Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài mới: Giới thiệu bài: Bài cũ: GV kiểm tra đọc bài Hoa học trò.

Bài mới: Giới thiệu bài: Bài cũ: GV kiểm tra đọc bài Hoa học trò.

Tải bản đầy đủ - 109trang

I.Mục tiêu:Giúp HS: 1. Rèn kĩ năng nói:
- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện, đoạn truyện đã nghe, đã đọc, có nhân vật, ý
nghĩa, ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác. -
Hiểu và trao đổi đợc với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 2. Rèn kĩ năng nghe: lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

II. Chuẩn bị:


- Một số truyện thuộc đề tài của bài KC. - Bảng lớp viết đề bài.
III.Hoạt động dạy học: Nội dung
Phơng pháp A. Bài cũ: :Kiểm tra 2 HS. Kể lại câu chuyện Con vịt xấu xí và nêu ý nghĩa
của câu truyện. - GV nhận xét và cho điểm.

B. Bài mới: Giới thiệu bài:


-Trong tiết KC trớc, đã dặn các em về nhà chuẩn bị trớc câu chuyện: ca ngợi cái đẹp hoặc câu chuyện phản ảnh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện
với cái ác để hôm nay đến lớp mỗi em sẽ kể cho các bạn cùng nghe. HĐ1.. Tìm hiểu yêu cầu của đề:
-GV ghi đề bài lên bảng lớp.
Đề bài: Kể một câu chuyện em đã đ ợc nghe, đ ợc đọc ca ngợi cái đẹp
hay phản ảnh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác.
-GV gạch dới những từ ngữ quan trọng ở đề bài. -Cho HS đọc gợi ý trong SGK.2HS
-GV đa tranh minh hoạ trong SGK phóng to lên bảng cho HS quan sát. -Cho HS giới thiệu tên câu chuyện mình sẽ kể.
HĐ2.. HS kể chuyện:
- GV cho học sinh nối tiếp nhau giới thiệu câu truyện mình sÏ kĨ. -Cho HS thùc hµnh kĨ chun vµ trao ®ỉi ý nghÜa cđa c©u trun trong nhãm.
-Cho HS thi kể, trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện mình kể. -Đại diện các cặp lên thi.
-Lớp nhận xét. -GV nhận xét và chọn những HS , chọn những truyện hay, kể chuyện hấp dẫn.
C. Củng cố, dặn dò: Em thích nhất câu chuyện nào các bạn vừa kể, vì sao ?
-GV nhận xét tiết học, khen những HS tốt, kể chuyện tốt. -Dặn HS đọc trớc nội dung của bài tập KC đợc chứng kiến hoặc tham gia.
kể chuyện
nêu vấn đề
hỏi đáp
gợi mở
kể chuyện nhóm
luyện tập
Thứ t ngày 18 tháng 2 năm 2009
Tập đọc Khúc hát ru những em bé trên lng mẹ
I .Mục đích, yêu cầu: -
Đọc chôi chảy, lu loát bài thơ. Biết ngắt nghĩ hơi đúng nhịp thở. -
Biết đọc diễm cảm bài thơ với giọng âu yếm, dịu dàng đầy tình yêu thơng.
kháng chiến chống Mĩ cứu nớc. -
Học thuộc lòng bài thơ.
II .Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ bài thơ.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:


Nội dung Phơng pháp

A. Bài cũ: GV kiểm tra đọc bài Hoa học trò.


- GV nhận xét, ghi điểm.

B.Bài mới:


GTB: Nêu mục đích yêu cầu tiết học. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
HĐ1. Luyện đọc: -
Gọi HS tiếp nối đọc bài thơ. + L1: GV kết hợp sữa lỗi phát âm, ngắt nhịp thơ.
+ L2.: Giúp HS hiểu nghĩa từ chú giải và từ Tai. + L3: HS đọc hoàn thiện.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- GV đọc mẫu, giọng âu yếm, đầy tình yêu thơng.
HĐ2. Hớng dẫn tìm hiểu bài.
+ Em hiểu thế nào là em bé lớn trên lng mẹ. + Ngời mẹ làm những công việc gì?
Nuôi con khôn lớn, giã gạo nuôi bộ đội, tỉa bắp, những công việc góp phần vào công cuộc chống Mĩ cứu nớc....
+ Những công việc đó có ý nghĩa nh thế nào? +Tìm những từ ngữ đẹp nói lên tình yêu thơng và niềm hi vọng của ngời
mẹ đối với con. Mặt trêi cđa mĐ em n»m trªn lng.
Hi väng: Mai sau... sân. + Theo em cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì.?
Là hi vọng của mẹ đối với con, đối với cách mạng. HĐ3. Hớng dẫn luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.
- Yêu cầu 2 HS đọc tiếp nối 2 khổ thơ. Tìm đúng giọng đọc bài thơ và thể
hiện diễn cảm. -
GV tổ chức cho HS luyện đọc, thi đọc diễm cảm một khổ thơ. -
HS chọn, nhẩm học thuộc lòng 1 khổ thơ mình thích, -
Thi đọc trớc lớp.

C. Củng cố dặn - dß: -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới: Giới thiệu bài: Bài cũ: GV kiểm tra đọc bài Hoa học trò.

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×