Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Mắt cận thò: 1.Những biểu hiện của tật cận thò: Mắt lão: 1.Những đặc điểm của mắt lão: Vận dụng:

Mắt cận thò: 1.Những biểu hiện của tật cận thò: Mắt lão: 1.Những đặc điểm của mắt lão: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ - 57trang

huống học tập 5 phút:
+ Ảnh ảo của TKHT nằm ngoài tiêu cự và to hơn vật.
+ Ảnh ảo của TKPK nằm trong tiêu cự, nhỏ hơn vật.
HĐ2:Tìm hiểu về tật cận thò và cách khắc phục tật cận thò
18 phút:
+ Hoạt động nhóm. + Trả lời C
1
theo SGK.
C
2
: Mắt cận thò không nhìn rõ được những vật ở xa mắt. Điểm
cực viễn của mắt cận thò gần hơn so với mắt bình thường.
C3.Xem kính cận thò có phải là thấu kính phân kỳ hay không ta
phải xem kính đó có cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không.
C4. •
Mắt không nhìn rõ vật AB vì nó nằm xa hơn điểm cực
viễn của mắt.
• Khi đeo kính, muốn nhìn rõ
ảnh ảo của vật thì ảnh phải hiện lên rong giới hạn
nhìn rõ của mắt, nghóa là phải nằm gần mắt hơn so
với điểm cực viễn của mắt.
• Nếukính cận có tiêu cự
trùng với điểm cực viễn của mắt thì yêu cầu nói
trên hoàn toàn được thoả mãn
HĐ3.Tìm hiểu biểu hiện của mắt lão và cách khắc phục:
17 phút Hoạt động cá nhân:
+ Đọc thông tin. + Trả lời câu hỏi.
và ảnh ảo của TKPK?
+ Vào bài như SGK. + Tổ chức cho HS thảo luận và
hợp thức hoá những kiến thức với biểu hiện của tật cận thò.
? Câu hỏi C
1
. ?
Câu hỏi C
2
. + Kiểm tra sự nhận biết của HS
về một kính cận thò thật →
C
3
.
? Câu hỏi C4.
? Tại sao ngưòi cận thò không nhìn rõ các vật ở xa?
? Muốn nhìn rõ các vật ở xa người cận thò phải làm gì?
? Kính cận thò là loại kính gì? Kính thích hợp là phải có tiêu
chuẩn nào?
+ Hướng dẫn những đặc điểm của mắt lão.
? Mắt lão là mắt thường gặp ở những người có tuổi như thế nào?
? Mắt lão có những đặc điểm nào?
Bài 49 MẮT CẬN THỊ VÀ MẮT LÃO

I. Mắt cận thò: 1.Những biểu hiện của tật cận thò:


Khi đọc sách, đặt sách gần mắt hơn bình thường.
Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.
Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường.
2.Cách khắc phục tật cận thò:
Người cận thò thì phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính
cận thò thích hợp có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

II. Mắt lão: 1.Những đặc điểm của mắt lão:


+ Mắt lão là mắt của người già. + Nhìn được các vật ở xa, không nhìn
rõ các vật ở gần. + Điểm cực cận của mắt xa mắt hơn
bình thường. 36
+ Đọc “ Ghi nhớ
”, “Có thể em chưa biết”.
- Về nhà: + Làm bài tập trong SBT.
+ Xem trước bài 50 SGK. ? Câu hỏi C5.
? Câu hỏi C6. ? Làm thế nào để khắc phục tật
mắt lão? ? Kính lão là loại kính gì? Ứng
dụng trường hợp nào của thấu kính hội tụ?
2.Cách khắc phục tật mắt lão:
Mắt lão phải đeo kính để nhìn rõ các vật ở mắt hơn bình thường. Kính lão
là thấu kính hội tụ.

III. Vận dụng:


• NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: Ngày dạy :
BÀI
50
KÍNH LÚP
I. MỤC TIÊU: 1. + Biết được kính lúp dùng để làm gì?
+ Nêu được đặc điểm của kính lúp. + Nêu được ý nghóa của số bội giác của kính lúp.
+ Biết cách sử dụng kính lúp để nhìn được các vật có kích thước nhỏ. 2. Tìm tòi ứng dụng kỹ thuật để biết kỹ thuật qua bài kính lúp.
3. Nghiêm túc, chính xác.
II. CHUẨN BỊ: •
Đối với mỗi nhóm HS: •
Mỗi nhóm có 1-2 kính lúp, độ bội giác khác nhau. •
Thước nhựa có giới hạn đo30cm và độ chia nhỏ nhât1mm. •
3 vật nhỏ: con kiến, chiếc lá cây, xác con kiến. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
3. Ổn đònh lớp 4. Bài mới:
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV
Ghi bảng
HĐ1: KTBC - Tổ chức tình huống học tập
5 phút: ? Cho thấu kính hội tụ có fd.
Hãy dựng ảnh và nêu nhận xét
Bài 50
Tuần : 30
Tiết : 59
+ Cả lớp làm vào vở cá nhân, một HS trung bình lên dựng ảnh.
HĐ2:Tìm hiểu kính lúp :
15 phút: + Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi cá
nhân
+ Hoạt động nhóm, rút ra nhận xét.
+ C1. G càng lớn thì có tiêu cự f càng ngắn
+C2. 25
1.5 25
1.66 1.5
G f
f cm
= =
⇒ = =
+ Rút ra kết luận, ghi bài.
HĐ3.Nghiên cứu cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp:
15 phút HS làm việc heo nhóm:
+ Đẩy vật AB vào gần thấu kính, quan sát ảnh ảo qua thấu kính.
+ C3. Ảnh ảøo, to hơn vật, cùng chiều với vật.
+ C4. Muốn ảnh ảo lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng tiêu cự
d f . + Rút ra kết luận cách quan sát
vật nhỏ qua kính lúp. Ghi bài.
HĐ4. Vận dụng, củng cố:
15 phút + Trả lời C5, C6 theo hiểu biết.
đặc điểm của ảnh? ª Trong môn Sinh học các em đã
được quan sát các vật nhỏ bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ
đó mà quan sát các vật nhỏ như vậy được?
Vào bài mới.
? Kính lúp là gì?Trong thực tế em đã thấy kính lúp trong trường hợp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mắt cận thò: 1.Những biểu hiện của tật cận thò: Mắt lão: 1.Những đặc điểm của mắt lão: Vận dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×