Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhạc sĩ Phong Nhã

Nhạc sĩ Phong Nhã

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cảm nghĩ của các em khi nghe

bài hát và hình ảnh Bác Hồ ?

- Qua bài học hơm nay các em học

hỏi được điều gì ?3.Củng cố và dặn dò:-Ghi nhớ khái niệm, cách đánh nhịp 3/4

-Những nét cơ bản về nhạc sĩ Phong Nhã

và bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn

thiếu niên nhi đồng”

-Đọc và tìm hiểu nội dung, các kí hiệu âm

nhạc trong bài “Ngày đầu tiên đi học” của

tiết học sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhạc sĩ Phong Nhã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×