Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố- dặn dò: Nhắc lại cách rút gọn phân số. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài mở rộng vốn từ: Sức khoẻ. Bài tập 1 Bài mới: Phơng pháp kiểm tra đánh giá

Củng cố- dặn dò: Nhắc lại cách rút gọn phân số. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài mở rộng vốn từ: Sức khoẻ. Bài tập 1 Bài mới: Phơng pháp kiểm tra đánh giá

Tải bản đầy đủ - 109trang

bằng 2
3 là:
12 8
; 30
20
.
Bài 3: Kết quả:
Trong các phân số đã cho, phân số bằng
100 25
là:
32 8
; 20
5
Bài 4: TÝnh theo mÉu:
a
7 2
7 5
3 5
3 2
= ×
× ×
×
ta chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho 2 x 5.
b
11 5
7 8
11 5
7 8
= ×
× ×
×
ta chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhÊt cho 8 x 7.
c
3 2
5 3
19 5
2 19
= ×
× ì
ì
ta chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho 19 x5.

C. Củng cố- dặn dò: Nhắc lại cách rút gọn phân số.


- Học sinh nêu yêu cầu bài 3. - 1 học sinh trình bày cách làm trên bảng.
- Khi chữa, GV yêu cầu học sinh giải thích cách làm.
- Học sinh nêu yêu cầu bài 4. Học sinh cùng GV làm mẫu, sau đó tự giải quyết các phần còn
lại. - 2 học sinh trình bày cách làm trên bảng. Khi
chữa, GV yêu cầu học sinh giải thích cách làm.
- Giáo viên cho 2 HS nhắc lại cách rút gọn phân số.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
Luyện từ và câu Câu kể Ai thế nào?
I. mục tiêu 1. Nhận diện đợc câu kể Ai thế nào ?. Xác định đợc bộ phận CN và VN trong câu.
2. Biết viết đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào. II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ, tranh minh hoạ bài tập 2 III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học t- ơng øng

A. KiĨm tra bµi cò - KiĨm tra bµi më rộng vốn từ: Sức khoẻ. Bài tập 1


và 3

B. Bài mới: Phơng pháp kiểm tra đánh giá


- GV gọi 2 HS chữa lại 2 bài tập đó. - HS nhận xét.
- GV đánh giá, cho điểm.
Phơng pháp thuyết trình.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. PP thảo luận nhóm, hỏi đáp, làm việc cá
nhân
Nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Nhận xét
2.1. Đoạn văn Bên đờng, cây cối xanh um. Nhà cửa tha thớt dần.
Đàn voi bớc đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Ngời quản tợng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ
và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống nh nói điều gì đó với chú voi.
2.2. Nh÷ng tõ ng÷ chØ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong những câu ở đoạn văn
trên:
Câu 1: Bên đờng, cây cối xanh um
Câu 2: Nhà cửa th
a thớt dần
Câu 4: Chúng thật hiền lành
Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh
2.3. Đặt câu hỏi cho những từ ngữ vừa tìm đợc. Câu 1:
Bên đờng, cây cối thế nào ?
Câu 2: Nhà cửa thế nào ?
Câu 4: Chúng thật thế nào ?
Câu 6: Anh thế nào ?
2.4. Những từ ngữ chỉ các sự vật đợc miêu tả trong mỗi câu:
Câu 1: Bên đờng, cây cối xanh um
Câu 2: Nhà cửa tha thớt dần
Câu 4: Chúng thật hiền lành
Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh
2.5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm đợc. Câu 1:
Bên đờng, cái gì xanh um ?
Câu 2: Cái gì tha thớt dần?
Câu 4: Những con gì thật hiền lành?
Câu 6: Ai trẻ và thật khoẻ mạnh?
3. Ghi nhớ. Câu kể Ai thế nào ? gồm hai bộ phận:
1. Chủ ngữ t rả lời cho câu hỏi Ai cái gì, con gì? 2. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào ?
4. Luyện tập. Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi:
Đáp án: Các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn và phân tích:
- Câu 1: Rồi những ng ời con
cũng lớn CN VN
lên và lần l ợt lên đ
ờng .
- Câu 2: Căn nhà trèng v¾ng. CN VN
- Câu 4: Anh Khoahồn nhiên, xởi lởi. CN VN
- C©u 5: Anh Đức lầm lì, ít nói. CN VN
- C©u 6: Còn anh Tịnhthì đĩnh đạc, chu đáo CN VN
Bµi 2: KĨ về các bạn trong tổ, trong lời kể có sử
- HS đọc các câu kể đó. - HS gạch chân dới các từ chỉ đặc điểm, tính
chất, trạng thái của sự vật trong các câu đó. - HS đọc lại các từ ngữ đó.
- HS đặt câu hỏi cho bộ phận đợc gạch chân theo nhóm đôi.
- HS đặt câu hỏi trớc lớp.
- HS gạch chân 2 gạch dới những từ ngữ chỉ các sự vật đợc miêu tả trong các câu đó
rồi đặt câu hỏi cho các bộ phận ấy. - HS đặt câu hỏi trớc lớp.
- GV nhận xÐt.
- 2 HS ®äc ghi nhí. - HS ®äc ®ång thanh.
PP thùc hµnh lun tập và thảo luận nhóm.
- HS đọc yêu cầu và đoạn văn - HS ghi lại các câu kể Ai thế nào ? vào vở
và phân tích rõ hai bộ phận CN và VN trong mỗi câu.
- 1 HS làm bảng phụ. - Chữa bài.
- HS đọc yêu cầu. - HS thảo luận nhóm 4, kể về các bạn trong
tổ có sử dụng câu kể Ai thế nào ? - Đại diện mỗi tổ lên nói.
- HS nghe và phát hiện ra câu kể Ai thế nào ? của bạn.
- GV nhận xét đánh giá. - GV nhận xét tiết học, dặn học sinh viết lại
bài 2 vào vở
VD: Tổ em có 7 bạn. Tổ trởng là bạn Thành. Thành rất thông minh. Bạn Na thì dịu dàng, xinh xắn. Bạn
Nam nghịch ngợm nhng tốt bụng. Bạn Minh thì lém lỉnh, nói suốt ngày.

C. Củng cố- dặn dò.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố- dặn dò: Nhắc lại cách rút gọn phân số. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài mở rộng vốn từ: Sức khoẻ. Bài tập 1 Bài mới: Phơng pháp kiểm tra đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×