Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm điền khuyết Ưu điểm:

Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm điền khuyết Ưu điểm:

Tải bản đầy đủ - 44trang

4. Trắc nghiệm điền khuyết hay có câu trả lời ngắn.


- Đây là dạng bài tập đa ra một mệnh đề hoặc nhiều mệnh đề cha hoàn thiện và yêu cầu học sinh hoàn thiện một mệnh đề đó bằng các từ, cụm từ, con số cho trớc hoặc
không cho trớc.
- Nếu đợc trình bày dới dạng câu hỏi chúng ta gọi là loại câu hỏi có câu trả lời ngắn. Nếu đợc trình bày dới dạng một câu phát biểu cha đầy đủ ta gọi là loại điền
khuyết. - Trắc nghiệm loại điền khuyết thờng dùng câu lệnh: điền vào chỗ trống hoặc viết
tiếp vào chỗ trống. Hoc sinh cần chọn cụm từ hoặc kí hiệu thích hợp để điền vào chỗ trống chỗ trống đó thờng đợc biểu thị bằng dấu ... hoặc ô vuông hay dấu ?.

4.1. Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm điền khuyết Ưu điểm:


- Học sinh có đợc cơ hội trình bày những câu trả lời theo ý mình, phát huy óc sáng
kiến. - Phơng pháp chấm điểm nhanh hơn, đáng tin cậy hơn loại trắc nghiệm tự luận, mặc
dù việc cho điểm có phần rắc rối hơn so với các loại trắc nghiệm khách quan khác. - Học sinh mất cơ hội đoán mò câu trả lời nh các trờng hợp trắc nghiệm khách quan
khác. Học sinh phải nhớ ra hoặc nghĩ ra câu trả lời, thay vì chỉ chọn lựa câu trả lời đúng trong các câu trả lời cho sẵn.
- Loại trắc nghiệm điền khuyết hay có câu trả lời ngắn dễ soạn hơn loại ghép đôi hoặc loại có nhiều câu trả lời để lựa chọn. Tuy nhiên khi soạn câu hỏi loại này không
nên lấy nguyên văn từ sách giáo khoa mà phải thêm bớt từ ngữ hoặc sửa thành dạng câu hỏi.
- Loại trắc nghiệm điền khuyết rất thích hợp khi dùng để rèn luyện và kiểm tra những điều đòi hỏi trí nhớ. Nhờ vào câu trả lời ngắn, số câu hỏi có thể ra để luyện tập trong
thời gian có hạn sẽ đợc nhiều hơn so với dạng trắc nghiệm tự luận, do đó loại trắc nghiệm điền khuyết có độ tin cậy cao hơn, và việc chấm điểm cũng khách quan hơn.
Tuy nhiên loại trắc nghiệm điền klhuyết này không đánh giá đợc khả năng lí luận và sắp đặt ý tởng hữu hiệu bằng trắc nghiệm tự luận.
26
- Các câu hỏi loại điền khuyết hay có câu trả lời ngắn rất thích hợp cho những vấn đề nh tính toán điền số hoặc chữ số còn thiếu, đánh giá hiểu biết mặt lí thuyết, giải thích
dữ kiện, diễn đạt ý kiến.
- Giúp học sịnh luyện trí nhớ khi học. Nếu sự học chỉ căn cứ hoàn toàn trên trí nhớ hoặc đòi hỏi trí nhớ mà không hiểu mới đáng công kích, ngợc lại nhớ những điều căn
bản để suy luận hay áp dụng vào các trờng hợp khác là một điều cần thiết.
Hạn chế
- Ngời soạn trắc nghiệm loại điền khuyết thờng có khuynh hớng trích nguyên văn các câu từ sách giáo khoa.
- Nhiều câu hỏi loại điền khuyết ngắn và gọn có khuynh hớng đề cập các vấn đề không quan trọng hoặc không liên quan nhau. Phạm vi khảo sát thờng chỉ giới hạn
vào chi tiết, các sự kiện vụn vặt. - Các yếu tố nh chữ viết, đọc hiểu sai đề, có thể hiểu ảnh hởng đến việc đánh giá câu
trả lời. - Việc chấm bài mất nhiều thì giừo hơn so với loại trắc nghiệm khác.
- Khi có nhiều chỗ trống trong mét c©u hái häc sinh dƠ rèi trÝ. - Thiếu yếu tố khách quan khi chấm điểm mặc dù bài trắc nghiệm điền khuyết có
tính khách quan hơn tự luận. Giáo viên gặp nhiều phiền phức hơn khi chấm các câu trắc nghiệm điền kghuyết vì giới hạn câu trả lời đúng rộng rãi hơn. Giáo viên có thể
phải cho điểm một phần hay toàn phần cho một câu trả lời khác với trong đáp án để chấm bài.

4.2. Những nguyên tắc khi soạn bài trắc nghiệm điền khuyết.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm điền khuyết Ưu điểm:

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×