Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Mục tiêu:Giúp HS : Chuẩn bị: - GV : các băng giấy nh sgk. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV

Mục tiêu:Giúp HS : Chuẩn bị: - GV : các băng giấy nh sgk. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV

Tải bản đầy đủ - 109trang

1. GTB1’ Nªu mơc tiªu tiÕt häc. 2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp.
- GV tỉ chøc híng dÉn HS làm lần lợt từng bài tập.
Bài 1: Đọc bài văn: Nét mới ở Vĩnh Sơn- trả lời câu hỏi.
a bài văn giới thiệu những đổi mới ở địa phơng nào ?
b Kể lại những nét đổi mới nói trên.
- GV: Đây là mẫu về bài văn giới thiệu . Hớng dẫn HS lập dàn ý một bài văn giới thiệu.
Bài 2: Gọi HS đọc, xách đinh YC của đề bài. + Hãy kể về những đổi mới ở xóm làng hc phè
phêng cđa em. - GV nhËn xÐt , ghi điểm.
C
: Củng cố dặn - dò - GV nhận xÐt tiÕt häc.
- Tỉ chøc cho HS treo c¸c tranh ảnh về sự đổi
mới của địa phơng mà GV và HS đã su tầm đợc. - Dặn HS ghi bài giới thiệu vào vở bài tập, chuẩn
bị bài sau.
- Lắng nghe. - Trao đổi, làm bài, đại diện nhóm báo cáo kết
quả. - Lớp nhận xét, thống nhất kết qủa.
+ xã Vĩnh Sơn, một xã miền núi , đói nghèo đeo đẳng quanh năm.
+ trớc đây, ngời dân phát rẫy, làm nơng nhng nay biết trồng lúa nớc2 vụnăm, nghề nuôi cá phát
triển. - Đời sống của ngừơi dân đợc cải thiện.
+ Mở bài : Giới thiệu chung về địa phơng em sinh sống tên, đặc điểm chung.
+ Thân bài: Giới thiệu những đổi mới ở địa phơng. + Kết bài: Nêu kết quả đổi mới ở địa phơng, cảm
nghĩ của em về sự đổi mới đó. - Đọc kĩ bài, nắm vững những YC tìm đợc nội
dung cho bµi giíi thiƯu. - TiÕp nèi nhau nãi néi dung các em trọn giới
thiệu. - Thực hành giới thiệu những đổi mới của địa ph-
ơng: + GT trong nhóm. - + Thi giíi thiƯu tríc líp.
- Líp b×nh chän ngêi giíi thiƯu vỊ địa phơng của mình tự nhiên chân thực, hấp dẫn.
- Lắng nghe, thực hiện.
Toán: Phân số bằng nhau.

I. Mục tiêu:Giúp HS :


- Bớc đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số. - Bớc đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số.

II. Chuẩn bị: - GV : các băng giấy nh sgk.


III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV


Hoạt động của HS A. Bài cũ:4 Gọi HS chữa các bài tập luyện thêm
ở nhà. - GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới: 1 GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: Hớng dẫn HS nhận biết:
8 6
4 3
=
và tự nêu đ- ợc tính chất của phân số.
- GV chồng 2 băng giấy khít lên nhau, xoay chiều để HS nhận xét.
-
Băng giấy thứ nhất đợc chia thành? Phần bằng nhau và đã tô màu ? phần.
- Chữa bài. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả.
- Lắng nghe. - Quan sát hai băng giấy.
B1 B2
- Hai băng gíấy nh nhau.
nhau và tô màu? phần. -
-
Nhận xét phần đã tô màu ở hai băng giấy ?
-
GV giới thiệu :
4 3

8 6
là hai phân số bằng nhau.
- Hớng dẫn để HS tự viết đợc.
+ Làm thế nào để từ phân số
4 3
có phân số
8 6
? .... - Giíi thiƯu tÝnh chÊt cđa ph©n sè. chữ in đậm
sgk HĐ2: Thực hành.
Bài 1 : Cho HS tự làm rồi đọc kết quả.
Bài 2: Cho HS tự làm rồi nêu nhận xét từng phần nh sgk.
Bài 3: C: Củng cố dặn - dò
: - Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về làm bài, chuẩn bị bài sau.
4 3
+ B2 : chia thành 8 phần , tô màu
8 6
-
4 3
băng giấy bằng
8 6
băng giấy. - HS nhận ra đợc
8 6
4 3
=
+
8 6
2 4
2 3
4 3
= ì
ì =

4 3
2 :
8 2
: 6
8 6
= =
.
- HS nªu tÝnh chÊt ph©n sè b»ng nhau. - KÕt luËn nh sgk.
- HS nhắc lại nhiều lần. - HS làm bài tập 1,2,3 sgk.
-
15 6
3 5
3 2
5 2
= ì
ì =
ta có hai phần năm bằng sau phấn mời lăm.
-
a
3 2
75 50
=
nếu HS không tự nhẩm đợc có thể viết nh sau.
3 2
5 :
15 5
: 10
5 :
75 5
: 50
= =
. - L¾ng nghe, thùc hiện.
Tuần 21
Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2009
Tập đọc
Anh hùng lao động Trần đại Nghĩa I. Mục tiêu
1. Đọc trơn toàn bài: - Chú ý đọc rõ các số chỉ thời gian, các từ phiên âm tiếng nớc ngoài: 1935, 1946, 1948, 1952, súng
ba-dô-ca, tên lửa SAM.2, B52. - Giọng kể rõ ràng, chậm rãi, đầy cảm hứng ca ngợi nhà khoa học đã có những cống hiến xuất sắc
cho đất nớc. Nhấn giọng khi đọc các danh hiệu cao quý Nhà nớc trao tặng cho Trần Đại Nghĩa. 2. Hiểu các từ ngữ mới trong bài:
anh hùng lao động, tiện nghi, cơng vị, Cục Quân giới, bất khả xâm phạm, huân chơng.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống
hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nớc. II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
- Các bức ảnh chụp cảnh tiêu diệt xe tăng, bắn gục pháo đài bay B52 nếu có

III. Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu:Giúp HS : Chuẩn bị: - GV : các băng giấy nh sgk. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×