Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài:

Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ - 109trang

I- Mục tiêu: - Rèn kĩ năng nói :
+ HS kể đợc câu chuyện về một hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ làng xóm, phố phờng , tr- ờng họcxanh sạch đẹp. Các sự việc đợc sắp xếp hợp lí . Biết trao đổi với bạn bÌ vỊ ý nghÜa c©u chun .
+ Lêi kĨ tù nhiên, chân thực , có thể kết hợp lời nói víi cư chØ , ®iƯu bé . - RÌn kÜ năng nghe : Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn .
II- Đồ dùng dạy - học
- Bảng phụ viết sẵn đề bài và dàn ý bài kể
- Tranh ảnh thiếu nhi tham gia giữ gìn môi trờng xanh,sạch ,đẹp

III. Các hoạt động dạy - học Nội dung các hoạt động dạy học


Phơng pháp, hình thức dạy học tơng ứng
A. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra mét sè häc sinh kĨ l¹i chun thĨ hiƯn cuộc đấu tranh giữa
cái đẹp và cái xấu .

B. Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài:


Để cuộc sống của chúng ta ngày một đẹp hơn thì cần phải có những việc làm giữ gìn và bảo vệ
nơi chúng ta đang sống. Chắc hẳn chúng ta đã lần nào ®ã thùc hiƯn hc chøng kiÕn những
hành động đẹp ấy. Bài ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta biết kể lại chuyện đó một cách hấp dÉn
h¬n. 2 Híng dÉn HS kĨ chun
a Híng dÉn HS tìm hiểu yêu cầu của
bài: Em đã làm gì để góp phần giữ xóm làng
đ ờng phố, tr
ờng học xanh,sạch , đẹp .
Hãy kể lại chuyện đó.
b HS tìm câu chuyện cho mình Gợi ý : Nhớ lại những hoạt động có thể
em đã làm để góp phần giữ xóm làng đ- ờng phố, trờng học xanh, sạch , đẹp.
c HS kể chuyện theo nhóm:
+ Mở đầu câu chuyện: giới thiệu chung
về hoạt động mà em đã tham gia. lu ý là thtờng xuyên hay không thờng xuyên ;
nêu đợc mục đích của hoạt động đó.
PP kiểm tra đánh giá. -2 học sinh kể lại chuyện mình đã chuẩn bị.
- GV nhận xét và cho điểm
- GV dẫn dắt vào bài. - GV ghi tên bài.
Phơng pháp vấn đáp: - 1 HS đọc đề bài. HS cả lớp đọc thầm lại đề bài. Lu
ý chuyện kể phải có thực trong thực tế. GV gạch chân dới các từ quan trọng mà HS đã nêu.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý . - Cả lớp đọc thầm gợi ý suy nghĩ để chọn câu
chuyện mình định kể.
- Tìm thêm những chuyện tơng tự trong sách báo....
Phơng pháp hoạt động nhóm: - Lớp chia nhóm ngẫu nhiên.
- 1 HS trong mỗi nhóm đọc gợi ý 2. Cả nhóm đọc thầm lại.
- GV nhắc lại nội dung gợi ý 2 để HS hiểu.
cách tổ chức, vai trò của em trong hoạt động và kÓ chi tiÕt những việc làm
chính.. + Kết thúc câu chuyện:
phải nêu đợc kết quả cụ thể của hoạt động này và khẳng
định ý nghĩa của hoạt động đó. d
HS thi kể chuyện trớc lớp: - Đại diện các nhóm thi kể chuyện trớc lớp.
Mỗi HS kể xong, phải nói ý nghĩa của câu chuyện theo cách kết bài mở rộng đã học để cả
lớp cùng trao đổi.
C. Củng cố, dặn dò - Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện của
em đã kể ở lớp cho ngời thân; Chuẩn bị nội dung cho tiết học Kể chuyện tuần tới .
GV chú ý nhắc nhở, để HS kể chuyện tự nhiên, hồn nhiên tránh lối kể đọc thuộc lòng hoặc quá c-
ờng điệu. - GV chia nhóm cho HS kể chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm thi đua, bình chọn ngời kể chuyÖn hay nhÊt trong tiÕt häc.
- GV nhËn xÐt tiÕt học, biểu dơng những HS kĨ chun hay, lu ý HS nh÷ng lỗi các em thờng mắc để
sửa chữa.
Thứ t ngày 25 tháng 2 năm 2009
Tập đọc đoàn thuyền đánh cá
I. Mục tiêu: - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc ngắt nghỉ nhịp đúng, phù hợp.
- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng thể hiện đợc nhịp điệu khẩn trơng, tâm trạng hào hứng của những ngời đánh cá trên biển.
- Hiểu đợc ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động.
II. Đồ dùng dạy học. - Tranh minh hoạ cảnh mặt trời lặn, mặt trời lên...
