Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Kính lúp là gì? Cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp: Vận dụng:

Kính lúp là gì? Cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ - 57trang

+ Cả lớp làm vào vở cá nhân, một HS trung bình lên dựng ảnh.
HĐ2:Tìm hiểu kính lúp :
15 phút: + Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi cá
nhân
+ Hoạt động nhóm, rút ra nhận xét.
+ C1. G càng lớn thì có tiêu cự f càng ngắn
+C2. 25
1.5 25
1.66 1.5
G f
f cm
= =
⇒ = =
+ Rút ra kết luận, ghi bài.
HĐ3.Nghiên cứu cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp:
15 phút HS làm việc heo nhóm:
+ Đẩy vật AB vào gần thấu kính, quan sát ảnh ảo qua thấu kính.
+ C3. Ảnh ảøo, to hơn vật, cùng chiều với vật.
+ C4. Muốn ảnh ảo lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng tiêu cự
d f . + Rút ra kết luận cách quan sát
vật nhỏ qua kính lúp. Ghi bài.
HĐ4. Vận dụng, củng cố:
15 phút + Trả lời C5, C6 theo hiểu biết.
đặc điểm của ảnh? ª Trong môn Sinh học các em đã
được quan sát các vật nhỏ bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ
đó mà quan sát các vật nhỏ như vậy được?
Vào bài mới.
? Kính lúp là gì?Trong thực tế em đã thấy kính lúp trong trường hợp
nào? ª Giải thích số bội giác là gì?
? Mối quan hệ giữa độ bội giác và tiêu cự như thế nào?
+ Cho HS dùng một vài kính lúp có độ bội giác khác nhau để quan
sát cùng một vật nhỏ. Sau đó rút ra nhận xét.
? Câu hỏi C1.
? Câu hỏi C2.
+ Yêu cầu HS thực hiện trên dụng cụ thí nghiệm.
? Câu hỏi C3. ? Câu hỏi C4.
+ Gọi HS nhắc lại kết luận, GV chuẩn hoá câu trả lời, cho HS ghi
bài.
? Câu hỏi C5.
KÍNH LÚP
I. Kính lúp là gì?
+ Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
+ Độ bội giác càng lớn thì kính lúp cho ảnh càng lớn.
+ G =25 f 25 f là khoảng cách cực cận
+ G cho biết ảnh thu được gấp bội làn so với khi không dùng kính lúp.

II. Cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp:


Vật đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp cho ta thu được ảnh ảo lớn hơn
vật.

III. Vận dụng:


+ Đọc “ Ghi nhớ
”, “Có thể em chưa biết”.
- Về nhà: + Làm bài tập trong SBT.
+ Xem trước bài 51 SGK. ? Câu hỏi C6.
• NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: Ngày dạy :
BÀI
51
BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
I. MỤC TIÊU: 1. + Vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập đònh tính và đònh lưọng về hiện tượng khúc xạ ánh
sáng, về thấu kính và về các dụng cụ quang học đơn giản máy ảnh, con mắt, kính lão, kính lúp . + Thực hiện được các phép tính về quang hình học.
+ Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học. 2. Giải các bài tập về quang hình học.
3. Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng làm bài tập.
II. CHUẨN BỊ: •
Đối với mỗi nhóm HS: •
Một bình hình trụ. •
Một bình chứa nước trong. •
HS ôn bài tập từ bài 40 – 50. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
5. Ổn đònh lớp 6. Bài mới:
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV
Ghi bảng
HĐ1: KTBC : 5 phút:
+ HS1 TB : chữa bài tập 49.1 và + Gọi 3 HS chữa bài tập trong
SBT.
Bài 51
Tuần : 30
Tieát : 60
49.2 SBT. + HS 2 khá : chữa bài tập 49.3
SBT. + HS 3 giỏi : Chữa bài tập 49.4
SBT. Các HS khác theo dõi, nhận xét.
HĐ2:Chữa bài tập 1135 SGK:
15 phút: + Hs đại diện nhóm làm thí
nghiệm lần lượt cho các HS trong nhóm cùng quan sát.
+ Thảo luận, trả lời, ghi vào tập.
+ Thảo luận chung, trả lời, nhận xét, ghi bài.
+ Thảo luận chung, trả lời, nhận xét, ghi bài.
HĐ3:Chữa bài tập 2135 SGK
15 phút + Làm việc cá nhân.
+ 1 HS lên bảng chữa bài tập chọn tỉ lệ thích hợp
+ Nộp 3 bài của 3 đối tượng.
HĐ4:Chữa bài tập 3135 SGK:
8 phút Bài 1.
Để một vật nặng ở tâm O. + Bươc 1. Thí nghiệm:
• Yêu cầu HS tìm vò trí của
mắt để sau cho thành bình vừa che khuất hết đáy.
• Đổ nước vào lại thấy tâm
O. •
Yêu cầu HS vẻ hình đúng quy luật.
+ Bước 2. •
? Tại sao mắt chỉ nhìn thấy điểm A?
• ? Tại sao đổ nước vào bình
tới ¾ bình thì mắt lại nhìn thấy điểm O?
• ? Làm thế nào để vẽ được
đường truyền ánh sáng từ O đến mắt?
• ? Giải thích tại sao đường
truyền ánh sáng lại gãy khúc tại O? gọi HS yếu
trả lời
Bài 2. + Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
+ Gọi HS đọc đề bài, tóm tắt đề bài.
+ Kiểm tra, nhắc nhờ HS về hình đúng tỉ lệ.
+ Động viên HS dựng ảnh theo tỉ lệ hợp lý, cẩn thận, kết quả chính
xác.
Bài 3. ?a Đặc điểm chính của mắt cận
thò là không nhìn rõ những vật ở
BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC

I. Bài tập 1135 SGK:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kính lúp là gì? Cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×