Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Giíi thiƯu bµi míi C . Bµi míi

Giíi thiƯu bµi míi C . Bµi míi

Tải bản đầy đủ - 109trang

- Một HS đọc thuộc lòng 4 câu tục ngữ trong BT1 tiết LTVC trớc . Nêu trờng hợp có thể sử dụng 1
trong 4 câu tục ngữ . - Một HS làm lại BT3
- GV gọi 1 HS trả lời. - 1 HS đọc chữa BT3.
- HS nhận xét, GV đánh giá, cho điểm.

B. Giới thiệu bµi míi C . Bµi míi


1. NhËn xÐt: - Bèn HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của các bài 1,
2,3,4. - Một HS đọc 3 câu in nghiêng trong đoạn văn :
Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta . Bạn Diệu Chi là
học sinh cũ của trờng Thành Công . Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy.
- HS cả lớp đọc thầm , tìm câu dùng để giới thiệu , câu nêu nhận định về bạn Diệu Chi.
Câu 1,2 là những câu giới thiệu về bạn Diệu Chi. Câu 3 là câu nêu nhận dịnh về bạn ấy .
GV hớng dẫn HS tìm bộ phận trả lời cho các câu hỏi
: Ai - Là gì:
- Ai là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta? - Đây là ai ?
- Bạn Diệu Chi Là HS cò cđa tr êng TiĨu
Ai là gì học Thành Công
- Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ Ai là gì
Yêu cầu 4: Phân biệt với kiểu câu đã học. Khác nhau ở bộ phận vị ngữ:

Câu Ai- làm gì, vị ngữ trả lời câu hỏi làm gì.

Câu Ai- thế nào, vị ngữ trả lời câu hỏi thế nào.

Câu Ai- là gì, vị ngữ trả lời câu hỏi là gì
2 Ghi nhớ SGK tr 73.

3. Luyện tập Bài 1:


a - Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của ngời con vào việc chế tạo .
Câu trên giới thiệu về thứ máy mới . - Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế
giới , tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại .
Câu nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên..
b Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất
Trăng lặn rồi trăng mọc là lịch của bầu trời .
Phơng pháp thuyết trình. - GV nêu trọng tâm yêu cầu của bài học.
Phơng pháp đàm thoại: - 4 HS đọc tiếp nối.
- 1HS đọc đoạn văn .
- HS đọc thầm và tìm đáp án - HS trình bày đáp án , các HS nhận xÐt , bỉ
sung - GVchèt ý ®óng
- HS suy nghÜ và đặt câu hỏi để trả lời cho từng bộ phận của câu .
- Từ những bài tập đã làm trong phần nhận xét, GV dẫn dắt HS đi đến nội dung kiến
thức cần ghi nhớ trong tiết học.
- 2, 3 HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ. - 1 HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ.
Phơng pháp Hoạt động nhóm đôi: - 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc
thầm lại. - HS làm việc theo cặp. Các em gạch mờ
bằng bút chì dới các câu kể kiểu Ai là gì

Các câu trên nêu nhận định các sự vật , hiện tợng chỉ mùa , chỉ vụ hoặc chỉ thời gian .
cSầu riêng là loại trái quí, trái hiếm của miền Nam. Nêu nhận định về giá trị của sầu riêng , bao hàm
thêm ý giới thiệu về loại trái cây đặc biệt này . Bài 2:
- GV nhắc HS chú ý : + Chän t×nh hng giíi thiƯu : Cã thĨ giới thịêu về
các bạn trong lớp với khách hoặc với một bạn mới đến . Hoặc giới thiệu về từng ngời thân trong gia
đình mình qua tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn . + Chú ý dùng câu kể Ai là gì ?

C. Củng cố, dặn dò


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giíi thiƯu bµi míi C . Bµi míi

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×