- Bảng phụ viết sẵn các câu thơ cần hớng dẫn ngắt nghỉ. III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học tơng ứng.
A- Kiểm tra bài cũ .
Phơng pháp kiểm tra- đánh giá:
B-Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài:
2.Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài .
a Luyện đọc. Bài thơ có 5 khổ.
Từ ngữ khó đọc : cài then , muôn luồng sáng , kéo
xoăn tay, lới xếp buồm lên , muôn dặm phơi. Từ ngữ khó hiểu:
+ Thoi:bộ phận của khung cửi hay máy dệt để luồn
sợi trong khi dệt vải.
b Tìm hiểu bài. - Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào và trở
về vào lúc nào?
Ra khơi vào lúc hoàng hôn và trở về vào lúc bình minh
- Những câu thơ nµo cho em biÕt đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc hoàng hôn và trở về vào
lúc bình minh? +
Mặt trời xuống biển nh hòn lửa: là thời điểm mặt trời lặn.
+ Sao mờ kéo lới kịp trời sáng: Mặt trời đội biển
nhô màu mới là thời điểm bình minh, ngắm mặt biển lúc này có cảm tởng mặt trời đang nhô lên từ
đáy biển. - Những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của
biển
? + Mặt trời xuống biển nh hòn lửa
+ Sóng cài then, đêm sập cửa + Mặt trời đội biển nhô màu mới
+ Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. ý 1: Vẻ đẹp huy hoàng của biển
- Công việc của ngời đánh cá đợc miêu tả đẹp nh thế nào ?
+ Câu hát căng buồm cùng gió khơi: đoàn thuyền
ra khơi, tiếng hát của những ngời đánh cá cùng gió làm căng buồm lên.
- Lời ca của họ thật hay, thật vui vẻ, hào hứng:
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng
Phơng pháp luyện tập, thực hành: - 1 HS đọc toàn bài thơ.
- Gọi HS nêu từ khó đọc - GV ghi lại từ khó để HS luyện đọc cá nhân.
- Nhiều HS luyện đọc từng khổ. - 1Hs đọc chú giải. HS nêu thêm từ khó hiểu. Gv
cùng cả lớp giải nghĩa. - GV đọc toàn bài.
Phơng pháp thực hành, đàm thoại: - HS kết hợp đọc và trả lời câu hỏi 1,2,3, dới sự
điều khiển của 1, 2 HS giái. - HS ph¸t biĨu tù do.
- HS nhËn xét.
- GV chốt lại. - HS nêu ý đoạn 1của bài.
- GV ghi bảng
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 - Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV chốt ý đúng
thật đẹp:
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông
Lới xếp buồm lên đón nắng hồng - Hình ảnh đoàn thuyền thật đẹp khi trở về:
Câu hát căng buồm với gió khơi, Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
ý 2: Vẻ đẹp của những ng ời lao động.
Đại ý: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển, vẻ đẹp của lao động.
c Đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ: - Giọng đọc sôi nổi, hào hứng để thể hiện tâm
trạng của những ngời đánh cá , nhịp điệu khẩn tr-
ơng. Chú ý nhấn giọng , ngắt giọng: Mặt trời xuống biển nh hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi. C.
Củng cố, dặn dò.
- Gọi HS nêu ý đoạn 2 HS khác nhận xét, bổ sung . GV chốt ý và ghi bảng
- GV cho HS nêu nội dung của bài thơ. = GV chốt lại và ghi bảng.
- HS đọc lại.
Phơng pháp thực hành, đàm thoại: - GV đọc mẫu. Cả lớp theo dõi và xác định giọng
đọc. - Chú ý cách đọc nhấn giọng và ngắt giọng đoạn
thơ. - Nhiều HS luyện đọc diễn cảm.
- HS thi đọc thuộc lòng cả bài.
- HS đọc và nêu đại ý. - GV nhận xét giờ học.
Tập làm văn Luyện tập đoạn văn miêu tả cây cối
I .Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Dựa trên những hiểu biết về đoạn văn, học sinh tập xây dựng đoạn văn tả cây cối hoàn chỉnh. II. Đồ dùng dạy học:
- Pho to phóng to các đoạn văn cha hoàn chỉnh trong bài 2. - Phấn màu.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các họat động dạy học Phơng pháp tổ chức dạy học
tơng ứng
- Ghi nhớ tr 77. - Đoạn văn nói về ích lợi của một loài cây.

B. Bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×