Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động

Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động

Tải bản đầy đủ - 109trang

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
I. Mục tiêu
Giúp HS : -
Nắm đợc cấu tạo 3 phần của một bài văn tả cây cối. - Từ gợi ý của các bài văn mẫu, biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn trái quen thuộc
theo một trong 2 cách đã học: tả lần lợt từng bộ phận của cây; tả lần lợt từng thời kì phát triển của cây.
II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ cây sầu riêng, bãi ngô, cây gạo.
- Bảng phụ vẽ sẵn bảng so sánh cấu tạo của bài Sầu riêng với bài Bãi ngô.:

III. Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động


dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học
tơng ứng
A.Bài mới: .Giới thiệu bài
- Chúng ta đã học những thể loại văn nào?
+ Văn viết th + Văn kể chuyện.
+ Văn miêu tả. - Trong thể loại văn miêu tả., chúng ta đã học kiểu bài văn
tả ®å vËt. H«m nay, chóng ta sÏ häc sang kiĨu bài mới: Tả cây cối.
Nhận xét Bài 1: Đọc bài
Sầu riêng. Xác định các đoạn và nội dung của từng đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến quyến rũ đến kì lạ- giới thiệu bao quát về cây sầu riêng, đặc điểm nổi bật nhất là hơng vị đặc
biệt của trái cây. Đoạn 2: Tiếp đến tháng năm ta- tả hoa sầu riêng, hình
dáng trái sầu riêng. Đoạn 3: còn lại thân cành, lá sầu riêng.
Bài 2: So sánh cấu tạo của bài văn trên với cấu tạo của bài văn Bãi ngô.
aCác đoạn và nội dung mỗi đoạn trong bài Bãi ngô. Đoạn 1; Từ đầu đến mạnh mẽ, nõn nà- giới thiệu bao quát
về cây ngô, tả cây ngô từ khi còn lấm tấm nh mạ non đến lúc trở thành những cây ngô với lá rộng, dài, nõn nà.
Đoạn 2: Tiếp đến làn áo mỏng óng ánh tả hoa và búp ngô non giai đoạn đơm hoa kết trái.
Đoạn 3: còn lại tả hoa và lá ngô giai đoạn bắp ngô đã mập và chắc, có thể thu hoạch.
b So sánh cấu tạo hai bài văn: + Giống nhau: 2 bài đều có 3 phần
+ Khác nhau: Bài Sầu riêng tả từng bộ phận của cây. Bài
Bãi ngô tả từng thời kì phát triển của cây.
Phơng pháp hỏi đáp, thuyết trình
Phơng pháp tìm hiểu bài.
-1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1 -Cả lớp đọc thầm lại bài Sầu riêng.
- HS trao đổi theo cặp.
- HS phát biểu ý kiến.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét.
Giáo viên chốt lại.
- Hớng dẫn tơng tự bài 1.
+ HS phát biểu ý kiến. GV ghi tóm tắt lên bảng. Sau đó yêu cầu HS nhìn bảng để so
sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 bài văn.
III.Luyện tập
Bài 1: Bia Cây gạo có 3 đoạn ứng với 3 phần mở bài, thân bài, kết
bài. Đoạn 1: Từ đầu đến nom thật đẹp- giới thiệu bao quát về
cây gạo già và mùa hoa. Đoạn 2: Tiếp đến về thăm quê mẹ- tả cây gạo già sau mùa
hoa. Đoạn 3: Còn lại:- tả ccy gạo vào lúc quả gạo đã già, chứa
đầy những múi bông trắng xoá. Bài văn tả cây gạo già theo từng thời kì phát triển của
bông gạo: từ lúc hoa còn đỏ mọng đến lúc hoa hết, những bông hoa đỏ trở thành những quả gạo, những mảnh vỏ tách
lộ những múi bông, khiến cây gạo nh treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
bài theo kiểu tự nhiên. Nếu tả xong một đồ vật, lại có thêm lời nhận xét, bình luận, đó là kết bài mở rộng.
Bài2: Lập dàn ý miêu tả một cây ăn trái quen thuộc theo một trong hai cách đã học:
a Tả lần lợt từng bộ phận của cây. b Tả lần lợt từng thời kì phát triển của cây.

C. Củng cố, dặn dò -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×