Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài cũ Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục tiêu tiết học:

Bài cũ Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục tiêu tiết học:

Tải bản đầy đủ - 109trang

7 7 7
7 7 7 7
7 +
Bài 3:HS đọc đề toán,tóm tắt. HS nói cách làm và kết quả.
HS nhận xét,GV nhận xét.

B. Củng cố dặn dò: -


Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nµo? - GV nhËn xÐt tiÕt häc .
-
Về nhà làm lại các bài tập vào vở ở nhà và chuẩn bị bài Phép cộng phân số TT .
Lịch sử văn học khoa học thời hậu lê
I.Mục tiêu :
- HS biết các tác phẩm thơ văn, công trình khoa học của những tác giả tiêu biểu dới thời Lê, nhất là Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông. Nội dung khái quát của các tác phẩm ,các công trình đó.
- Dới thời Lê, văn học và khoa học đợc phát triển rực rỡ. - Đến thời Lê,văn học và khoa học phát triển hơn các giai đoạn trớc .
II.Chuẩn bị :
- Hình trong SGK phóng to. - Một vài đoạn thơ văn tiêu biểu của một số tác phẩm tiêu biểu .
- PHT của HS.
III.Hoạt động trên lớp :
Nội dung Phơng pháp

A. Bài cũ


- Việc học dới thời Hậu Lê đợc tổ chức ntn ? B.Bài mới:
GTB : Nêu mục tiêu tiết học.
HĐ1: Thống kê về nội dung, tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu thời Hậu Lê .
- GV cung cấp một số dữ liệu về Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Hội Tao Đàn , Nguyễn Mộng Tuân, ...
+ Phát phiếu học tập . - Yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê mô tả lại nội dung và các tác giả, tác
phẩm thơ văn tiêu biểu dới thời Hậu Lê . HS làm việc vào phiếu, điền tiếp để hoàn thành bảng thống kê :
VD : Nguyễn Trãi : Tác phẩm : Bình ngô đại cáo
Nội dung : Phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc .
+ Mỗi HS mô tả 1 nhân vật gắn với nội dung cđa t¸c phÈm ... + HS nghe, nhËn xÐt .
Ba năm có 1 kỳ thi Hơng và thi Hội. Có kỳ thi kiểm tra trình độ của quan lại.
- GV giới thiệu một số đoạn thơ văn tiêu biểu của một số tác giả, tác phẩm dới thời Hậu Lê .
HĐ2: Nội dung, tác giả, công trình khoa học tiêu biĨu díi thêi HËu Lª .
- GV cung cÊp cho HS phần nội dung : a Lịch sử nớc ta dới thời Hùng Vơng đến đầu thời Hậu Lê .
b Lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn . hỏi đáp
nêu vấn đề
Thuyết trình
luyện tập
hỏi đáp
nhóm
+ Dựa vào bảng thống kê, HS mô tả lại sự phát triển khoa học dới thêi HËu Lª .
+ HS kÕt ln : Ngun Tr·i, Lê Thánh Tông +GV nhận xét-HS đọc phần ghi nhớ.
CCủng cố - dặn dò:
- Chốt lại nội dung và nhận xét tiết học luyện tập
hỏi đáp
Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2009
Luyện từ và câu mở rộng vốn từ :cái đẹp
I.Mục tiêu:Giúp HS: 1. Làm quen với các câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp. Biết nêu những hoàn cảnh sử dụng các câu tục
ngữ đó. 2. Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp, biết đặt câu
với các từ đó.
II.Chuẩn bị: - Bảng phụ và một số tờ giấy khổ to.
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung Phơng pháp
A. Bài cũ: - Kiểm tra 2 HS lần lợt đọc đoạn văn kể lại cuộc nói chuyện giữa em với bố mẹ
về việc học tập của em trong tuần qua, trong đó có dùng dấu gạch ngang.. - GV nhận xét và cho điểm.

B. Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục tiêu tiết học:


- Các em đã đợc mở rộng vốn từ về cái đẹp ở tuần 22. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đợc làm quen với các câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp, nắm nghĩa các từ
miêu tả mức độ cao của cái đẹp, biết đặt câu với các từ đó. Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu của BT 1. - GV giao việc.
- Cho HS làm bài theo cặp. Các cặp trao đổi chọn câu tục ngữ thích hợp với nghĩa đã cho.
-
Đại diện các cặp phát biểu. - GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
- Cho HS học thuộc lòng những câu tục ngữ và đọc thi. Cã thĨ cho HS dïng g¹ch nèi nèi 2 cột.
Bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu BT 2.
hỏi đáp
nêu vấn đề
luyện tập nhóm
- Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả bài làm.
- GV nhận xét và khẳng định những trờng hợp các em đa ra đúng với đề tài Bài tập 3:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 3. - GV giao viÖc.
- Cho HS làm bài theo nhóm GV phát giấy khổ to và bút dạ cho HS. - Cho HS trình bày.
- GV nhận xét và khẳng định những từ đã tìm đúng: tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, vô cùng, khôn tả, không tả xiết .
Bài tập 4:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 4. - GV giao việc: Mỗi em chỉ chọn 3 từ vừa tìm đợc ở BT 3 và đặt câu với mỗi từ.
- Cho HS làm việc. - Cho HS trình bày.
- GV nhận xét và chốt lại câu đúng. C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học và khen những nhóm HS làm việc tốt. - Yêu cầu HS về HTL 4 câu tục ngữ ở BT 1.
- Chuẩn bị ảnh gia đình để mang đến lớp. hỏi đáp
luyện tập
Toán Phép cộng phân số tiếp theo
I Mục tiêu: Giúp HS ; - Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số.
- Biết cách cộng hai phân số khác mẫu số. II.Đồ dùng:Bảng phụ.
II Các hoạt động dạy học chủ yếu : Nội dung
Phơng pháp A.Bài cũ:
- Gọi HS làm bài tập:
; 5
3 5
4 +
- GV gọi HS nêu cách cộng hai ph©n sè cïng mÉu sè. - GV nhËn xÐt, ghi điểm.

B. Bài mới :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục tiêu tiết học:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×