Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Dặn dò: - Chuẩn bị : Sang năm con lên bảy

Dặn dò: - Chuẩn bị : Sang năm con lên bảy

Tải bản đầy đủ - 95trang

5’
1’ - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 1.
- Giáo viên chốt lại câu trả lời đúng. - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 2.
- Giáo viên nói với học sinh: mỗi điều luật gồm 3 ý nhỏ, diễn đạt thành 3,4 câu thể hiện
1 quyền của trẻ em, xác định người đảm bảo quyền đó điều 10; khuyến khích việc bảo
trợ hoặc nghiêm cấm việc vi phạm điều 11. Nhiệm vụ của em là phải tóm tắt mỗi điều
nói trên chỉ bằng 1 câu – như vậy câu đó phải thể hiện nội dung quan trọng nhất của
mỗi điều. - Giáo viên nhận xét, chốt lại câu tóm tắt.
- Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 3.
- Học sinh nêu cụ thể 4 bổn phận. - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự liên hệ
xem mình đã thực hiện những bổn phận đó như thế nào: bổn phận nào được thực hiện
tốt, bổn phận nào thực hiện chưa tốt. Có thể chọn chỉ 1,2 bổn phận để tự liên hệ. Điều
quan trọng là sự liên hệ phải thật, phải chân thực.
- Yêu cầu học sinh trao đổi theo nhóm. Mỗi em tự liên hệ xem mình đã thực hiện tốt
những bổn phận nào.
 Hoạt động 3: Củng cố
- Giáo viên nhắc nhở học sinh học tập chăm chỉ, kết hợp vui chơi, giải trí lành mạnh, giúp
đỡ cha mẹ việc nhà, làm nhiều việc tốt ở đường phố xóm làng… để thực hiện quyền
và bổn phận của trẻ em.

5. Dặn dò: - Chuẩn bị : Sang năm con lên bảy


- Nhận xét tiết học - Cả lớp đọc lướt từng điều luật trong
bài, trả lời câu hỏi. - Điều 10, điều 11.
- Học sinh trao đổi theo cặp – viết tóm tắt mỗi điều luật thành một câu văn.
- Học sinh phát biểu ý kiến. - Điều 10: trẻ em có quyền và bổn phận
học tập. - Điều 11: trẻ em có quyền vui chơi, giải
trí, hoạt động văn hố, thể thao, du lịch.
- Học sinh đọc lướt từng điều luật để xác định xem điều luật nào nói về bổn phận
của trẻ em, nêu các bổn phận đó điều 13 nêu quy định trong luật về 4 bổn phận
của trẻ em.
- VD: Trong 4 bổn phận đã nêu, tôi tự cảm thấy mình đã thực hiện tốt bổn phận
1. Ở nhà, tơi u q, kính trọng ơng bà, bố mẹ. Khi ông ốm, tôi đã luôn ở bên,
chăm sóc ơng, rót nứơc cho ông uống thuốc. Tôi đã biết nhặt rau, nấu cơm giúp
mẹ. Ra đường, tôi lễ phép với người lớn, gúp đỡ người già yếu và các em nhỏ. Có
lần, một em nhỏ bị ngã rất đau, tôi đã đỡ em dậy, phủi bụi quần áo cho em, dắt em
về nhà. Riêng bổn phận thứ 2 tôi thự hiện chưa tốt. Tôi chưa chăm học nên chữ viết
còn xấu, điểm mơn tốn chưa cao. Tơi lười ăn, lười tập thể dục nên rất gầy…
- Đại diện mỗi nhóm phát biểu ý kiến, cả lớp bình chọn người phát biểu ý kiến
chân thành, hấp dẫn nhất.
- Học sinh nêu tóm tắt những quyền và những bổn phậm của trẻ em.
Giáo án lớp 5 Trang 81
RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Giáo án lớp 5 Trang 82
TẬP ĐỌC
SANG NĂM CON LÊN BẢY

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: - Chuẩn bị : Sang năm con lên bảy

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×