Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố dặn dò Bài mới: 1. Nhận xét chung về kết quả làm bài:

Củng cố dặn dò Bài mới: 1. Nhận xét chung về kết quả làm bài:

Tải bản đầy đủ - 109trang

C. Củng cố dặn dò


- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà luyện đọc thêm.
- Chuẩn bị bài sau: Sầu riêng
Tập làm văn Trả bài văn miêu tả đồ vật
I. Mục tiêu 1. Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả cảu bạn và của mình.
2. Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi theo yêu cầu của thầy cô. 3. Thấy đợc cái hay của bài đợc thầy cô khen.
II. Đồ dùng dạy học - Một số giấy ghi một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý ... cần chữa chung trớc lớp.
- Phiếu học tập để HS thống kê các lỗi chính tả, dùng từ, câu ... trong bài làm của mình theo từng loại và sửa lỗi phiếu phát cho từng HS. M:
Lỗi chính tả Lỗi dùng từ
Lỗi Sửa lỗi
Lỗi Sửa lỗi
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học tơng ứng

A. Bài mới: 1. Nhận xét chung về kết quả làm bài:


- Nêu nhận xét: + Những u điểm: VD: Xác định đúng đề bài tả một
đồ vật, kiểu bài miêu tả; bố cục, ý; diễn đạt, sự sáng tạo; chính tả, hình thức trình bày bài văn
GV nêu tên những HS viết bài đúng yêu cầu; hình ảnh miêu tả sinh động; có sự liên kết giữa các phần:
mở bài, kết bài hay, + Những thiếu sót, hạn chế. Nêu một vài ví dụ cụ
thể, tránh nêu tên HS. - Thông báo điểm số cụ thể số điểm giỏi, khá, trung
bình, yếu. - GV trả bài cho từng HS.

2. Hớng dẫn HS chữa bài a. Hớng dẫn HS sửa lỗi:


GV phát phiếu, giao việc: - Đọc lời nhận xét của thầy cô, đọc những lỗi trong
bài. - Viết vào phiếu các lỗi trong bài theo từng loại lỗi
và sửa lỗi. - Đổi bài làm, đổi phiếu cho bạn bên cạnh soát lại.
Phơng pháp nhận xét đánh giá, học tập cá nhân, thảo luận nhóm.
- GV nhận xét chung về những u điểm và nhợc điểm của các bài viết.
- GV thông báo điểm thi. - GV trả bài cho từng học sinh.
- HS tự chữa lỗi theo mẫu ở phiÕu häc tËp. - HS ®ỉi bài làm, đổi phiÕu cho nhau theo
nhóm đôi để chữa bài. - GV theo dõi, kiểm tra học sinh làm việc.
- GV dán tờ giấy ghi những lỗi điển hình rồi
GVnhận xét tiết học gọi một số học sinh lên bản chữa bài.
GV hoặc HS đọc những bài văn, đoạn văn hay của HS trong lớp hoặc su tầm.
- HS thảo luận, tìm ra những cái hay, đáng học tập của các bài văn đó.
- GV nhận xét tiết học, khen các HS viết bài tốt và dặn những HS làm bài cha tốt viết lại bài.
- GV dặn HS chuẩn bị bài sau: tả cây cối
Toán Quy đồng mẫu số các phân số
I- Mục tiêu - Củng cố tính chất cơ bản của phân số ; dựa trên khái niệm 2 phân số bằng nhau rút ra quy tắc quy đồng
mẫu số các phân số. - Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số.

II- Đồ dùng dạy học


- GV : Chuẩn bị bảng phụ in sẵn phần ghi nhớ trong SGK. III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học tơng ứng

A. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò Bài mới: 1. Nhận xét chung về kết quả làm bài:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×