Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Kết luận chung: Vận dụng:

Kết luận chung: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ - 57trang

vùng mà tia sáng đi qua trong lăng kính có tính chất hoàn toàn
như nhau ⇒
Chỉ có ý kiến thứ hai là đúng.
C
4
: Trước lăng kính chỉ có một dải sáng trắng. Sau lăng kính ta thu
được nhiều dải sáng màu. Như vậy, lăng kính đã phân tích dải
sáng trắng nói trên ra nhiều dải màu. Ta nói TN1 là TN phân tích
ánh sáng trắng.
HĐ3:Tìm hiểu việc phân tích ánh sáng trắng bằng đóa CD
20 phút:
+ Đọc thông tin, trả lời câu hỏi. C
5
: Khi chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi của đóa CD và quan sát
ánh sáng phản xạ, ta nhìn theo phương này ánh sáng có màu này,
theo phương khác có ánh sáng màu khác.
C
6
: nh sáng chiếu đến đóa CD là ánh sáng trắng
Tuỳ theo phương nhìn ta có thể thấy ánh sáng đi từ đóa CD
đến mắt ta có màu này hay màu kia.
Trước khi đến đóa CD, chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi
phản xạ trên đóa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau
đi theo các phương khác nhau. Vậy TN với đóa CD cũng là TN
phân tích ánh sáng trắng. + Phần trả lời C
7
, C
8
, C
9
⇒ về
nhà. + Đọc “
Ghi nhớ ”, “Có thể em
chưa biết”. - Về nhà:
+ Làm C
7
, C
8
, C
9
, bài tập trong SBT.
+ Xem trước bài 54 SGK.
? Câu hỏi C
4
. + Yêu cầu 3 HS rút ra kết luận.
+ Làm TN 3. + Hướng dẫn HS trả lời C
5
, C
6
.
? Câu hỏi C
5
.
? Câu hỏi C
6
.
? Hãy rút ra kết luận về hiện tượng gì trong bài.
+ Gọi 3 HS trả lời.

II. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đóa CD:


1. Thí nghiệm 3: 2. Kết luận:


Chiếu một chùm sáng trắng trên mặt ghi âm của 1 đóa CD ta cũng
thu được những chùm sáng có màu khác nhau.

III. Kết luận chung:


Có thể có nhiều cách phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm
sáng màu khác nhau.

IV. Vận dụng:


• NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: Ngày dạy :
BÀI
54
SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU
I. MỤC TIÊU: 1. + Trả lời được câu hỏi: Thế nào là sự trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau.
+ Trình bày và giải thích được TN trộn các ánh sáng màu + Dựa vào sự quan sát, có thể mô tả được màu của ánh sáng mà ta thu được khi trộn hai hay nhiều
ánh sáng màu khác nhau. + Trả lời được câu hỏi: Có thể trộn được ánh sáng trắng hay không? Có thể trộn được ánh sáng đen
hay không? 2. Tiến hành TN để tìm ra quyluật trộn màu ánh sáng.
3. Thái độ nghiêm túc, cẩn thận. II. CHUẨN BỊ:
• Đối với cả lớp:
Bộ thí nghiệm trộn các ánh sáng màu gồm: •
Một đèn chiếu có 3 cửa sổ và hai gương phẳng. •
1 bộ các tấm lọc màu và 1 tấm chắn sáng. 46
Tuần : 32
Tiết : 63
• 1 màn ảnh.
• 1 giá quang học.
• Đối với mỗi nhóm HS:
• 1 nam châm điện, 1 nam châm vónh cửu đủ nặng.
• 1 nguồn điện 1 chiều từ 3V – 6V, 1 nguồn điện xoay chiều từ 3V – 6V.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Ổn đònh lớp
2. Bài mới: Hoạt động của HS
Trợ giúp của GV Ghi bảng
HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
5 phút: SGK
HĐ2:Tìm hiểu sự trộn các ánh sáng màu
13 phút: + Đọc thông tin SGK.
+ Quan sát và tìm hiểu thiết bò trộn ánh sáng màu.
+ Xử lý thông tin
→ trả lời câu
hỏi →
Ghi.
HĐ3:Tìm hiểu sự trộn của hai ánh sáng màu
17 phút: + Hoạt động nhóm:
• Làm TN.
• Trả lời C
1
. C
1
: •
Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục
→ ánh sáng màu vàng.
• Trộn ánh sáng đỏ với ánh
sáng lam →
ánh sáng màu hồng nhạt.
• Không có ánh sáng gọi là
ánh sáng màu đen. Bao giờ trộn 2 ánh sáng màu khác nhau lại với
nhau cũng ra một ánh sáng có màu nào đó
⇒ Kết luận
→ Ghi.
HĐ4: Tìm hiểu sự trộn 3 ánh sáng màu với nhau để được ánh
sáng trắng 10 phút:
+ Làm TN theo nhóm →
thảo luận
→ trả lời C
2
. C
2
: Trộn 3 ánh sáng màu đỏ, lục , lam ta được ánh sáng màu trắng.
+ GV chỉ rõ từng bộ phận của từng dụng cụ.
+ Hướng dẫn HS làm TN. + Thống nhất câu trả lời của HS.
? Câu hỏi C
1
.
+ Dùng tấm lọc màu trong bộ ba tấm lọc màu thích hợp
→ ánh
sáng trắng. + Hướng dẫn HS làm TN.
? Câu hỏi C
2
. + Nếu có thời gian , cho HS
nghiên cứu đường đi của từng
Bài 54 SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU

I. Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận chung: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×