Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô

Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô

Tải bản đầy đủ - 109trang

IV.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A. Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô
nhiểm bầu không khí.? - GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới: 1 GTB: Nêu mục tiêu tiết hoc. HĐ1: 11 Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ bầu
không khí trong sạch: - YC HS quan sát các hình 80-81 và trả lời câu
hỏi. + bạn, gia đình và địa phơng của bạn nên và không
nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
- GV kÕt ln : Chèng « nhiƠm kh«ng khÝ b»ng cách :
HĐ2: 15 Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không
khí trong sạch. - GV chia nhóm, giao việc.
- GV theo dâi, híng dÉn bỉ sung. - YC c¸c nhãm trình bày và đánh giá sản phẩm.
- GV nhận xét, đánh giá tuyên dơng nhóm có
sáng kiến tuyên truyền tốt nhất. C: Củng cố dặn - dò:
- Nhận xét tiết học. - Dặn HS cùng mọi ngời bảo vệ bầu không khí
trong sạch. - Chuẩn bị bài sau.
- HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe. - Làm việc theo cặp.
- Những việc nên làm thể hiện qua hình vẽ trong
sgk. - Hình 1,2,3,5,7.
- Việc không nên làm .... H4. - HS liên hệ bản thân và gia đình.
- HS nêu.
- Hoạt động theo nhóm. - Xây dựng bản cam kết bảo vệ bầu không khí
trong sạch. - Trả lời tìm ý cho nội dung tranh.
- Phân công từng thành viên của nhóm vẽ hoặc viết từng phần của bức tranh.
- Các nhóm trình bày sản phẩm và cử đại diện
phát biểu cam kết của nhóm.
- Lắng nghe, thực hiện .
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 Địa lí:
Ngời dân đồng bằng Nam Bộ. I .Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng:
- Chỉ đợc vị trí địa lí đồng bằng Nam Bộ và hệ thống kênh rạch chính trên bản đồ Việt Nam. - Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của đồng bằng NamBộ.
- Rèn luỵên kĩ năng đọc và phân tích bản đồ.
II .Chuẩn bị: - Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Lợc đồ tự nhiên đông băng Nam Bộ phóng to

III.Các hoạt ®éng d¹y- häc chđ u: Ho¹t ®éng cđa GV


Ho¹t ®éng của HS A. Bài cũ: 4 Nêu một số điều kiện để Hải
Phòng trở thành một cảng biển. - HS chỉ vị trí địa lí TP Hải Phòng trên bản đồ.
- Trả lời câu hỏi. - Nhận xét.
+ Đồng bằng Nam Bộ do những con sông nào tạo nên?
+ Em có nhận xét gì về diện tích ĐBNB so sánh với diện tích của ĐBBB.
+ Kể tên một số vùng trũng ngập nớc thuộc ĐBNB.
+ Nêu các loại đất của ĐBNB. - GV tiểu kết HĐ1.
HĐ2:11 Mạng lới sông ngòi, kênh rạch chằng
chịt. - YC HS quan sát tranh hình 2, trả lời câu hỏi.
+ Nêu tên một số sông lớn, kênh rạch ở ĐBNB. + Nêu một số mạng lới sông, kênh rạch đó.
+ Từ những đặc điểm về sông ngòi, kênh rạch nh vậy em có thể suy ra đợc những gì về đặc điểm đất
đai của ĐBNB.
HĐ3:Làm bài tập luyện tập.
- Đánh dấu x vào trớc câu trả lời đúng về
Đồng bằng Nam Bộ.

C: Củng cố dặn - dß :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×