Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố dặn - dò : Bài cũ: 4 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc.

Củng cố dặn - dò : Bài cũ: 4 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc.

Tải bản đầy đủ - 109trang

Kể chuỵên: Kể chuỵên đã nghe, đã đọc.
I .Mục đích, yêu cầu:Giúp HS:
1. Rèn kĩ năng nói: - HS biêt kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện mẫu chuyện, đoạn chuyện các em đã nghe, đã
học nói về ngời có tài. - Hiểu chuyện, trao đổi đợc với các bạn về nội dung, ý nghĩa của chuyện
2. Rèn kĩ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II .Chuẩn bÞ: - HS : mét sè chun viÕt vỊ ngêi có tài.
- GV: Bảng phụ viết dàn ý câu chuyện, bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV


Hoạt ®éng cđa HS A. Bµi cò: 4’ Gäi 2 HS kể lại chuyện Bác đánh
cá và gã hung thần. - GV nhận xét , ghi điểm.

B.Bài mới:


. GTB 1 Nêu mục đích, YC tiết học. HĐ1. Hớng dẫn HS tìm hiểu y c của đề bài.
- GV lu ý : + Chọn đúng một câu chuỵên em đã học hoặc đã nghe về một ngời tài.
+ HS có thể chọn những câu chuyện có trong sgk nếu không trọn đợc chuỵên ngoài sgk.
HĐ2. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện. - GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý bài kể
chuyện bảng phụ. - Với câu chuyện dài , HS chỉ cân kể 1,2 đoạn.

C: Củng cố dặn - dò :


- Nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS chăm chú nghe bạn kể,
nhận xét lời kể của bạn tốt. - Dặn HS về kể lại câu chuyện, chuẩn bị bài sau.
- Kể và trả lời câu hỏi về nội dung của chuyện. - Nhận xét.
- Lắng nghe, theo dõi. - HS đọc đề bài , gợi ý 1,2.
- HS tiếp nỗi giới thiệu tên chuyện sẽ kể. VD: Bốn anh tài.
Văn hay chữ tốt. Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp.
- Tôi muốn kể với các bạn chuyện: Bốn anh tài.
- Nhắc lại dàn ý.
-
Chú ý : kể có đầu có đuôi.
- Kể chuỵen trong nhóm. cặp - Thi kể chuyện trớc lớp.
- Lắng nghe, thực hiện.
Thứ t ngày 14 tháng 1 năm 2009 Tập đọc:
Trống đông Đông Sơn. I .Mục đích, yêu cầu:
1.Đọc chôi chảy, lu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng tự hào, ca ngợi. 2. Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài chú giải
- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Bộ su tập trống đồng Đông Sơn rất phong phú, đa dạng với hoa văn rất đặc sắc, là niềm tự hào chính đáng của ngời Việt Nam.
II .Chuẩn bị:
- ảnh trống đồng trong sgk. Phóng to.
II.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ: 4 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc.


B.Bài mới:


GTB 1 Nêu mục đích, YC tiết học. HĐ1. HD luyện đọc và tìm hiểu bài.26.
a Luyện đọc :
- YC HS tiếp nối đọc đoạn. L1 : GV kết hợp hớng dẫn HS quan sát mặt trống
đồng. L2 : Giúp HS hiểu nghĩa từ mới và từ khó.
L3 : GV yêu cầu HS đọc hoàn thiện.
- YC HS luyện đọc theo cặp. - GV đọc mẫu.
bTìm hiểu bài. - YC HS đọc thầm đoạn 1, TLCH.
+ Trống đồng Đông Sơn đa dạng nh thế nào ?
+ Hoa văn của trống đồng đợc miêu tả nh thế nào? - YC HS đọc đoạn còn lại.
+ Những hoạt động nào của con ngời đợc miêu tả trên trống đồng?
+ Vì sao có thể nói hình ảnh của con ngời chiếm vị trí nỗi bật trên hoa văn trống đồng?
+ Vì sao trống đồng làm niềm tự hào của dân tộc Việt Nam ta?
HĐ2. Hớng ®Én HS ®äc diƠn c¶m.
- YC 2 HS tiÕp nèi nhau đọc 2 đoạn của bài văn. - Hớng dẫn HS đọc diễn cảm 1 đoạn
Chú ý đọc diễn cảm: Nổi bật, lao động, đánh cá, săn bắn..

C. Củng cố, dặn dò:


- Nhận xét tiết học. - YC HS về nhà tiếp tục đọc bài văn, kể lại những
nét đặc sắc của trống đồng Đông Sơn cho ngời thân nghe.
- Lắng nghe. - Đọc tiếp nối đoạn 3 lợt.
- Đoạn 1 từ đầu đến ... có gạc - Đoạn 2 còn lại.
- Ngắt đúng câu:
Niềm tự hào của dân tộc... Đông Sơn ... phú. Con ngời... hơng ... công... linh...
- HS luyện đọc theo nhóm đôi. - Cả lớp theo dõi.
- Đọc thầm, trả lời. - Đa dạng về hình dáng và kích cỡ lẫn phong
cách trang trí, xắp xếp hoa văn.
- Giữa mặt trống đồng là hình ngôi sao nhiều
cánh, hình tròn đồng tâm, hình vũ công nhảy múa, chèo thuyền, hình chim bay, hu nai có gạc...
- một HS đọc to, cả lớp đọc thầm. - Lao động đánh cá, săn bắn, đánh trống...
- Vì những hoạt động của con ngời là nỗi dõi
nhất trên hoa văn....
- Trống đồng Đông Sơn đa dạng, hoa văn trang
trí đẹp.
- 2 HS đọc bài .
-
Đoạn Nỗi bật trên... sâu sắc ằ
- Lắng nghe, thực hiện.
Tập làm văn: Mieõu tả đồ vật kiểm tra viết
I Mục đích, yêu cầu :
-Học sinh thực hành viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ vật sau giai đoạn học về văn miêu tả đồ vật – bài viết đúng với yêu cầu của đề , có đủ ba phần , diễn đạt thành câu. Lời văn miêu tả sinh động tự nhiên.
II Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết 4 đề bài gợi ý III Các hoạt động dạy và học :
Hoat ®éng cđa GV Hoat ®éng cđa HS
1 KTBC: 5phút - Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh
-Học sinh tự kiểm tra bài chuẩn bò cho nhau .Học sinh nối
: 5phút
-Thế nào là văn miêu tả? -Giáo dục học sinh hiểu thểâ loại văn miêu tảđồ vật.
-Dặn học sinh chuẩn bò bài : Luyện tập giới thiệu đòa phương .
-Nhận xét tiết học . tiếp nhắc lại.
-Học sinh nối tiếp đọc đề.
-Làm bài vào giấy kiểm tra .
-Lớp thu bài.
-Hs trả lụứi Lụựp theo doừi.
Toán: Phân số và phép chia số tự nhiên tiếp theo
I .Mục tiêu:Giúp HS:
- Nhận biết đợc kÕt qđa cđa phÐp chia sè tù nhiªn cho sè tự nhiên khác có thể viết thành phân số, Trong trờng hợp tử số lớn hơn mẫu số.
- Bớc đầu biết so sánh phân số với 1.
II .Chuẩn bị: Mô hình trong bộ đồ dùng dạy toán lớp 4. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ: 4Gọi HS chữa bài tập lµm trong vë


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn - dò : Bài cũ: 4 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×