Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố dặn dò: - Bài cũ Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Củng cố dặn dò: Bài mới

Củng cố dặn dò: - Bài cũ Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Củng cố dặn dò: Bài mới

Tải bản đầy đủ - 109trang

hoa theo thời gian. -
Cảm nhận đợc vẻ đẹp độc đáo của hoa phợng qua ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả, hiểu ý nghĩa của hoa phợng, hoa học trò, đối với những HS đang ngồi trên ghế nhà trờng.
II .Chuẩn bị: - Tranh, ảnh về cây hoa phợng.
III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Nội dung
Phơng pháp A. Bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ: Chợ Tết: trả lời câu hỏi trong
SGK. GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới: GTB: Nêu mục đích yêu cầu tiết dạy.
HĐ1.. Luyện đọc. Yêu cầu 3 HS đọc tiếp nối đoạn, GV kết hợp chữa lỗi phát âm cho HS đoá,
tán hoa lớn xoè ra, , đọc đúng câu hỏi, hiểu nghĩa từ khó trong bài phợng, phần tử, tin thắm.
-
Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. -
Gọi một HS khá đọc cả bài. -
GV đọc diễn cảm toàn bài.
HĐ2. Hớng dẫn tìm hiểu bài. -
Yêu cầu HS đọc thầm, trả lời câu hỏi. + Tại sao tác giả lại gọi hoa phợng là hoa học trò?
Vì hoa phợng là loai cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò... + Vẻ đẹp của hoa phợng có gì đặc biệt.
Hoa phợng đỏ rực, đệp không phải ở một đoa mà cả loạt, cả một vùng... Hoa phợng tạo cảm giác vừa buồn lạ, vừ vui...
+ Màu hoa phợng đổi nh thế nào theo thời gian? Hoa phợng nở nhanh đến bất ngờ.
Lúc đầu... đỏ còn non... ti dịu đậm dần... rực lên. + Yêu cầu HS nêu cảm nhận của em khi đọc bài văn. Hoa phợng có vẻ đẹp độc
đáo dới ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả phợng là loài hoa học trò... HĐ3..Hớng dẫn đọc diễn cảm.
- Yêu cầu 3 HS tiếp nối đọc bài văn, tìm giọng đọc của bài văn.
Giọng đọc nhẹ nhàng, suy t: nhấn giọng ở những từ ngữ đợc dùng một cách ấn tợng để tả vẽ đẹp của hoa phợng
- Hớng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễm cảm một đoạn tiêu biểu.

C: Củng cố dặn dò: -


Nhận xét tiết học. -
Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc, và chuẩn bị bài sau. nêu vấn đề
luyện đọc
hỏi đáp
luyện tập
Toán Lun tËp chung
I Mơc tiªu: Gióp HS: - Gióp HS củng cố về: các khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số.
- So sánh hai phân số .
Nội dung Phơng pháp

A. Bài cũ


: Gọi HS chữa 1,2 bài tập về nhà.
- GV nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học.


HĐ1. HD Lun tËp.
- Tỉ chøc cho HS tù lµm bài tập. GV theo dõi giúp đỡ HS yếulàm bài 1, 2,3.
- GV theo dâi, híng dÉn bỉ sung nh÷ng HS yếu.
HĐ2..Chữa bài, củng cố:
Bài 1: , , = ? Củng cố so sánh hai phân số cùng mẫu số hoặc khác mẫu , hoặc so sánh với 1.
HS điền dấu vào chỗ chấm.:
14 9
14 11
Bài 2: Với 2 số tự nhiên 3 và 5 , hãy viết. a Phân số bé hơn 1.
5 3
1 b Phân số lớn hơn 1.
3 5
1 - GV cho HS giải thích
Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé ®Õn lín. a
6 6 6 ; ; .
11 7 5
- GV củng cố cách sắp xếp các phân số theo thø tù. Bµi 4: TÝnh.
a
6 5
4 3
5 4
3 2
x x
x x
x x
=
3 2
5 4
3 5
4 3
2 x
xx x
x x
x x
=
3 1
b
5 4
6 5
8 9
x x
x x
=
3 2
5 4
3 5
4 3
2 x
xx x
x x
x x
=
3 1
- GV cđng cè c¸ch tÝnh giá trị của biểu thức với phân số.

C. Củng cố dặn dò:


Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bai tập, chuẩn bị bài tiết sau.
luyện tập
nêu vấn đề
luyện tập
hỏi đáp
luyện tập
Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng
I Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng:
- Hiểu: + Các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. + Những việc cần làm để giữ công trình công cộng.
- Biết tôn trọng giữ gìn các công trình công cộng.
II Chuẩn bị :
- Sách đạo đức lớp 4 ; vở bài tập đạo đức lớp 4. - Phiếu điều tra.
- Mỗi HS có 3 tấm bìa : xanh, đỏ, trắng.
III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Nội dung
Phơng pháp
với cô HS trong lớp. GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới


:
GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: Xử lí tình huống.
GV nêu tình huống nh trong SGK.
4 nhóm thảo luận, xử lí tình huống. Yêu cầu HS thảo luận đóng vai xử lí tình huống.
Đại diện báo cáo kết quả. + ..., em sẽ không đồng tình với lời rủ của bạn Tuấn. Vì nhà Văn Hoá là nơi...
Lớp nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, kết luận.
HĐ2: Bày tỏ ý kiến:
Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi bài tập 1 sgk, bày tỏ ý kiến về các hành vi.
Kết quả: + Tranh 1, 3 sai. + Trạnh 2,3, đúng
GV kết luận. HĐ3: TH những việc cần làm để giữ gìn công trình công cộng.
HS thảo luận nhóm bàn xử lí tình huống BT 2, SGK Bài tập 2:
a Một hôm đi chăn trâu... lấy đi. +Nêu em là bạn Hng, em sẽ làm gì khi đó?
Cần báo cho ngời lớn hoặc ngời có trách nhiệm về việc này Công an, nhân viên đờng sắt
b Trên đờng đi học về, ... ven đờng. + Theo em toàn nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
+ Tại sao phải giữ gìn nơi công cộng? GV kêt luận, chốt lại ghi nhớ SGK.

C. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò: - Bài cũ Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Củng cố dặn dò: Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×