Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc

Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc

Tải bản đầy đủ - 95trang

1’ mưa.
- Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 2.
- Cách nói so sánh ấy có tác dụng gì?
- Yêu cầu học sinh đọc thầm lại cả bài thơ, trả lời câu hỏi: Qua lời tâm tình của anh chiến
sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh? - Giáo viên yêu cầu học sinh nói nội dung
bài thơ. - Giáo viên chốt: Ca ngợi người mẹ và tình
mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến với người mẹ lam lũ, tần
tảo, giàu tình yâu thương con nơi quê nhà.
 Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh biết đọc diễn cảm bài thơ.
- Giọng đọc của bài phải là giọng xúc động, trầm lắng.
- Chú ý đọc nhấn giọng, ngắt giọng đúng các khổ thơ.
- Giáo viên đọc mẫu 2 khổ thơ. - Giáo viên nhận xét.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên hướng dẫn thi đọc thuộc lòng
từng khổ và cả bài thơ.

5. Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc


lòng cả bài thơ, đọc trước bài Công việc đầu tiên chuẩn bị cho tiết học mở đầu tuần 30.
- Chuẩn bị: Ut Vịnh - Nhận xét tiết học
cấy mạ non, mẹ run vì rét. - Cả lớp đọc thầm lại bài thơ, tìm những
hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng.
- Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu.
- Con đi trăm núi ngàn khe. - Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.
- Con đi đánh giặc mười năm. - Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu
mươi. - Cách nói ấy có tác dụng làm n lòng
mẹ: mẹ đừng lo nhiều cho con, những việc con đang làm không thể sánh với những
vất vả, khó nhọc mẹ đã phải chịu. - Người mẹ của anh chiến sĩ là một phụ
nữ Việt Nam điển hình: chịu thương chịu khó, hiền hậu, đầy tình thương yêu con ….
- Dự kiến: - Bài thơ ca ngợi người mẹ chiến sĩ tần
tảo, giàu tình yêu thương con. - 4 bài thơ ca ngợi người chiến sĩ biết yêu
thương mẹ, yêu đất nước, đặt tình yêu mẹ bên tình yêu đất nước.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- Nhiều học sinh luyện đọc diễn cảm bài thơ, đọc từng khổ, cả bài.
- Học sinh thi đọc diễn cảm trước lớp. - Cả lớp và giáo viên nhận xét.
RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Giáo án lớp 5 Trang 72
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Giáo án lớp 5 Trang 73
TẬP ĐỌC
ÚT VỊNH

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×