Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau: Trộn hai sáng màu với nhau: Trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng: Vận dụng:

Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau: Trộn hai sáng màu với nhau: Trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ - 57trang

• 1 màn ảnh.
• 1 giá quang học.
• Đối với mỗi nhóm HS:
• 1 nam châm điện, 1 nam châm vónh cửu đủ nặng.
• 1 nguồn điện 1 chiều từ 3V – 6V, 1 nguồn điện xoay chiều từ 3V – 6V.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Ổn đònh lớp
2. Bài mới: Hoạt động của HS
Trợ giúp của GV Ghi bảng
HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
5 phút: SGK
HĐ2:Tìm hiểu sự trộn các ánh sáng màu
13 phút: + Đọc thông tin SGK.
+ Quan sát và tìm hiểu thiết bò trộn ánh sáng màu.
+ Xử lý thông tin
→ trả lời câu
hỏi →
Ghi.
HĐ3:Tìm hiểu sự trộn của hai ánh sáng màu
17 phút: + Hoạt động nhóm:
• Làm TN.
• Trả lời C
1
. C
1
: •
Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục
→ ánh sáng màu vàng.
• Trộn ánh sáng đỏ với ánh
sáng lam →
ánh sáng màu hồng nhạt.
• Không có ánh sáng gọi là
ánh sáng màu đen. Bao giờ trộn 2 ánh sáng màu khác nhau lại với
nhau cũng ra một ánh sáng có màu nào đó
⇒ Kết luận
→ Ghi.
HĐ4: Tìm hiểu sự trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh
sáng trắng 10 phút:
+ Làm TN theo nhóm →
thảo luận
→ trả lời C
2
. C
2
: Trộn 3 ánh sáng màu đỏ, lục , lam ta được ánh sáng màu trắng.
+ GV chỉ rõ từng bộ phận của từng dụng cụ.
+ Hướng dẫn HS làm TN. + Thống nhất câu trả lời của HS.
? Câu hỏi C
1
.
+ Dùng tấm lọc màu trong bộ ba tấm lọc màu thích hợp
→ ánh
sáng trắng. + Hướng dẫn HS làm TN.
? Câu hỏi C
2
. + Nếu có thời gian , cho HS
nghieân cứu đường đi của từng
Bài 54 SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU

I. Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau:


Có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau để được một ánh sáng
có màu mới hẳn.

II. Trộn hai sáng màu với nhau:


Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn
toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối
→ thấy màu đen.

III. Trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng:


Khi trộn ba ánh sáng đỏ, lục, lam ta được ánh sáng trắng.
Khi trộn ba ánh sáng đỏ cánh sen, vàng, lam ta được ánh sáng trắng.
Trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím ta cũng được ánh sáng trắng.
Tuy nhiên các màu trắng này có sắc 47
C
3
: TN này gọi là TN đóa tròn Niutơn. Do hiện tượng lưu ảnh
trên võng mạc màng lưới nên nếu đóa quay nhanh, mỗi điểm
trên màng lưới nhận được gần như đồng thời 3t thứ ánh sáng phản xạ
từ 3 vùng có các màu đỏ, lục, lam trên đóa chiếu đến cho ta cảm giác
màu trắng. + Đọc “
Ghi nhớ ”, “Có thể em
chưa biết”. + Về nhà:
• Làm bài tập trong SBT
• Chuẩn bò trước bài 55
chùm sáng riêng lẻ bằng TN →
Vẽ minh hoạ trên giấy ⇒
Kỹ năng này cần rèn cho HS.
? Câu hỏi C
3
. độ khác nhau.

III. Vận dụng:


• NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: Ngày dạy :
BÀI
55 MÀU SẮC CÁC VẬT
DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. MỤC TIÊU: 1. + Trả lời được câu hỏi: có ánh sáng màu nào vào mắt ta khi ta nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu
trắng, màu đen? + Giải thích được hiện tượng khi đặt dưới ánh sáng màu trắng , ta thấy vật có màu đỏ, vật có màu xanh,
vật có màu trắng, vật có màu đen. + Giải thích được hiện tượng: khi đặt vật dưới ánh sáng đỏ thì các vật màu đỏ giữ được màu, còn các
vật khác thì bò đổi màu. 2. Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu để giải thích vì sao ta
thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng. 3. Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ: 48
Tuần : 32
Tiết : 64
• Một hộp kín có một cửa sổ để chắn sáng bằng các tấm lọc màu.
• Các vật có màu trắng, đỏ, lục, đen đặt trong hộp.
• Một tấm lọc màu đò và một tấm lọc màu lục.
• Nếu có thể, chuẩn bò một vài hình ảnh về phong cảnh có màu lục.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Ổn đònh lớp
2. Bài tập:
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV
Ghi bảng
HĐ1. KTBC: 5 phút:
+ Gọi 2 HS trả lời, ghi điểm.
HĐ2. Tìm hiểu vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và các vật
màu đen dưới ánh sáng trắng.
8 phút: + Thảo luận để rút ra nhận xét, trả
lời C1.
• Khi nhìn thấy một vật màu trắng,
vật màu đỏ, vật màu xanh,…thì đã có ánh sáng trắng, đỏ, xanh…đi
từ các vật đó vào mắt.
• Khi nhìn thấy các vật màu đen thì
không có ánh sáng màu nào đi từ vật tới mắt. Ta nhìn thấy được vật
vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh tới mắt ta.
HĐ3: Tìm hiểu khả năng tán xạ của các vật.
27 phút: + Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh
sáng từ vật đó truyền tới mắt. + Hoạt động nhóm: làm thí nghiệm
theo các bước của GV hướng dẫn, ghi lại kết quả: màu sắc các vật.
? Khi nào ta nhận biết ánh sáng? Thế nào là sự trộn màu
của ánh sáng? ? Nêu phương pháp trộn màu
của ánh sáng? Chữa bài tập 53,54.4; 53,54.5.
? Con kỳ nhông leo lên cây nào thì có màu sắc của cây
đó. Vậy có phải da của nó bò đổi màu không? Hoặc vào
bài như SGK
? Câu hỏi C1. Yêu cầu HS thảo luận bằng
cách lấy vật có màu đỏ đặt dưới ánh sáng của đèn ống
hoặc dưới ánh sáng Mặt Trời.
? Ta chỉ nhìn thấy vật khi nào? + Yêu cầu HS sử dụng hộp
quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu, hướng dẫn HS làm
thí nghiệm:
• Đặt vật màu đỏ lên
Bài 55 MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH
SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I.Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu đen dưới ánh sáng trắng
.
Khi nhìn thấy một vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta
trừ các vật màu đen

II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau: Trộn hai sáng màu với nhau: Trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×