Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài cũ: 4 Gọi HS chữa bài tập. Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học. Bài cũ3. Gọi 3 HS chữa lại bài tập 3a,b. Củng cố, dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Bài cũ: 4 Gọi HS chữa bài tập. Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học. Bài cũ3. Gọi 3 HS chữa lại bài tập 3a,b. Củng cố, dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 109trang

lớp. chỉ rõ câu Ai làm gì? - GV nhận xét, ghi điểm.

B.Bài mới:


1. GTB1 Nêu mục đích YC tiết häc. 2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: Gäi HS đọc nội dung bài tậpcả mẫu. ND tìm các từ ngữ:
a Chỉ những hoạt động có lợi cho sức khoẻ. b Chỉ những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh.
M : Vạm vỡ. Bài 2 : Kể tên các môn thể thao mà em biết.
- GV và HS nhận xét kết quả treo bảng của từng nhóm.
Bài 3: Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ sau.
Bài 4: Câu tục ngữ sau nói lên điều gì? Ăn đựơc, ngủ đợc là tiên.
Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo - GV gợi ý để HS hiểu rõ nghĩa

C: Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học.


- Dặn HS về nhà hoàn thành vào vở bài tập, Học thuộc lòng các TN,TN trong bài. Tìm thêm những
TN- TN thuộc chủ đề vừa học. - Chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe. - HS đọc nội dung, xác định YC đề, trao đổi nhóm
đôi để làm bài. - Đại diện nhóm nêu kết quả.
+ Tập thể dục, đi bộ, chạy, chơi thể thao. + Cân đối, lực lỡng, rắn rõi.
- Trao đổi nhóm 2 bàn - HS ghi vào bảng phụ hoặc giấy khổ to. Thi giữa
các tổ. - VD: Bóng đá, bóng chuyền.
a Khoẻ nh voi châu, hùm. b Nhanh nh cắtgío, chớp, sóc, điện..
- Nghĩa là cã søc kh tèt . - Cã søc kh tèt sung sớng chẳng khác gì tiên.
- Lắng nghe, thực hiện. Toán :
Luyện tập: I .Mục tiêu: Giúp HS :
- Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số; đọc, viết đợc phân số, biết quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số.
- Bớc đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy phấn độ dài đoạn thẳng khác trờng hợp đơn giản
II.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ: 4 Gọi HS chữa bài tập.


- GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới:
GTB: Nêu mục tiêu YC tiết học 1
HĐ1:10 Hớng dẫn luyện tập. - Gọi HS nêu YC và cách làm từng bµi.
- GV theo dâi, híng dÉn bỉ sung. - ChÊm một số bài và nhận xét.
HĐ2: Chữa bài, củng cố20.
Bài 1: Đọc các số đo đại lợng.
2 1
kg,
5 8
m;
12 19
giờ;
100 6
m. Bài 2: Viết các phân số:
- Củng cố cách viết, đọc phân số.
Bài 3: Viết mỗi số tự nhiên sau dới dạng phân số có mẫu số là 1.
Bài 4: Viết 1 phân số:
- Chữa bài. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả.
- Lắng nghe. - Làm bài tập 1,2,3,4.5sgk_.
- Nêu YC. - Làm bài tập vào vở.
- Chữa bài , thống nhất kết qủa. - Một phần hai ki- l«- gam.
- …..
-
5 5
;
10 6
;
85 18
;
100 71
.
-
1 8
;
1 14
;
1 32
;
1
;
1 1
.
-
a
4 3
1; c
5 6
1; b
5 5
= 1.

C. Cñng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học.


- Dặn HS về nhà làm bài tập, và chuẩn bị bµi sau.
4 3
5 2
PD =
4 1
CD ON =
5 3
MN. - L¾ng nghe, thùc hiƯn.
ChÝnh tả: Nghe- viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp.
I .Mục đích ,yêu cầu: Giúp HS:
- Nghe và viết đúng chính tả bài trên. - Phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: chtr; uôt uốc.
II .Chuẩn bị: - Bảng phụ viết bài tập ở lớp làm.
- Tranh minh hoạ truyện ở bài tập 3.
III.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ3. Gọi 3 HS chữa lại bài tập 3a,b.


- GV cho HS nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới:
. GTB : 1 Nêu mục tiêu tiết học.
HĐ1. Hớng dẫn HS nghe, viết18
- GV đọc toàn bài chính tả. - YC HS đọc thầm và chú ý cách trình bày, từ ngữ
dễ viết sai chính tả. - YC HS gấp SGK. GV đọc chính tả.
- GV đọc soát lại một lợt. - Chấm bài 13 lớp, nhận xét.
HĐ2: Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả10
- GV gọi HS nêu YC từng bài, GV chọn bài lớp làm. Bài2a. Đọc thầm đoạn thơ chọn chtr điền vào chỗ
chấm.
Bài 3a: Đảng trí bác học. - YC HS hiểu đợc tính khôi hài của truyện đảng trí.

C. Củng cố, dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.


- YC HS nhớ và kể lại chuyện đãng trí bác học. - Dặn HS về nhà học và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS chữa lại bài.
-Theo dõi. - Lắng nghe, theodõi trong SGK.
- Đọc thầm và chú ý : Đôn- lớp, XIX , 1880, nĐp s¾t, rÊt xãc...
- GÊp SGK. - Nghe viÕt chÝnh tả.
- Soát bài . - Đổi chéo vở soát, ghạch lỗi.
- Làm bài tập 2a. 3a, tại lớp. - Làm bài vào vở .
- Chữa bài, thống nhất kết qủa. Chuyền vào vòm lá
Chim có gì vui Mà nghe ríu rít
Nh trẻ reo cời?
- Đãng trí, chẳng thấy, xuất trình
- HS thực hiện yêu cầu về nhà.
Khoa học: Bảo vệ bầu không khí trong sạch.
I .Mục tiêu: Sau bài học HS biết:
- Nêu những việc nên và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch. - Cam kết thực hiện bảo vệ bầu không khí trong sạch.
- Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch.
IV.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A. Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: 4 Gọi HS chữa bài tập. Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học. Bài cũ3. Gọi 3 HS chữa lại bài tập 3a,b. Củng cố, dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×