Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra bài cũ: Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng. HĐ1:Tìm hiểu về bóng tối:

Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra bài cũ: Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng. HĐ1:Tìm hiểu về bóng tối:

Tải bản đầy đủ - 109trang

- GV củng cố cách viết ln ở âm đầu.

C. Củng cố, dặn dò: -


Nhận xet tiết học. -
Dặn HS về nhà học bài, kể lại chuyện ở bài tập 2. -
Chuẩn bị bài sau. hỏi đáp
Khoa học Bóng tối.
I Mục tiêu :Giúp HS:
Sau bài học, học sinh có thể : -
Nêu đợc bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng khi đợc chiếu sáng . -
Dự đoán đợc vị trí , hình dạng bóng tối trong một số trờng hợp đơn giản. -
Biết bóng tối của một vật thay đổi về hình dạng , kích thớc khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi.
II Đồ dùng dạy học: -
Đèn bàn. -
Đèn bin tê giÊy to ; kÐo b×a , mét sè thanh tre nhỏ , một số đồ chơi.
III Các hoạt động dạy học
Nội dung Phơng pháp

A. Kiểm tra bài cũ:


- Kể tên các vật tự phát sáng. - GVnhận xét ghi điểm.

B. Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng. HĐ1:Tìm hiểu về bóng tối:


B
ớc 1 : Cho HS làm thÝ nghiƯm trang 93 SGK: Tỉ chøc cho HS dù ®o¸n .
+Tai sao em ®a ra dù ®o¸n nh vËy ? Dựa vào hớng dẫn và các câu hỏi trang 93 SGK, làm việc theo nhóm để tìm hiểu
về bóng tối. GV ghi lại các kết quả trên bảng.
Dự đoán Kết quả
+ Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng khi vật này đợc chiếu sáng
GV giải thích thêm : Khi gặp vật cản sáng , ánh sáng không trun qua nªn phÝa sau vËt sÏ cã mét vïng không nhận đợc ánh sáng truyền tới đó là vïng
bãng tèi. TiÕp tơc cho HS lµm thÝ nghiƯm .
+ Làm thế nào để bóng của vật to hơn? Điều gì xảy ra nếu đa vậ dịch lên trên gần vật chiếu ? Bóng của vật thay đổi khi nào?
GV : Do ánh sáng truyền theo đờng thẳng nên nếu mặt chắn hình chữ nhật thì bóng tối quan sát trên màn hình cũng là hình chữ nhật.
HĐ2: Trò chơi hoạt hình: - Trò chơi xem bóng, đoán vật.
Chiếu bóng lên tờng . Yêu cầu HS chỉ đợc nhìn lên tờng và đoán xem là vật gì?
hỏi đáp
thực hành
trực quan
quan sát
giảng giải
Gọi HS đọc mục bạn cần biết. 4 Củng cố:
Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và có hình dạng nh thế nào khi bật sáng đèn?
5 Dặn dò:GV nhận xét tiết học . Về nhà học thuộc mục bạn cần biết.
Chẩn bị bài ánh sáng cần cho sự sống. luyện tập
Thứ sáu ngày 20 tháng 2 năm 2009
Địa lí thành phố hồ chí minh
I .Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
- Chỉ vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam . - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh .
- Dựa vào bản đồ, tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức .
II .Chuẩn bị: - Bản đồ hành chính, giao thông Việt Nam.
III .Hoạt động dạy học :
Nội dung Phơng pháp
A. Bài cũ: - Công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ phát triĨn nh thÕ nµo ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra bài cũ: Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng. HĐ1:Tìm hiểu về bóng tối:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×