện tập. -Cả lớp lắng nghe và trả lời cầu hỏi
Ta đa về phép trừ phân số cùng mẫu số.
-Cả lớp theo dõi HS thực hành vào vở, nêu kết quả,
-1HS thực hành trên b¶ng líp
15 2
15 10
15 12
3 2
5 4
=
=
-HS phát biểu, lớp lắng nghe
-Cả lớp thực hiện vào vở nháp. -Cả lớp quy đồng mẫu số rồi tính, 1
HS lên bảng thực hiện -Cả lớp làm vào vở cả 3 ý
-HS nêu cách làm và kết quả, lớp nhận xét.
-Cả lớp tự làm vào vở, -HS nêu kết quả, lớp nhận xét.
-Cả lớp lắng nghe
Lịch sử «n tËp
I.MơC TI£U Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
-Néi dung từ bài 7 19 trình bày 4 giai đoạn: buổi đầu độc lập, nớc Đại Việt thời Lý, nớc Đai Việt thời Trần và nớc Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê.
-Kể tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó bằng ngôn ngữ của mình.
II.Đồ DùNG DạY HọC -Băng thời gian phóng to.
-Một số tranh, ảnh lấy từ bài 7 đến bài 19. III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Khởi động 3.Bài mới
a Giới thiệu bài và ghi đề bài b hớng dẫn học sinh tìm hiểu bài
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
-GV phát cho các nhóm và yêu cầu HS ghi nội dung của từng giai đoạn tơng ứng với thời gian.
-Tổ chức cho các em lên bảng ghi nội dung hoặc các nhóm báo cáo kết quả sau khi thảo luận.
-HS tập trung theo nhóm đôi thảo luận, sau đó nêu kết quả, lớp nhận xét và bổ
sung -Vài HS lên bảng ghi nội dung lên bảng
-Đại diƯn c¸c nhãm b¸o cáo, lớp nêu
SGK. -Mời đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả làm viƯc cđa
nhãm tríc c¶ líp. -GV kÕt ln chung.
4.Cđng cè - dặn dò
-GV nhận xét tiết học. Biểu dơng HS học tốt. -Xem trớc bài Trịnh Nguyễn phân tranh.
-Cả lớp lắng nghe
Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2009
Luyện từ và câu vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
I- Mục tiêu: 1. Nắm đợc vị ngữ trong câu kiểu Ai là gì
, nắm đợc các từ ngữ làm vị ngữ trong kiểu câu này.
2. Xác định đợc VN của câu kể Ai là gì trong đoạn văn, đoạn thơ, tạo đợc câu kể kiểu Ai là gì từ
những từ ngữ cho sẵn. II- Đồ dùng dạy học
1. Bảng phụ viết sẵn nội dung ghi nhớ. Bìa ghi sẵn từ ngữ trong bài tập 2- LT.
2. Phấn màu. III- Các hoạt động dạy học
Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp tổ chức dạy học tơng ứng

A. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×